Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Річний звіт діяльності навчального закладу

Звіт діяльності навчального закладу за 2018/2019 навчальний рік

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області в своїй діяльності керується нормативно-правовими документами з питань організації освітнього процесу:

1.     Конституцією України.

2.     Конвенція про права дитини.

3.     Законами України:

-       «Про освіту» від 05.09.2017  № 2145-VIII ВР.

-       «Про загальну середню освіту»

-       «Про охорону дитинства» від 26.06.2001 № 2402-ІІІ.

-       «Про забезпечення функціонування української мови як державної » від 25.04.2019 № 2704-VIII

-       «Про позашкільну освіту» від  28.09.2017 № 2145-19

-       «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

-       «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 № 142- V.

-        «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР

-       «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР

-       «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III

-        «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 № 2694-XII

-       «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року 
№ 2939-VI

-       «Про внесення змін до деяких законодівчих актів України щодо протидії булінгу (цкуванню) від 18.12.2018 № 2657-VІІІ

4.     Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті (затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002).

5.     Указом Презедента України від 12 січня 2015 року № 5\2015 «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020».

6.     Постановами Кабінету Міністрів України:

-       Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87)

-       «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від  23.11.2011№ 1392 

-       «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591.

-       «Про порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» 

від 13.09.2017року № 684

7.     Постановою Головного державного санітарного лікаря України

-         від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил  і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

8.     Наказами Міністерства освіти і науки України

-         «Про Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття » від 16.04.2018 р. № 367;

-          «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН молоді і спорту № 1473 від 20.12.2011);

-         «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;

-         «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України» від 22.05.2018 р. №509;

-         «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;

-         «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 №298/227.

-         «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» від 15.08.2006 №620/563.

-          «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.06.2017 року.

-         «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (зі змінами) від 21.08.2013 № 1222.

-         Положенням про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметіав» (зі змінами) від 07.02.2012 № 115.

-         Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» від 17.03.2015 № 306.

-         Положення про державну підсумкову атестацію учнів від 30.12.2014  № 154

-         Примірне Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу від від 27 березня 2001 р. N 159

-         Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах від 12.01.2016  № 8

-         Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка від 10.12.2003  № 811

-         Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності від 22.09.2011  N 1099;

-         Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності від 07.11.2000  № 522

- Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України від 20.05.2001N 330

-         Положення про класного керівника від від 06.09.2000 № 434 зі змінами 29.06.2006 № 489

-         Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 19 жовтня 2001 року N 691

-         Положення про навчання з питань охорони праці 26.01.2005  № 15

-         Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладахвід 31.08.2001  № 616

-Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України» від 23.04.97 N 7/7-9

-         Положення про інклюзивно-ресурсні центри від 12.07.2017 № 545

-Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій від 20.05.2004  N 407      - Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів від      20.07.2004  N 601

-         Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів від 14.12.2012 № 1423

-Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальносвітніх закладів від № 178 від 23 березня 2005р.

-         Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України    від 02.08.2005  N 458

-         Концепція профільного навчання у старшій школі від 2110.2013 № 1456

9.     Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

10.                Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

11.                Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання.

12.                Іншими актами законодавства в галузі освіти, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

13.                Інструктивно-методичні матеріали з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі, затверджені МОН України від 26.04.2013 №1/9-305.

14.                Інструктивні матеріали:

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів від 28 серпня 2013 року № 123

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.93 № 58.

Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками від 02.12.2013  № 1686.

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Рекомендації щодо організації освітнього процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики;

Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах від 21.09.2015 №_2/2-14-1907-1

Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) классах від № 496     від 03.06.08 року

Інші розпорядчі документи:

Наказ про організацію та порядок оплати праці за заміни тимчасово відсутніх учителів від 28.11. 2008 № 1/9-770

Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів від 06.12.2010  № 120

 Наказ про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту від 22.04.15 № 1/9-209

Наказ про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист МОН від N 1/9-439 від 13.12.2001)

Наказ про захист персональних даних від 1.06.2010 № 2297-VI

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання від  14.06.01 року № 459.

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи.

Роз’яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття від 24.07.2001 N 1/9-267

Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби від  27.08.2000 № 1/9-352

Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів від 17.02.2004  № 120 

Порядок видачі дубликатів аттестатов та свідоцтв від № 615 від 30.08.01 року

Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки від  07.09.2000 № 439

Правила опіки та піклування від  N 34/166/131/88 від 26.05.99

Правила пожежної безпеки для закладів, установ освіти від 15.08.2016  № 974

 Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів від 16.08.2010  N 682 

Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладамиі від 27 серпня 2010 р. № 796 

Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами від 23.07.2010  N 736/902/758 

 Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів від  29.03.2001 № 161

Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів від 20.02.2002    N 128 

Особливості діяльності практичних психологів від 02.08.2001 №1/9-272

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів від 20.12.1993 № 455

Форма державної статистичної звітності 76-РВК від 02.07.2012  № 766

Перелік програм, підручників та навчальних посібників рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, середніх загальноосвітніх, спеціальних та позашкільних навчальних закладах (1 частина);

Перелік програм, підручників та навчальних посібників рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, середніх загальноосвітніх, спеціальних та позашкільних навчальних закладах (2 частина);

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики від 16.03.2004  N 81

Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах від 02.12.2004  N 903

Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти від 13.08.2007  N 730 

Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад роз’яснення від 05.06.08 № 1/9-366

Характеристика навчального закладу

Найменування організації – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Тип закладу – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Поштова адреса – 25011, м. Кропивницький, вул. Новгородська, 41

Телефон – 24-02-60, електронна адреса – kr[email protected]ukr.net

Адреса сайту – http://krschool2.klasna.com/uk

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області  є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно свідоцтва  № 076860  про  включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.

Керування навчальним закладом здійснює  Базеко Інна Мусіївна – директор школи. Педагогічний стаж – 9 років, на посаді директора – 2  роки.

                   Стан і розвиток шкільної мережі

ü    Кількість класів – 13

ü    Група продовженого дня -2

ü    Загальна кількість учнів  - 349 (станом на 13.06.2019 року)

ü    Мова навчання – українська

ü    Середня наповнюваність класів – 27

ü    Кількість учнів, що вибули - 18

ü    Кількість учнів, що прибули – 6 (+48 – першокласники)

ü    Кількість учнів, що закінчили: 9 клас – 23

ü    Кількість учнів, що закінчили: 11 клас – 24

Школа І ступеня – 5 класів  (143 учнів) з українською мовою навчання та вивченням англійської.

Школа ІІ ступеня – 5 класів (157 учнів) з українською мовою навчання та вивченням англійської (5-9 класи).

Школа ІІІ ступеня – 2 класи  (49 учнів) профіль української філології.

В закладі освіти функціонують 15 навчальних кабінетів, які оснащені необхідними наочностями. Є дві майстерні: технічної та обслуговуючої праці, спортивний зал, актова зала, сучасний комп’ютерний кабінет, обладнаний 13 комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет. Створений читальний зал. Кабінет естетичних наук, української мови й літератури, початкових класів, кабінет № 8,9 обладнані сучасною технікою,20 кабінет-кабінет природничих забезпечений інтерактивною системою. У 2018/2019 навчальному році працювали 29 педагогічних працівників та 22 працівника з числа обслуговуючого персоналу.

Кадрове забезпечення

У 2018/2019 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 99%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

Якісний  склад педагогічних працівників за результатами атестації 2019 року:

Кількість педагогічних працівників

27 та 2 сумісники

Мають вищу освіту

29

Мають кваліфікаційні категорії:

вища

8

перша

9

друга

9

спеціалісти

5

Мають педагогічні звання:

Старший учитель

4

Відмінник освіти України

1

«вчитель-методист»

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Більшість педагогів навчального закладу  висококваліфіковані вчителі, з життєвим і професійним досвідом, майстри своєї справи. Колектив постійно поповнюється молодими спеціалістами, учителі намагаються піднімати свій професійний рівень.

Відповідно до ст. 45 Закону України "Про загальну середню освіту" штатний розпис закладу установлюється управлінням освіти  міської ради міста Кропивницький на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення навчального закладу здійснюється в повній відповідності з навчальними планами закладу освіти.

У 2018-2019  навчальному році штатними працівниками навчальний заклад була забезпечений.

За штатним розкладом педагогічних працівників та спеціалістів:

Назва посади

Кількість штатних одиниць

Забезпечення

Заступник директора

1,5

забезпечено

Педагогічний склад

24,30

забезпечено

Керівник гуртка

1

забезпечено

Вихователі ГПД

1,5

забезпечено

Педагог – організатор

1

забезпечено

Соціальний педагог

0,5

забезпечено

Практичний психолог

0,5

забезпечено

Секретар-друкарка

1

забезпечено

Завідувач господарством

1

забезпечено

Завідувач бібліотекою

1

забезпечено

Сестра медична

1

забезпечено

Сестра медична з дієтичного харчування

1

вакант

Фахівець з охорони праці

1

вакант

Інженер-електронік

1

забезпечено

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5

вакант

Кухар

1,5

забезпечено-1, вакант-0,5

Підсобний робітник

1

забезпечено

Комірник

1

забезпечено

Робітник з комплексного обслуговування, ремонту будинків, споруд і обладнання

1

забезпечено

Оператор газових котелень

2,5

забезпечено

Двірник

1,75

забезпечено

Сторож

3

забезпечено

Прибиральник службових приміщень

6,25

забезпечено

Гардеробник

0,5

вакант

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

1

вакант

 

У 2018-2019 навчальному році завершили навчання 349 учнів у 13 класах, середня наповнюваність класів становить 26,8 учнів, функціонувало 2 групи продовженого дня.

Кількісний склад учнів:

1-4 класи –  5 класів    – 143 учня

5-9 класи – 5 класів  –  157 учнів        

10- клас –  1 класи    – 49 учнів

Характеристика контингенту  учнів:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 5;

• дітей з інвалідністю –8 (з них 5 дитини на індивідуальному навчанні);

• чорнобильців – 2;

• малозабезпечених – 11;

• з неповних сімей –76;

• багатодітних – 43;

• дітей, сім’ї яких потрапили в складні життєві обставини – 8;

• діти з сімей внутрішньо переміщених осіб – 2 (переселенців)

• діти з сімей, батьки яких є учасниками АТО – 21. 

У 2017-2018 навчальному році заклад працював у режимі однієї зміни, початок занять о 8.00, закінчення 7 уроку – о 14.35.

Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання ЗНЗ тривалість уроку:

-         в перших класах – 35 хвилин,

-         в 2 - 4 класах – 40 хвилин,

-         в 5 - 11 класах – 45 хвилин,

Перерви - тривалістю 10 та 15 хвилин. Для забезпечення належної організації гарячого харчування  впроваджено 3 великі перерви по 15 хвилин.

Матеріально-технічна база

Стан матеріально-технічного забезпечення навчального закладу знаходиться на відповідному рівні. В 2018/2019 навчальному році в закладі функціонували: спортивний зал, актова зала, 13 навчальних кабінетів, комп’ютерний кабінет, кабінет естетичних наук, майстерня технічної праці, кабінет обслуговуючої праці, читальний зал, кабінет учнівського самоврядування, два медичних кабінети, соціально-психологічний кабінет, методичний кабінет. Всі вище перечисленні кабінети забезпечені відповідними меблями та дошками.  Комп’ютерний кабінет має 13 ПК, які підключено до мережі Інтернет. Учителі-предметники поповнюють кабінети методичними та роздатковими матеріалами, технічними засобами, що забезпечує викладання предметів на відповідному рівні.

Спортивний зал оснащено спортивним інвентарем: шведська стінка, футбольні та баскетбольні м’ячі, скакалки, обручі, канат, тенісний стіл, орбітрек, спортивні мати.

В естетично оформленій актовій залі є  музикальний центр, світломузика та чотирі мікрофони.

Архів для шкільної документації в належному стані.

Усі вікна навчального закладу - металопластикові.

Медичне обслуговування учнів та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнанийі медичний пункт, працює  сестра медична,  яка надаэ першу допомогу учням, забезпечує профілактику дитячих захворювань та контролює стан харчування учнів. Щорічно на базі дитячої поліклініки діти проходять медичне обстеження для отримання медичної довідки форми 086-1 /0.

Заклад забезпечує науково-теоретичну, гуманітарно-мовленнєву (знання англійськї іноземної мови), загальнокультурну підготовку дітей.

Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 3,4 Закону України «Про освіту», Закону України про «Загальну середню освіту»

В 2018-2019 навчальному році відраховано з 9 класу 23 учня. На підставі довідок про зарахування до інших навчальних закладів усі учні продовжують  навчання:

Кількість учнів

9 класу

Продовжують навчання:

Працевлаштовані

10 клас інших загальноосвітніх навчальних закладів

ВНЗ ІІ рівня акредитації

ВНЗ І рівня акредитації

23

6

6

11

0

Закінчили навчання 24 учні 11 класу, отримавши свідоцтво про повну загальну середню освіту. Подальше працевлаштування випускників:

Кількість учнів

11 класу

Продовжують навчання:

Працевлаштовані

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

ВНЗ ІІ рівня акредитації

ВНЗ І рівня акредитації

24

8

6

6

4


 Виконання ст.10 Конституції України,

Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Українська мова – національне надбання українського суспільства, вона повинна охоронятися та підтримуватися державою. Мовна політика як одна із складових частин державної має бути спрямована на забезпечення оптимального функціонування української мови в усіх сферах життя українського суспільства, їх подальшого розвитку та взаємодії. Українська мова, виконуючи інтеграційну функцію, є важливим чинником зміцнення державності, забезпечення культурного та економічного розвитку нашої країни, тому для реалізації Концепції державної мовної політики в навчальному закладі розроблений План заходів, мета яких:

-поліпшення навчально-методичного забезпечення виховання і навчання українською мовою;

-забезпечення вільного розвитку використання і захисту мов національних меншин та задоволення мовних потреб.

Протягом 2018/2019 навчального року учнівським та педагогічним колективом було проведено:

           На виконання Указу Президента України від 6 листопада 1997 року № 241 «Про День української писемності та мови», відповідно до плану роботи центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Міської ради міста Кропивницького та відповідно наказу управління освіти Кіровоградської міської ради міста Кропивницького від 10 10.2018 року № 729\о з метою виховання в учнів  любові до рідної мови та розуміння її краси і необхідності для нашого життя  в школі у листопаді 2018 року проведено Місячник української писемності та мови під гаслом: «До мови серцем пригорнуся», в ході якого учні та  вчителі подорожували сторінками рідної мови, дізнавалися про її витоки, про видатних людей, які плекали рідне слово та з метою підвищення престижу рідної мови, піднесення її ролі у формуванні особистості. Розпочався Місячник із проведення класних годин на тему: «Без мови немає роду, як сонце без сяйва й тепла » та «Любіть красу своєї мови».

9 листопада учні та вчителі школи долучилися до написання Всеукраїнського радіо диктанту національної єдності та взяли участь у Квесті до Дня української мови та писемності «Кращої ніж рідна мови не буває».

 Змістовно  було оформлено інформаційний куточок,  виставку в бібліотеці «Сторінками українських казок» та проведений бібліотечний урок на тему « Національний скарб України».

Учні початкових класів підготували вернісаж  малюнків «Мова – моя калинова» .

Вчителями  1-А та 1-Б класів Демешкевич М.А. і Волощенко Я.А.  була проведена літературна вітальня «Чародійне слово» та «До мови серцем пригорнуся».

Вчителі 2-3 класів Доленко І.О. та Клюшніченко О.Г. підготували та провели Пізнавальні хвилинки  з переглядом мультфільму до Дня писемності та української мови , а також відвідали лабораторію читацького смаку «Книги діти розуму».

Учні 5 класів брали участь у виготовленні стінгазет «Наша мова калинова» та в уроці – вікторині «Фольклорна веселка» , підготували та провели Бойко О.Ф. та Бродецька Л.Г.

Глибокою ідейністю відзначаються  проведене заняття з виготовлення флетбука до Дня української писемності та мови «Люби та вивчай рідну мову» класними керівниками 6 та 7 класів Ласковським С.В. і Ткаченко В.І. класним керівником Слівіною Л. Ф. на тему: «Острів мовних скарбів» (3 клас), на якому школярі демонстрували любов до рідного слова, аналізували творчість українських митців.

Цікавий Квест до Дня української писемності та мови «Кращої, ніж, рідна мови не буває» підготувала та провела вчитель української мови та літератури Стародубцова О.І.  з учнями 7 класу.

Учитель Лабутіна А.А.  провела  низку заходів в рамках місячника :Міні-конкурс «Хто автор», Мовний калейдоскоп «Ці загадкові фразеологізми» та Інформіну «Мова і писемність у цікавих фактах».

У рамках Місячника була проведена олімпіада з української мови та літератури, конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика, на превеликий жаль, команда школи на міському етапі не зайняла жодного призового місця.

 

 СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 на 2019/2020 навчальний рік

Організація виховного процесу здійснюється через виховну роботу, яку проводить педагогічний колектив. Зміст виховної роботи визначає виховна система класу або школи, у створенні, якої беруть участь усі учасники виховного  процесу: педагоги, учні, батьки. Саме вони, взаємодіючи між собою, формують цілі, завдання, перспективи життєдіяльності учнівського колективу.

Прагнути до успіхів у вихованні юних громадян України, творча група педагогів школи розробила свою індивідуальну ціннісну виховну систему, яка включає закономірно побудованих та динамічно пов’язаних компонентів виховного впливу, а саме:

-         комплексу виховних цілей;

-         спільності людей, що їх реалізують;

-         діяльності, яка спрямована на реалізацію цілей;

-         відносин, що складаються між учасниками виховного процесу.

            Аналіз теорії і практики доводить, що створивши виховну систему навчального закладу, як спосіб життєдіяльності учнівського колективу, всі компоненти підпорядковуються певним цілям і забезпечують у процесі функціонування виконання поставлених завдань з питань виховання.

         Системний підхід у виховному процесі життєдіяльності нашого навчального закладу передбачає ефективну співпрацю сім’ї і громадськості, педагогічного і учнівського колективів, визначивши у своїй діяльності таку проблему «Шкільний колектив – це союз закладу освіти, сім’ї, громадськості, об’єднаних загальною метою, єдністю дій, гуманними відносинами і взаємною відповідальністю». Інтерес до цієї проблеми зумовлений активними пошуками ідей, змісту, максимальної мобілізації можливостей виховника і учня в організації форм і методів виховного процесу.

          З цією метою згідно зі Статутом у навчальному закладі діє система виховної роботи з такими структурними підрозділами:

- Рада школи;

- батьківський комітет навчального закладу;

- університет педагогічних знань для батьків;

- методичне об’єднання класних керівників;

- рада організаторів шкільного життя;

- рада профілактики;

- вокальний гурток «Пісенний зорепад»;

- шкільна бібліотека;

всі ці підрозділи успішно визначають зміст двох невід`ємних частин одного цілого навчання і виховання. Цілісність системи виховання починається із плідної співпраці школи, батьків, дітей – ланцюг, який працює на благо школярів, допомагає формувати особистість.

          Звертаючись до основних факторів впливу на особистість з упевненістю можна сказати, що це колектив учителів, який повинен учити, допомагати, об’єднувати, організовувати та спрямовувати виховний процес у закладі освіти та поза ним до якісної й ефективної діяльності.

Для того, щоб проводити таку діяльність, учителі повинні мати відповідну професійну підготовку, тобто володіти сучасними знаннями про виховну роботу, мати необхідні вміння й навички раціональної організації виховного процесу. Тому перед учителем виникає потреба у постійному підвищенню педагогічної майстерності, тобто, володіти сучасними знаннями про дітей і виховну роботу з ними.

           З метою поглиблення та розширення знань з виховної роботи з учнівським колективами, класні керівники намагаються різнобічно і систематично вдосконалювати свою майстерність на заняттях методичного об’єднання.

Методична робота з класними керівниками та вихователями ГПД

          Зміст та організація методичної роботи класних керівників ґрунтувався на чітко сформульованій орієнтації професійного поля із зазначеним комплексом знань, які класний керівник має вирішувати в ході спільної діяльності з учнями, колегами , батьками.

          Система методичної  роботи з  класними керівниками випливає з глибокої, систематичної діагностики рівня знань і навичок класних керівників.

           Наприкінці кожного навчального року  методичним об’єднанням класних керівників вивчаються і узагальнюються матеріали щодо рівня професійної компетентності класного керівника, з’ясовуються причини труднощів у їх роботі, визначаються проблеми, які успішно розв’язуються у практиці роботи, визначаються їхні запити і побажання.

       На  підставі одержаних даних складається діагностична карта рівня знань, умінь класних керівників. Карта допомагає спланувати роботу з усіх напрямків з чіткою орієнтацією на класного керівника, на індивідуальний підхід до нього.

         З метою задоволення професійних потреб кожного вчителя у сфері виховання, керівник методичного об’єднання – Лабутіна А.А., намагалась використовувати різні форми і методи навчання з колегами так, як розуміє, що успіх у виховній роботі значною мірою залежить від особистих якостей педагога, від його кругозору, глибокої зацікавленості у справах вихованців.

           Так у 2018/2019 навчальному році основними формами методичної роботи з класними керівниками  були: тематичні засідання, робота між засіданнями, відкриті виховні заходи, інстуктивно-методичні консультації, самоосвіта, участь у педагогічних радах, міських науково-практичних конференціях, семінарах.

            Працюючи над проблемою «Впровадження нових форм і методів виховної роботи в позаурочний час», членами методичного об’єднання були підготовлені та проведені  такі засідання:

Аукціон педагогічних ідей «Від самопізнання до самовдосконалення» - метою якого було формування професійної компетентності педагога, самовдосконалення та самовиховання, як умови підвищення компетентності педагога, підготовка до інноваційної діяльності з учнівським колективом. Ознайомлення членів методичного об’єднання з основними функціями та обов’язками класного керівника, допомогти зрозуміти, що успіх виховного процесу залежить від, уміння прогнозувати свою діяльність, співпрацювати з учнівськими та батьківськими колективами;

Тема: Семінар-практикум «Формування національно-патріотичної компетентності учнів» дав можливість кожному учаснику  визначити напрямки роботи щодо організації та формування національно-патріотичної компетентності  школярів поза навчальної діяльності.

Семінар-практикум «Формування національно-патріотичної компетентності учнів» під час якого були обговорені такі питання , як сучасний погляд на патріотичне виховання, громадянське виховання підлітків, як соціально-педагогічна проблема та обговорили формування гармонійно-розвиненої особистості, яка поєднала б у собі і духовне багатство, моральну чистоту, патріотизм і дисциплінованість.

 Четверте засідання методичного об'єднання класних керівників було присвячене «Використанню новітніх технологій у виховній роботі навчального закладу», під час якого учителі мали змогу попрацювати над такими питаннями : «Технологія виховання успішної особистості, саморозвитку особистості та співробітництва», також були підведені підсумки роботи методичного обєднання та проаналізовані головні моменти , тих складних і багатогранних завдань, які стояли перед виховниками у 2018/2019 навчальному році.

            Не менш важлива увага в роботі методичного об’єднання приділяється інстуктивно-методичним консультаціям. Так протягом року, були проведені індивідуальні та колективні консультації з питань:

планування виховної роботи;

ведення класної документації;

участь й виконання державних та цільових програм;

робота з учнями девіантної поведінки;

організація роботи з органами учнівського самоврядування;

співробітництво з позашкільними, культурно-освітніми закладами, громадськими організаціями;

робота з батьківською громадськістю;

організація літнього відпочинку.

           Серйозна робота проводиться членами методичного об’єднання між засіданнями:це відкриті виховні заняття , організація та проведення тематичних місячників, тижнів, декад, фестивалів, конкурсів, спортивних змагань.

             Високий професійний рівень майстерності під час підготовки і проведення  загальношкільних та класних заходів, показали класні керівники:

Доленко І. О., Клюшнічено О. Г., Лунгул Я. А. Ткаченко В. І., Лабутіна А.А., Стародубцова О.І.

            Слід зазначити, що в програмі методичної роботи не лише відкриті виховні заходи, конкурси, практичні заняття, а й вивчення нормативно-правових документів з питань виховання, державних та цільових програм і першим помічником у цьому є шкільний бібліотекар –Титаренко Л.В., яка має можливість на засіданнях ознайомити присутніх з новинками педагогічної літератури та показати  цікаві презентації відповідно до теми засідань.

                Активну участь  у роботі методичного об’єднання брала практичний психолог – Ланчуковська Л.А. Вона сумлінно готується до кожної зустрічі з класними керівниками, а тому її прктичні заняття проводяться цікаво й змістовно.

                 Відповідально до своїх обов’язків ставилась керівник методичного об’єднання Лабутіна А.А., яка намагалась організувати роботу з колегами цікаво та продуктивно.

                Усі документи, відповідно вимог ведення документації: план роботи, графік відкритих виховних заходів, протоколи засідань, виступи, доповіді, сценарії оформлялись нею грамотно і своєчасно до папки «Методичне об’єднання класних керівників .

                 Аналізуючи роботу методичного об’єднання можна зазначити, що робота з класними керівниками під керівництвом Лабутіної А.А. велась на належному рівні, але в новому навчальному році слід більше звернути увагу на:

взаємовідвідування відкритих виховних заходів у колег;

вивчення педагогічного досвіду ініціативних та творчих педагогів школи;

залучення вихователів груп продовженого дня до активної діяльності в роботі методичного об’єднання.

       Отже, маючи реальні позитивні та негативні тенденції в роботі МО класних керівників, його члени мають можливість визначити основні завдання педагогів на 2019/2020 навчальний рік, які будуть спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у організації виховної роботи, охоплюватиме питання планування, організації та аналізу ефективності організації виховного процесу,  різноманітних  засобів  навчання.

Група продовженого дня

               На початкових етапах навчання у закладі освіти, учні відчувають вплив нових факторів, які вимагають від них іншої регуляції фізіологічних систем. До таких факторів  відноситься навчальне навантаження довготривале перебування у шкільному колективі, знижена рухова активність, усе це зумовлює високу чутливість організму дитини. У зв’язку з цим, організація роботи груп продовженого дня набуває особливого значення. Від педагогічно- продуманої системи занять залежить успішне виховання та навчання дітей.        

              Тому вихователям групи продовженого дня, як і вчителям вкрай необхідно забезпечити організовану загально розвиваючу діяльність школярів в усіх напрямках, а саме: побутової, навчальної, довільної форми ( заняття за інтересами), які відкривають широкі можливості для надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні навчальних завдань, в усуненні прогалин у знаннях, створюючи сприятливі умови для задоволення різноманітних інтересів учнів, організації дозвілля вихованців, проведення позакласної, позаурочної роботи з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

         У навчальному закладі в 2018/2019 н.р. укомплектовано 2 групи. Зарахування дітей до групи  проводилося за наказом директором школи та на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

          Успішна робота групи залежить від цілеспрямованого плану роботи, правильної організації режиму роботи у відповідності психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів, що сприяє гармонійному навчально-виховному процесу.

           При плануванні роботи груп продовженого дня була проведена інструктивно-методична консультація заступником директора з виховної роботи щодо врахування єдиних вимог, а саме:

відповідність режиму віковим особливостям школяра;

педагогічне забезпечення чергування режимних моментів;

раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок класні та загальношкільні заходи в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність вимог до дітей і контроль за їх діяльністю.

           Кожен вихователь має свій план виховної роботи, розроблений за семестрами, погоджений на засіданні шкільного циклового методичного об’єднання  вчителів початкових класів та вихователів ГПД, затверджений директором школи.

           У плані чітко сплановані заходи: виховні години, бесіди з правил техніки безпеки та життєдіяльності, тематика прогулянок, індивідуальна робота з учнями та їх батьками.

           Теми виховних годин пов’язані з усіма аспектами діяльності навчального закладу та життям дітей початкової школи відповідно до виховних цінностей: патріотичного, морально-правового, трудового, художньо-естетичного, фізичного, екологічного.

            Відповідно до вимог ведення документації, вихователі мають щоденний план роботи з чітко визначеною метою, завданням та основними заходами.

            Робота вихователів ГПД розпочинається:

із співпраці з класоводом щодо обміну інформацією про навчання , завдання для учнів;

перевірка присутності учнів та виявлення причин їх відсутності;

організаційні моменти та повторення правил поведінки учнів у коридорах,  їдальні, дворі, на сходах, на вулиці.

            Для роботи ГПД використовуються навчальні кабінети, спортивний та актовий  зали, бібліотека, читальний зал, кімната учнівського самоврядування. Режим дня ГПД розробляється у відповідності до Державних санітарних  правил та норм утримання й розглядається радою навчального закладу, затвердженого директором школи, але не може бути постійним, він динамічний і періодично змінюється, залежно від кліматичних умов та удосконалення освітнього процесу. Вихователі переглядають та змінюють раніше вироблений режим.

            Організація обіду є важливим моментом в роботі ГПД. Вихователі закріплюють під час бесіди навички самообслуговування, культури поведінки та гігієни в їдальні, бережного ставлення до хліба і продуктів харчування, навчають шанувати  працю працівників їдальні. Діти харчуються в присутності вихователя ГПД. Момент перебування дітей у їдальні та проведення з ними роботи вихователів складається з трьох етапів:

підготовча частина (повторення правил поведінки в їдальні,накриття черговими учнями столів, миття рук милом);

основна частина ( при вживанні їжі вихователі навчають дітей правильно тримати руки на столі, складати тарілки, слідкувати за чистотою за столом, дотримуватись правил гігієни та культури поведінки);

заключна частина (подяка поварам, прибирання черговими столів)

       З метою сприяння активному відпочинку після  розумової діяльності,

щоденно проводиться спортивна година, яка розпочинається з

підготовчої частини  (шикування, різновиди ходьби,  повільний біг, рухові вправи на розвиток м’язів );

основна частина (активний відпочинок дітей,рухливі ігри, естафети, спортивні розваги);

заключна (організаційний кінець активного відпочинку, відновлення дихання, шикування, вправи на увагу).

            Прогулянки є тематичними і цілеспрямованими, широко використовуються різноманітні ігри на місцевості,, виховується бережне ставлення до живої природи, звертається увага на рослинний та тваринний світ, грунт, географічне положення,клімат.

           Найбільше уваги та методичним вимогам приділяється  самопідготовці. Самопідготовка – обов’язкове заняття дітей в групі продовженого дня. На ньому виконуються тільки домашні завдання. У процесі роботи здійснюється закріплення знань, умінь і навичок на практиці. Для результативності самопідготовки вихователі  встановлюють певний порядок якого дотримуються всі вихованці. Кожен вихователь розуміє, що нормальний та результативний хід підготовки можливий лише при виконанні організаційно-дисциплінарних, гігієнічних, дидактичних та виховних вимог.

         Усім учням подобається час занять за інтересами: настільні ігри, читання художньої літератури,перегляд мультфільмів, виготовлення сувенірів, малювання, сюжетно-рольові ігри тощо.

          Завершальним етапом роботи груп продовженого дня є повторення правил дорожнього руху, під час якого  вихователі намагаються донести  учням  важливість  знань правил  та їх виконання.

Рада школи

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2001 року №45 «Про ради школи при навчальних закладах», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, Статуту навчального закладу, структури навчально-виховного процесу та  за рішенням загальношкільних зборів колективу в навчальному закладі сформований орган самоврядування – рада школи, до складу якого в пропорційному відношенні ввійшли представники від батьків, учителів, учнів.

 Рада школи - являється найвищим органом шкільного колективу щодо регулювання діяльності навчального закладу та має досить широкі повноваження і функції  це:

організація освітнього процесу;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом;

сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу;

організація дозвілля та оздоровлення учнів;

запобігання дитячій бездомності;

сприяння зміцненню матеріально-технічної бази навчального закладу;

стимулювання творчості педагогів та учнівської молоді;

організація громадського контролю за харчуванням, медичним обслуговуванням, оздоровлення дітей в таборі денного  перебуванн при навчальному закладі;

         У своїй діяльності рада керувалась  Законом України «Про освіту» та Положенням про раду закладу. Відповідно Положення про раду були створені такі комісії:  навчальна, дисципліни і порядку, дозвілля й контролю. Завданням яких - зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів і школою, активізації дозвілля та оздоровлення учнів; підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання й виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;  підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю.

         Кожна комісія чітко працювала за  планом та брала активну участь у засіданнях на яких розглядались питання:

обговорення та корекція плану роботи навчального закладу на 2018/2019 навчальний рік;

організація та контроль харчування дітей пільгових категорій (діти-сироті, позбавлені батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, батьки яких перебувають в зоні АТО і мають посвідчення учасника бойових дій);

вивчення умов проживання дітей пільгових категорій;

організація харчування, забезпечення підручниками та медичним обслуговуванням;

стан дисципліни і порядку в школі та в позаурочний час;

         Активну діяльність у шкільному житті проявляла комісія дисципліни і порядку, яка відповідно до плану роботи проводила заходи з учнівською молоддю щодо здорового способу життя, активізувала роботу чергування учнів і педагогів під час перерв у приміщені на подвір’ї школи та їдальні. 

         Члени комісії дозвілля мали можливість проявити організаторські здібності у підготовці й проведені загальношкільних виховних заходах  до: Дня міста, Дня учителя в школі, Дня святого Миколая, Новорічних свят, фестивалю «Великодній кошик», Свята Честі школи, конкурсу строю і патріотичної пісні, Дня вишиванки, Дня учнівського самоврядування в школі.

             Члени комісії громадського контролю, відповідно плану навчального закладу,  проводили рейди до шкільної їдальні, у сім’ї дітей пільгових категорій, здійснювали контроль медичного огляду, забезпечення навчальними книгами учнів школи.

           Аналізуючи роботу кожної комісії ради, можна сказати, що члени навчальної комісії у співпраці з учнівським самоврядуванням проводили рейди Особливу увагу звертали на відвідування навчальних занять учнями школи, присутності старшокласників на останніх та перших уроках. Такі рейди в класи давали можливість виявити рівень підготовленості учнів до уроку, виконання домашніх завдань з того чи іншого предмету. Результати рейдів висвітлювались на стенді «Сторінками шкільного життя».

                   Протягом навчального  року члени ради були активними учасниками тематичних засідань з тем:

Визначення пріоритетних напрямків ради в новому 2018/2019  начальному році;

Нормативно-правові документи освітньої галузі щодо організації  діяльності навчального закладу;

Створення дружньої та творчої атмосфери шкільного колективу щодо розвитку в дітей інтересу до різних видів діяльності;

Нормативно-правовий документ «Про введення в дію рішення колегії управління освіти міської ради міста Кропивницького «Про організацію харчування в навчальних закладах»;

Аналіз моніторингу з батьківською громадськістю навчального закладу про внесення пропозицій щодо раціонального  меню для якісного харчування дітей у шкільній їдальні»;

Рада школи активний учасник в організованому закінчені  2018/2019 навчального року.                  

          Мета вищезазначених засідань була спрямована на активізацію роботи комісій ради школи щодо співпраці з батьківськими комітетами класів, членами учнівського самоврядування.

    Запрошені на засідання члени класних батьківських комітетів, мали можливість ознайомитись із досягненнями школярів для вручення стипендії започаткованої депутатом міської ради  Шамардіною  К.О.

 Виходячи з вищесказаного, слід зазначити, що робота Ради школи велася на належному рівні, але в новому навчальному році першочерговим завданням членів ради - активізувати роботу щодо співпраці з батьківськими комітетами класів по залученню дітей до творчої діяльності під час проведення міських конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, предметних олімпіад,  тощо.

Робота з батьками

Виховання – складне питання і розв’язувати його потрібно комплексно з урахуванням індивідуальних особливостей дитини та умов життя її в сім’ї.

Всебічний розвиток дитини забезпечується спільними зусиллями навчального закладу, сім’ї та громадськості. Заклад освіти  та сім’я мають єдину мету – виховання всебічно розвиненої та освіченої особистості.

Кожен педагог повинен усвідомити, що батьки являються основним фундаментом майбутніх успіхів у діяльності шкільного колективу. Мудро у свій час зазначав В.О.Сухомлинський «Без сім’ї ми безсиллі, тільки безмежна повага і довіра батьків до школи дасть позитивні результати у спільній справі навчально-виховного процесу».

Усвідомлюючи те, що батькам потрібна прозора інформація зі шкільного життя та глибокі педагогічні знання з питань виховання на батьківські збори запрошуються фахівці з різних видів діяльності, які надають консультативну допомогу з проблемних питань виховання.

Щоб більше зацікавити батьків та відійти від шаблонної традиційної форми проведення зборів, кафедра виховної роботи намагається урізноманітнити їх проведення – це огляд виставок малюнків, дитячих виробів, виступів членів гуртка «Пісенний зорепад», психологічні практикуми та батьківський клуб спілкування організований та  проведений психологом школи.

         Велику роботу з батьками проводять і класні керівники організовуючи різноманітні заходи в рамках класу - це:

батьківські збори;

походи до культурно-освітніх закладів;

індивідуальна робота;

родинні свята.

         Продовжуючи думку щодо співпраці учителів з батьками, слід зазначити, що активну діяльність у цьому напрямі проводять такі класні керівники: Слівіна Л.Ф, Демешкевич М.А, Стародубцова О.І., Клюшніченко О.Г., Доленко І.О., Лабутіна А.А., Лунгул Я.А.,  які дуже серйозно готуються до зустрічі з батьками, продумуючи кожен момент спілкування з ними.

         Великим авторитетом серед батьків користуються такі класні керівники, які організовують  спільні заходи з ними: Стародубцова О.І., Доленко І.О.,  Демешкевич М.А., Лабутіна А.А.

Цілком зрозуміло, що кожен педагог намагається організувати ефективну співпрацю трикутника, взявши в основу діяльності проблему «шкільний колектив – це союз школи, сім’ї і громадськості, об’єднаних загальною метою, єдністю дій, гуманними відносинами і взаємною відповідальністю».

       Велика увага в роботі з батьками була надана соціально-психологічною службою щодо  колективних та індивідуальних консультацій  з таких тем:

«Типові помилки у сімейному вихованні: корекція та попередження»;

«Виховання зовнішнього вигляду школяра»;

«Покарання і заохочення. Або як не стати ворогом власній дитині»;

Індивідуальні та колективні консультації з питань навчання та виховання;

Дні відкритих дверей   

Особливості молодших школярів.Труднощі у навчанні» (підготовленоі соціальним педагогом Ланчуковською Л.А.);

«Подолання кризових ситуацій в підлітковому віці» (поради практичного психолога).

        Цілеспрямована і системна робота ведеться в навчальному закладі по підготовці і проведенню загальношкільних батьківських зборів, що є однією з найважливіших форм співпраці школи із сім’єю. Слід зазначити , що педагогічний колектив на загальношкільних зборах звернувся та розкрив сутність таких тем:

«Просвітницько-профілактична бесіда для батьків «Насильство в сім'ї»;

«Права дитини, дотримання їх у сім'ї»;

«Здоровя дітей-турбота батьків»;

«Здобутки та перспективи».

         Для батьків випускного класу проведені збори з теми «Урахування інтересів і здібностей, нахилів підлітків у подальшому виборі професії» на яких обговорювалось питання про роль батьків у процесі професійного становлення випускника.

       Для батьків майбутніх першокласників актуальною була тема «Роль сім’ї і школи у формуванні інтересу до навчання» на яких батьки ознайомились зі змістом навчання в початковій школі

           Аналізуючи роботу з батьками можна зазначити, що провідну роль у співпраці з батьками відіграє класний керівник, який налагоджує  стосунки

союзників «партнерського трикутника»: батьків, педагогів, дітей залучати

до активної участі в житті сім’ї та шкільного колективу.

Рада профілактики

З метою створення системи ранньої профілактики девіантної поведінки школярів, ефективної індивідуальної роботи з неповнолітніми, схильними до правопорушень, надання неблагонадійним сім’ям психолого-педагогічної допомоги, забезпечення наступності у превентивній роботі на різних рівнях шкільного життя, підвищення правової культури всіх учасників освітнього процесу: учнів, педагогів, батьків, встановлення особливого контролю за здійсненням виховного процесу з учнями, у навчальному закладі                                                                                                 протягом 2018/ 2019 н.р.функціонувала  Рада профілактики .

З перших днів навчання класними керівниками та соціальним педагогом проводилась серйозна робота по оновленню соціального паспорта школи на дітей різних категорій. Особливо увага зверталась на сім’ї, батьки яких не займаються вихованням дітей, на дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги та на дітей з девіантною поведінкою.

До роботи з категорією дітей, які схильні до правопорушень і стоять на шкільному обліку, були залучені класні керівники, соціальний педагог, практичний психолог, представники ССД, КПСД,  молодіжні центри, батьки, адміністрація.

Класні керівники спільно з батьківськими комітетами класів, соціальним педагогом протягом навчального року відвідували учнів вдома, проводили з ними та їх батьками бесіди з питань профілактики правопорушень, здорового способу життя, виконання Закону України «Про загальну середню освіту». Неодноразово на засіданнях ради, нарадах при директорі заслуховувались звіти класних керівників з питань поведінки та відвідування навчальних занять учнями школи.

          Значну увагу приділяє педагогічний колектив та соціально-психологічна служба школи  аналізу проведеної роботи щодо попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

          Так,протягом 2018/2019 навчального року. у  закладі працювала рада з профілактики правопорушень, проводилися профілактичні рейди «Урок», заходи правоосвітньої спрямованості як з учнями (бесіди, виховні години, брейн-ринги, «круглий стіл» тощо), так із батьками (питання розглядалися на батьківських зборах), до профілактичної роботи залучалися фахівці з ССД та патрульної служби, організовано лекції від Міжнародної Антинаркотичної Асоціації.

          На початку  лютого 2019 року організовано конкурс плакатів з профілактики шкідливих звичок, проведено арт-терапевтичні хвилинки для розвантаження нервової системи школярів. Протягом семестру учні мали можливість переглянути ряд соціально-психологічних вистав від учасників студії «Соціолла» щодо профілактики соціально негативних явищ серед учнівської молоді. Відвідували години психолога за такою тематикою: «Використання найгірших форм дитячої праці», «Небезпека, яка чатує в Інтернеті», «Життя – це вибір, що обирати, ти вирішуєш сам».

         Аналіз гурткової задіяності дає змогу стверджувати, що більше 65% дітей охоплені позашкільною освітою та систематично беруть участь у загальношкільних і класних заходах, тим самим показуючи приклад корисного дозвілля для інших.

          Питання профілактики правопорушень серед неповнолітніх систематично розглядаються на батьківських зборах, проводяться профілактичні бесіди для учнів школи з пропаганди здорового способу життя.      

    Під час проведення профілактичних бесід були обговорені питання необхідності здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, заборони самовільних уходів з дому, профілактики насильства серед школярів в їхніх родинах, заборони пропусків уроків без поважних причин під час освітнього  процесу, відповідальності батьків за неналежне виховання дітей, профілактики шкідливих звичок у школярів, кримінальної відповідальності неповнолітніх за скоєння злочинів, а також відповідальність неповнолітніх за тютюнопаління, вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв.

           Упродовж 2019 року здійснювалися організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед учнів, а саме:

питання розглядалося на засіданнях методичного об’єднання класних керівників, на нарадах при директору;

проведення просвітницької роботи серед учнівського та педагогічного колективу;

індивідуальні бесіди з батьками стосовно сумлінного виконання батьківських обов’язків;

день превентивної допомоги класним керівникам в роботі з учнями, які мають прояви деліквентної поведінки;

розроблено та ознайомлено з інформаційними індивідуальними листами-повідомленнями для батьків, стосовно пропусків учнів навчальних занять без поважних причин.

            На обліку у кримінальній поліції в справах неповнолітніх учнів немає, оскільки інформація про скоєння злочинів чи правопорушень в заклад  не надходила. Але криміногенна ситуація в країні вимагає продовження цілеспрямованої системної роботи щодо профілактики негативних проявів серед учнів закладу освіти.

Аналіз роботи учнівського самоврядування

    Рада організаторів шкільного життя - це добровільне незалежне об’єднання учнів,мета якого - сформувати в дітях почуття господаря школи,класу,вміння співпрацювати на принципах партнерства,гласності,демократизму.

    При організації учнівського самоврядування необхідно враховувати три взаємопов’язані етапи  його розвитку. Перший етап - організаційна робота, другий етап – реалізація практичної діяльності органів учнівського самоврядування,третій етап характеризується постійним удосконаленням учнівського самоврядування.

  Щоб шкільне самоврядування добре функціонувало,і кожен учень був активно залучений до певної роботи,в школі діє Рада організаторів шкільного життя «Лідер»,до складу якої входять учні різних категорій. Так,учні 1 – 4 класів утворюють,так звану,школу «Чомусиків»,учні 5 – 8 класі – Раду «Школярик», учні 9 – 11 класів – Раду Старшокласник. 

      Проблема над якою працює Рада організаторів шкільного життя «Лідер» - це організація творчої діяльності школярів у позаурочний час. Девіз ради «В школі в нас комфортно,затишно та інтелектуально напружено». До структури ради входять такі комісії : навчальна,інформаційна,дисципліни і порядку,цікавих справ,фінансова,культури та дозвілля,господарська,спортивна.

      У 2018 – 2019 навчальному році органи учнівського самоврядування і педагогічний колектив школи працювали за такими напрямками виховної роботи :

1.     Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

2.     Ціннісне ставлення до людей

3.     Ціннісне ставлення до природи

4.     Ціннісне ставлення до мистецтва

5.     Ціннісне ставлення до праці

6.     Ціннісне ставлення до себе.

   Учнівське самоврядування ЗОШ № 2 – це засіб розширення діапазону діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу,можливостей для їх об’єднання,творчого пошуку,виявлення ініціативи.

  Головне завдання учнівського самоврядування – це розвиток соціальної активності учнів,виховання в них почуття власної гідності,надання їм можливості виявити себе,формування управлінських навичок.

  Протягом року в школі систематично працювала  Рада організаторів шкільного життя «Лідер» ( координатор Ковтуненко О.О.), на засіданнях якої вирішувалися  питання дисципліни,навчання та діяльності учнівського колективу.

     Протягом усього навчального періоду проводилися спільні рейди – перевірки відвідування навчальних занять,своєчасного приходу до школи,готовності учнів до уроку,збереження підручників і шкільного майна з представниками комісій навчальної та дисципліни і порядку.

    Шкільне самоврядування працює відповідно до плану роботи школи. З числа кандидатур від кожного класу була сформована Рада,до якої увійшли учні 5 – 11 класів,між якими були розділені доручення відповідно до структури роботи РОШЖ таким чином :

Склад Ради організаторів шкільного життя:

Лідер школи – Семеняка Марія

Заступник лідера – Гавриш Софія

Навчальна комісія – Арсененко Руслана, Соловйова Яна

Інформаційна комісія -  Кодема Марина, Прока Анастасія

Дисципліни і порядку – Борщ Олександра, Матвієнко Влада

Туризму і спорту – Плахотній Антон

Фінансова комісія – Кожухарь Вероніка, Стецюк Діана

Опікунства і наставництва -  Гавриш Софія, Беспалова Софія

Організація дозвілля – Оксінтієнко Аліна, Кодема Марина

Господарська комісія – Кобюк Ілона

Охорона життя – Акуленкова Олена.

 

З метою системної діяльності учнівського колективу,кожного понеділка проводяться засідання РОШЖ, з питань планування роботи та розподіл доручень між головами комісій під керівництвом педагога-організатора Ковтуненко О.О.

На чолі представників РОШЖ  протягом листопада – лютого 2018 – 2019 н.р. проводились благодійні акції,під час яких було зібрано певну суму грошей,теплі речі,продукти тривалого зберігання та сувеніри.

Традиційними для нашої школи стало проведення свят та конкурсів різного спрямування:

·              «Веселі перерви» (1 -4 кл)

·              «Всесвітній День вітань» (1 – 11 кл)

·              «Голодомор в серцях назавжди» ( 7- 11 кл)

·              Участь у засіданні парламенту дітей міста Кропивницького

      (М. Семеняка)

·              Козацькі розваги до  «Дня збройних сил України»( 5 -11 кл)

·              «Скоро,скоро в рідний край завітає Миколай»( 1 -4 кл)

·              «Новорічна вечірка Принца та Попелюшки»(1 – 4 кл)

·              Новорічний  квест  «У пошуках новорічних скарбів»( 5 – 8 кл)

·              «Новорічний карнавал»(8 -11 кл)

·              Конкурсно-розважальна програма до Дня святого Валентина «Романтична пара»( 8 – 11 кл)

·              Виховний захід присвячений пам’яті героїв Крут, пам’яті Героїв Авганської війни та Героїв АТО  « Герої в пам’яті навічно»

·              Лінійка,присвячена Дню Революції Гідності

·              Участь у міському квесті «Протидія булінгу»

·              Ігровий проект до Дня святого Валентина «Пошта Амура»

·              Участь у міському квесті  «Безпечний інтернет»,де зайняли ІІІ місце

·              Конкурс читців поезії Т.Шевченка

·              Участь в міському конкурсі агітбригади юних пожежників команди «Адреналін»

Під час підготовки заходів відбувалася тісна співпраця органів учнівського самоврядування з учнями,класними керівниками,дирекцією школи,батьками.

Велика увага в роботі учнівського самоврядування приділяється пропаганді здорового способу життя. Учнівським активом разом з соціальним педагогом та педагогом - організатором було проведено ряд бесід : « Ще раз про СНІД», «Шкідливі звички».

Проаналізувавши стан роботи учнівського самоврядування у 2018 – 2019 навчальному році,слід зазначити,що класні колективи 1 – 11 класів під керівництвом учнівського самоврядування активно долучаються до проведення позакласних та позашкільних заходів. Особливий інтерес викликає підготовка та участь у концертах,акціях милосердя,новорічних святах,шкільних конкурсах тощо.

Гурткова робота у навчальному закладі:

Участь вокального гуртка «Пісенний зорепад» у міському конкурсі дитячої творчості «Зіркові голоси» на базі КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості», ІІ місце у номінації «Вокальне мистецтво хорове виконання», керівник Тисленко О.Ю.;

участь учасниці вокального гуртка «Пісенний зорепад» у ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Планета мрій», ІІ місце Зюнзя Єлизавета, керівник Тисленко О.Ю.;

участь вокального гуртка «Пісенний зорепад»  у 10 міжнародному фестивалі-конкурсі «Квітуча Україна. Весняна фантазія», ІІ місце, керівник Тисленко О.Ю.;

екскурсія до м. Черкаси учасників вокального гуртка «Пісенний зорепад», керівник Тисленко О.Ю.;

виховний захід «Щедрування на сучасний лад» вокальний гурток «Пісенний зорепад» керівник Тисленко О.Ю.

участь у міському етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій рідний край»,  ІІІ місце Криворучко Поліна, гурток «Кві-орі» керівник Дьолог І.О.;

У квітні 2019 року у закладі освіти було проведене анонімне анкетування з метою визначення напрямків роботи гуртків на 2019-2020 навчальний рік.

Вокальний гурток «Пісенний зорепад»

Розвиток нашого суспільства залежить від духовного розвитку кожної особистості. І велике значення у цьому має вплив мистецтва на людину та її виховання. Невід’ємною частиною мистецтва є спів.

Цього виду мистецтва вчаться діти в нашому закладі на заняттях вокального гуртка «Пісенний зорепад», який налічує 35 учнів (2 хлопчика та 33 дівчинки), об’єднаних у дві групи.

Основне завдання, яке поставила перед собою керівник гуртка Тисленко Олена Юріївна – це розвиток природних здібностей, творчого потенціалу, збагачення емоційної палітри, формування світогляду дитини засобами вокального мистецтва.

Заняття з  членами гуртка проводяться  за програмою,  затвердженою на засіданні міської методичної ради  ЦМСПС  протокол № 4 від 22.08.2018 р. Наказ Управління освіти   від  30.08.2018 № 584/о.

Керівник  гуртка сумлінно готується до кожного музичного заняття, використовуючи різні форми і методи, які б сприяти творчому розвитку особистості, прагненню самостійного мислення та прояву їх ініціативи. Кожне заняття приносить задоволення і радість дітям. Тому в процесі вокально-хорової роботи,  а особливо  в період підготовки до свят,  керівник гуртка  намагається  викликати у кожної дитини емоційне сприйняття  музики, а виконуючи пісню  на сцені,  вони могла передати свої почуття глядачеві.

Аналізуючи результативність застосування даних методів і прийомів, можна констатувати, що їх використання забезпечує високий рівень опанування гуртківцями вокально-технічних навичок, сприяє ефективному формуванню у них прагнення до творчого успіху, самореалізації.

Велику увагу в роботі з гуртківцями приділяю вихованню сценічної етики та  вимогливому ставленню до сценічного іміджу.

   Однією з форм творчого росту «Пісенний зорепад» є комунікативна діяльність. Тому, важливе місце керівник надає участі дітей у концертах, конкурсах, фестивалях, проектах.

    Так протягом 2018/2019 навчального року гуртківці «Пісенного зорепаду»  були учасниками не лише в шкільних, але і в міських  заходах:

 а саме:

участь вокального гуртка «Пісенний зорепад» у міському конкурсі дитячої творчості «Зіркові голоси» на базі КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості», ІІ місце у номінації «Вокальне мистецтво хорове виконання», керівник Тисленко О.Ю.;

участь учасниці вокального гуртка «Пісенний зорепад» у ІІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Планета мрій», ІІ місце Зюнзя Єлизавета, керівник Тисленко О.Ю.;

участь вокального гуртка «Пісенний зорепад»  у 10 міжнародному фестивалі-конкурсі «Квітуча Україна. Весняна фантазія», ІІ місце, керівник Тисленко О.Ю.;

екскурсія до м. Черкаси учасників вокального гуртка «Пісенний зорепад», керівник Тисленко О.Ю.;

виховний захід «Щедрування на сучасний лад» вокальний гурток «Пісенний зорепад» керівник Тисленко О.Ю.    

Пріоритетні напрямки виховних цінностей особистості

На підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних  національних програм  був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації; виховання та розвиток особистості дитини; громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», Програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» Вся виховна робота в закладі була спрямована на комплексне вирішення проблеми: «Реалізація особистісно-орієнтованої системи навчання через формування життєвих компетентностей особистості учня на основі використання методів активного навчання і виховання» та методичне об’єднання класних керівників працювало над проблемою «Впровадження нових форм і методів виховної роботи в позаурочний час».

Відповідно до поставленої мети виховної роботи класними керівниками 1-11-х класів здійснювалася послідовна робота щодо формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до людей, природи, мистецтва, праці, себе ( свого фізичного «Я», психічного «Я», соціального «Я»).

У ході формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави класні керівники 1-4 класів дбають про сформованість у школярів основних понять про народ, націю, суспільство, державу; класні керівники  5-8 класів працювали над вихованням любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв, шанобливого ставлення до державної символіки, над сформованістю потреби в школярів у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу; класні керівники 9-11 класів працювали над сформованістю активної громадянської позиції та відповідальності за долю України.

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: відповідно до поставленої мети планів виховної роботи класних керівників 1-11 класів здійснювалася послідовна робота щодо формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва, до праці, до себе (до свого фізичного «Я», психічного «Я», соціального «Я»).

Протягом 2018/2019 навчального року в навчальному закладі були проведенні такі заходи :

свято «День знань»;

дні енергії;

відзначення 264-ї річниці заснування міста «День Міста та День мікрорайону» (оформлення Квіткової фотозони, участь у виставці колекціонерів, виступ у літературному салоні);

тематичні виховні години до Дня партизанської слави;

виготовлення  родовідних дерев, організація виставки «Мій родовід»;

оформлення стенду «Безпечний Інтернет»;

день партизанської слави та Міжнародний день людей похилого віку;

конкурсна програма «Козацькі забави»;

заходи до Всесвітнього Дня дітей(тематичні виховні години, виставки малюнків «Щаслива дитина, щаслива родина»);

день пам’яті жертв голодоморів (тематичні виховні години та заходи);

уроки Доброти, участь у Всеукраїнському рекорді по проведенню «Всеукраїнського уроку доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин» учасники встановлення всеукраїнського рекорду(сертифікат);

виставки-інформації «Символ нації-державний прапор»;

виставка «Людської пам’яті мости»;

інформаційні години до відзначення 100 – річчя випуску перших поштових марок;

тематичні виховні години до 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша;

виховні години, усні журнали, конкурси малюнків щодо відзначення пам’яті першого космонавта України, Героя України Леоніда Каденюка;

тематичні бібліотечні виставки та бібліотечні уроки;

заходи щодо проведення профілактично - роз’яснювальної роботи «Правила безпеки громадян на залізничному транспорті»;

участь у реквіємі «Герої не вмирають» до відзначення Дня захисника України; та проведення тематичних виховних годин та спортивних змагань «Козацькі забави»;

День гідності та свободи;

День Вітань;

всесвітній День інформації;

єдиний урок «Україна незалежна, соборна і неподільна» класними керівниками 1-11 класів;

виховний захід до Дня пам’яті  героїв Небесної сотні  та День 30-ї річниці Афганістану  « Герої , яких ми пам’ятаємо»;

 заходи до Всесвітнього дня водно-болотних угідь, бесіди, виставки малюнків, 1-4 класи;

заходи до Дня пам’яті Героїв Круз , класні керівники 5-11 класів;

заходи до Міжнародного дня рідної мови, відповідальні Лабутіна А.А., Стародубцова О.І., Бойко О.Ф.;

заходи до відзначення 205-ї річниці з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка;

День цивільного захисту;

заходи до міжнародного дня біорізноманіття;

заходи до Дня Землі;

он-лайн урок до Дня Європи, учні 10 класу, класний керівник Стародубцова О.І.;

День святого Валентина

заходи з відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій;

заходи з нагоди відзначення Всесвітнього дня мігруючих птахів;

заходи щодо протидії поширення наркоманії, злочинності, пов’язані із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин;

Олімпійський урок «Спорт-це життя»;

заходи у підтримку військовополонених моряків: флеш моб, відеоролик, листи;

заходи до Всесвітнього дня води;

заходи до увічнення пам’яті першого космонавта України;

виховний захід до річниці чорнобильської катастрофи «Чорнобиль з пам’яті не стерти»;

заходи до Міжнародного дня котів: виставки малюнків, фотовиставки, виховні години;

Свято останнього дзвоника.

Проведення місячників та тижнів:

Олімпійський Тиждень  та День фізичної культури;

Місячник української писемності та мови(написання всеукраїнського диктанту, проведення виховних, класних годин, виховних заходів згідно теми);

Тижні БЖД:

Тиждень знань правил дорожнього руху «Молодь за безпеку дорожнього руху!»;

Тиждень знань безпеки життєдіяльності «Мала іскра великий вогонь!»;

Тиждень знань безпеки життєдіяльності «Без здоров’я немає щастя!»;

Тиждень знань безпеки життєдіяльності «Зробимо життя безпечним»;

Тиждень знань безпеки життєдіяльності «У дорожніх правил канікул немає»;

Всеукраїнський Місячник шкільних бібліотек;    

місячник морально-правового виховання (бесіди, єдині уроки, виставки малюнків, виготовлення брелоків у рамках акції «Світлячок», Челендж «Будь здоровим», виготовлення стінгазет, правові диктанти, виступи психологічної студії «Соціолла» з виставами у різних закладах міста Кропивницького, участь у конференціях в обласному ДЮЦ та)

Тиждень права;

Тиждень природничих наук «Час тріумфу» для учнів 5-11 класів;

Місячник з озеленення, прибирання та благоустрою території;

Участь у заходах за межами навчального закладу:

відвідування Кіровоградської обласної філармонії у 2018 навчальному році учнями 5 та 7 класів з програмами «Відкриваємо нові таланти» та «Казкова подорож країною добра»;

відвідування виставки «АгроЕкспо-2018» учнями старшої школи;

участь » під керівництвом практичного психолога Ланчуковської Л.А. у обласній конференції до міжнародного дня толерантності на базі обласного центру дитячої та юнацької творчості для лідерів євро клубів «Толерантність як основа сучасного світу»;

участь у засіданні чергової сесії міського парламенту дітей у КЗ«ЦДЮТ»;

участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насилля» з виставою «Серце в долонях» учасниками психологічної студії «Соціолла» на базі НВО № 21, СЗОШ № 14, керівник Практичний психолог Ланчуковська Л.А.;

участь у Міській конференції з протидії шкільного булінгу організованої управлінням освіти міської ради міста Кропивницького та з залученням управління юстиції міста Кропивницького на базі НВК «Кіровоградський колегіум»;

участь у міських заходах «Прикрась ялинку з Миколаєм!» біля міської ради міста Кропивницького;

участь представника учнівського самоврядування у рольовій грі «Якою має бути сучасна людина»;

відвідання новорічної театрально-хореографічної вистави у виконанні КЗ «ЦДЮТ» та зразкового хореографічного ансамблю «Надія» на базі ЦДПУ ім.. В. Винниченка учнями 5 класу , класний керівник Худякова А.С. ;

участь в таборівці для талановитої молоді створення відео-анімації документальних фільмів та роликів за підтримки посольства США в Україні  «Indie Media Camp»учнів 11 та 10 класу Барзікова Віталія та Стецюк Діани керівник Ланчуковська Л.А,;

участь у Форумі організаційного розвитку громадянського суспільства «Мережа молодіжних банків ініціатив» учениця 10 класу Семеняка Марія;

відвідання новорічних вистав учнями 1-3 класів у Обласному  драматичному театрі ім. К. Карого та обласному театрі ляльок;

участь у покладанні квітів на  меморіальному комплексі «Фортечні вали» присвячені 75-й річниці визволення міста від нацистських загарбників, проведення тематичних уроків мужності, активізація роботи учнівських волонтерських загонів щодо надання допомоги ветеранам Другої світової війни;

 участь у науково-практичній конференції «Методичні проблеми психології особистості» на базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, практичного психолога Ланчуковської Л.А.;

участь у квесті « Булінг-прояв агресії чи слабкості?» на базі НВК «Кіровоградський колегіум», керівник Ланчуковська Л.А.;

участь у Квесті для учнівської молоді «Safe online» 2019 « Маски та реальні обличчя Інтернету»  на базі НВК «Кіровоградський колегіум», керівник Ланчуковська Л.А.;

виступ студії «Соціолла» з виставою «Серце в долонях» на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 , керівник Ланчуковська Л.А.;

участь у заходах присвячених 205 –й річниці з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка «Весна і осінь генія Землі» на базі ЦДЮТ Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, керівник педагог-організатор Ковтуненко О.О.;

участь у заході «Мотиви весни» на базі меморіального музею імені М. Кропивницького, відповідальний Ласковський С.В.;

участь у І етапі Всеукраїнської школи з громадянської та волонтерської участі з патріотичного виховання «Агенти змін», Семенякою Марією на базі учбово-рекреаційний центр «Міжнародний центр дитячої наукової творчості» м. Київ;

участь у практичному інтерактивному заході «Я можу допомогти…» представників учнівського самоврядування, керівник Ковтуненко О.О.;

участь у міському фестивалі «Великдень у Кропивницькому», Великодня виставка;

участь у міських заходах з нагоди  відзначення Дня пам’яті та примирення, 74-ї річниці Дня перемоги над фашизмом у Другій світовій війні;

участь у ІІ етапі Всеукраїнської школи з громадської та волонтерської участі й патріотичного виховання «Агенти змін», Семенякою Марією на базі учбово-рекреаційний центр «Міжнародний центр дитячої наукової творчості» м. Київ;

Участь у конкурсах та акціях:

участь у міському конкурсі «Давай дружити!» Бутенко Д., Денисенко Д., Довгопола Г. під керівництвом учителя образотворчого мистецтва Захар’їної  Ю.В.;

участь у VІІІ  обласному конкурсі малюнка «Охорона праці очима дітей»; участь у літературному конкурсі «Ми за тверезий спосіб життя» серед школярів України під керівництвом Лабутіної А.А., Стародубцової О.І., Ткаченко В.І.;

участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі «Гуманне ставлення до тварин» під керівництвом Лунгул Я.А. та Слівіної Л.Ф.;

участь у ІІ міському етапі 15 Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Література»;

участь у міському конкурсі малюнку  «Чорнобиль з пам’яті не стерти» ІІ місце керівник Лунгул Я.А.;

участь у міському етапі Всеукраїнського конкурсу Українського молодіжного аерокосмічного об’єднання «Сузір’я. Космічні фантазії», І місце Ткаченко Вадим, керівник Самофалова О.А., І місце Бутенко Діана, керівник Стародубцова О.І., ІІ місце Калінічева Марія, керівник Лабутіна А.А.;

участь у Художньому конкурсі «Молодіжна палітра» імені Леоніда Бондаря ;

участь в обласному конкурсі «Шкільна журналістика» ІІ місце Беспалова М., Оковита А., Кубальська-Доленко З. – керівник Лабутіна А.А., ІІ місце Семеняка М. керівник Худякова А.С.;

участь у VІІ міському  військово-патріотичному конкурсі учнівської молоді «Майбутній захисник України», ІІІ місце командир загону Плахотній А., керівник Ковтуненко О.О,;

участь у міському конкурсі «Агітбригад юних рятівників», керівник команди Мороз А.А.;

участь у міському етапі Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція», ІІ місце Зозуля Владислава, керівник Лунгул Я.А.; в номінації «Український сувенір» ІІІ місце Ковальов Кирило,  керівник Лунгул Я.А.;

участь у міському етапі конкурсу «Національне вбрання – дзеркало народу» , ІІ місце Бутенко Діана;

участь у міському конкурсі «Дитина року» у номінації «За особисту мужність» нагороджений учень 7 класу Розов Сергій, класний керівник Ткаченко В.І.;

Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно» два І місця, два ІІ місця, одне ІІІ місце - керівники Базеко І.М., Мороз А.А., Стародубцова О.І.;

участь в міському етапі конкурсу «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації»;

участь у соціальній програмі «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» та Mondelēz International Foundation;

участь у міському етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя батьківщина Україна» з історичного напряму ІІІ місце Єршова Валерія , керівник Ласковський С.В.;

участь у міському спортивному фестивалі серед школярів закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького( «Шкіряний м’яч», Фестиваль «Козацький гарт», Настільний теніс,«Вчитель+учень-олімпійський дует»);

участь  шкільної команди у міських змаганнях «Спортивне місто - здорова нація» ІV місце капітан команди Армашов П.С.(отримали сертифікат на 27 тисяч гривень та сертифікат на безкоштовне встановлення системи очистки питної води «Здорова вода»);

Всеукраїнська благодійна акція «Хеппі Гав для Сірка» виготовлення будиночка для песика(подяка та відзнака за участь) ;

участь у фотоконкурсі DOG-ФЕСТУ «Смачна кісточка»;

виготовлення годівничок для птахів;

збір корму, ліків для песиків «Хеппі гав»(подяка);

міський конкурс малюнків «Моє рідне місто»;

участь у благодійному ярмарку хенд-мейду «Тепло дитячих сердець воїнам АТО» виступ гуртка «Пісенний зорепад» під керівництвом Тисленко О.Ю.(сертифікат);

участь у обласному конкурсі туристсько-краєзнавчого напряму «Туризм нас єднає» керівник Стародубцова О.І.;

заходи з  нагоди 75-х роковин трагедії Бабиного Яру;

участь в акції «Зірка пам’яті»;

робота волонтерського загону «Милосердя»;

співпраця з громадською організацією «Перспектива молоді» та участь в акції по збору макулатури «Нове дерево»; 

акції : по збору макулатури, «Подаруй книгу бібліотеці»;

уроки Мужності до Дня захисника України;

благодійна акція «Різдвяний Ангел», збір продуктів для військовослужбовців

збір канцтоварів  до Міжнародного дня Інвалідів;

загальношкільне свято «День Здоров’я»;

заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;

співпраця з міською бібліотекою ім. О. Бойченка;

заходи в рамках акції «16 днів проти насильства»;

виховні заходи до Дня Гідності та Свободи;

виховний захід до Дня Пам’яті жертв Голодомору  та участь у ході учнів 11 класу під керівництвом Сулімової К.М.;

заходи до Міжнародного дня волонтера

новорічні ранки для учнів 1-4 класів та новорічний Квест для учнів 5-7 класів, новорічний карнавал для 8-11 класів, святкова дискотека для учнів старшої школи;

заходи у зв’язку з відзначенням 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників;

участь у заходах у зв’язку з Днем Пам’яті жертв голодоморів;

Учні закладу приймають участь у позашкільних заходах :

участь у Всеукраїнській краєзнавчій експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

участь у акції «Прикрась ялинку з Миколаєм!»

екскурсія до міської ради з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування;

участь у мистецьких заходах обласної філармонії

участь у заходах до Дня міста;

участь у заходах до Дня мікрорайону;

участь у заходах до Дня людей похилого віку;

участь у товаристських змаганнях з волейболу;

участь у міських змаганнях з волейболу серед дівчат закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького, керівник Армашов П.С.;

участь у міських змаганнях з волейболу серед хлопців , керівник Армашов П.С.;

участь у весняному етапі міських змагань «Спортивне місто-спортивна нація», керівник Армашов П.С.;

участь у міських змаганнях «Старти надій»,  І місце, керівник команди Армашов П.С.;

участь у змаганнях «Настільний теніс»;

участь у змаганнях «Спортивне місто – здорова нація»;

участь в обласному спортивно-масовому заході «Олімпійське лелеченя» міські змагання, І місце, обласний етап спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» І місце, керівник команди Армашов П.С;

участь у міських змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч», 2007 рік – ІІІ місце, 2008 рік - ІІІ місце, керівник Армашов П.С.;

участь у турнірі з футболу за Кубок «Героїв-земляків» Великосеверинківської ОТГ, ІІ місце, керівник команди Армашов П.С.;

участь у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків «Щаслива дитина-квітуча країна» Калінічева Марія-лауреат , 7 клас, керівник Захарїна Ю.В.

конкурс малюнків від галереї «Єлисаветград» ;

участь у конкурсі плакатів «Ми обираємо життя без наркотиків»;

участь у проекті «Біоетика»;

участь у міському парламенті дітей;

участь у міському етапі туристсько-краєзнавчого фотоконкурсу «Туризм нас єднає»;

участь у конкурсі малюнків «Моє рідне місто»;

участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка;

участь Бутенко Діани 7 клас, керівник Стародубцова О.І., в І міжнародному дитячому літературному фестивалі «LITERATURE FUTURE»  отримала диплом зі званням «кращий юний автор України та майбутнє України» м. Чернівці, 2018 рік;

участь у фізкультурно - оздоровчих заходах «Спортивна зима» І місце Зюнзя Єлизавета, Федорченко Анастасія, керівник Армашов П.С.;

участь у профорієнтаційних заходах на базі Кіровоградського міського центру зайнятості;

участь учнів закладу у інформаційно-просвітницькому заході з профорієнтаційної роботи, на базі ПАТ Науково-виробничого підприємства «Радій», учні 10 класу керівник Стародубцова О.І.;

участь в обласному молодіжному фестивалі «ПрофFEST-2019», відповідальні класні керівники 9-11 класів;

профорієнтаційна зустріч із представниками Канадських закладів освіти у Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті;

профорієнтаційні заходи у «Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості» для учнів 11 класу;

участь у професіографічній екскурсії на базі Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету, для учнів 9 класів, відповідальна Ковальська К.В.;

участь у профорієнтаційній екскурсії до Кропивницького коледжу харчування та торгівлі, учнями 9 та 11 класів, відповідальні Ковальська К.В., Сулімова К.М.;

участь у лекціях та практичних заходах з метою проведення роз’яснювальної та профорієнтаційної роботи Кіровоградським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України:

«Роль судового експерта-біолога в розкритті та розслідування кримінальних порушень»;

«Криміналістичне дослідження слідів виявлених на місці скоєння злочину»;

«особливості ідентифікації особи за слідами пальців рук» для учнів 5-11 класів, відповідальна Мороз А.А.;

участь у сесіях парламенту дітей міста Кропивницького, керівник Ковтуненко О.О.;

В закладі приділялась увага розвитку громадянської активності, самостійності та розвитку організаторський здібностей школярів, питанням педагогічного керівництва роботою органів учнівського самоврядування.

В закладі діє шкільний парламент дітей, який складається з 7 комісій (комісія з питань екології, спорту та здорового способу життя,комісія з питань інформації та преси, комісія з питань культури та дозвілля, комісія з питань дисципліни та порядку, комісія з питань інтелектуального розвитку, комісія по роботі з молодшими школярами, комісія з соціальних питань). Учнівський актив приймав найактивнішу участь у житті закладу: обговорювали актуальні проблеми, пропонували свої рішення. Приділялась увага вихованню лідерів. Голови комісій приймають участь у засіданнях  міського парламенту молоді.

Учнівське самоврядування співпрацює з батьківським активом. Спільно з адміністрацією, головою батьківського комітету та учнівським самоврядування проводилися Рейди («Твій зовнішній вигляд», «Як ти прожив семестр, підручник», «Про що розповів учнівський портфель?»), рейди по подвір’ю закладу, спільні засідання активу.

Відповідно до Закону України «Про освіту» та виконання наказу МО України від 04 лютого 2003 року «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням та вихованням дітей», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в закладі налагоджена та успішно діє система інформації про відвідування учнями закладу.

Ведеться журнал контролю відвідування учнями навчальних занять (відповідальні – практичний психолог Ланчуковська Л.А., ЗДНВР Бойко О.Ф.).

Учнівський та батьківський активи звітували про результати рейдів на учнівських та батьківських конференціях, результати рейдів обговорювались на нарадах, педрадах.

Аналізуючи участь учнів закладу у загальношкільних та міських заходах, успішну участь у проектах міського парламенту дітей та інших, вищезазначених формах діяльності, слід відзначити зростання громадської активності учнів за останні роки.

Педагогічний колектив приділяв багато уваги вихованню у молоді моральних цінностей, ціннісних орієнтирів. Класні керівники 5-11 класів працювали над проблемою «Впровадження нових форм і методів виховної роботи в позаурочний час». Саме така проблема була обрана класними керівниками для вивчення і узагальнення протягом 5 років.

Один раз на місяць у кожному класі (згідно програми), проходили години моралі, на яких учні знайомилися з духовними цінностями українського народу. Такі виховні заходи розвивають морально-етичне мислення, формують орієнтацію на вічні, загальнолюдські цінності, виховують громадянські якості – любов до Вітчизни, повагу до роду, родини, повагу до національних та сімейних традицій, побудованих тисячолітньою культурою.

Класні керівники 5-11-х класів намагаються виховувати особистість, здатну до морального самовдосконалення, розвивати уміння учнів взаємодіяти з оточуючим світом людей і природи, розвивати почуття вдячності, відповідальності, милосердя.

Такі заходи розвивають душевну, почуттєву сферу дитини, вчать робити добро і ненавидіти зло. А також підвищують загальний культурний рівень школярів, формують відповідальність за власні дії та вчинки.

З 03 грудня по 26 грудня 2018 року в  закладі пройшов Місячник морально-правового виховання. 11 грудня 2018 року пройшов Єдиний урок «Подорож країною закону» та «Реалізація та захист прав людини в сучасному світі», «Права дитини. Пам’ятай свої права, але не забувай про обов’язки». У бібліотеці закладу було оформлено виставку літератури «Я - громадянин» та інформаційні куточки з питань профілактики наркоманії, пияцтва, тютюнопаління.

Класними керівниками та соціально-психологічною службою в рамках тижня «Профілактика шкідливих звичок» проведені виставки малюнків «Ми проти наркоманії», класні години, інформаційні хвилинки та стартував Челендж «Бути здоровим!» .

Приділяється увага у виховній роботі за напрямком «Здоровий спосіб життя». Практичним психологом  Ланчуковською Л.А.  проводилась  робота в рамках «16 днів проти насилля» під час якого Учасники психологічної студії «Соціолла» виступали у навчальних закладах міста та приймали участь у конференціях.

 Цікаво і змістовно пройшли в закладі Дні здоров’я (вересень). Намітились позитивні наслідки в індивідуальній роботі з учнями та батьками. Учні не курять відкрито, менше запізнень на уроки. Але питання залишається відкритим. Необхідно посилити роз’яснювальну роботу серед підлітків про «шкідливі звички», продовжувати співпрацю з спеціалістами Центру Здоров’я з метою профілактики наркоманії та алкоголізму. Особливо це стосується учнів 8, 9 класу та 11 класу.

Важлива форма роботи з батьками – це батьківські збори, які проводяться згідно рекомендацій, 5 разів на рік з урахуванням вікових особливостей учнів.

На батьківські збори запрошувались представники адміністрації, соціально-психологічної служби, представники управління юстиції міста Кропивницького, які знайомили батьків старшокласників зі статистичними даними зростання випадків наркоманії серед підлітків, булінгу надавали методичну допомогу, корисні поради, як здійснювати спостереження за фізичним станом та психічним здоров’ям дітей, колом їх спілкування. Надавали індивідуальні консультації.

Учні-випускники 11 та 9 класів відвідували міський центр зайнятості та торгово-промислову палату міста з метою профорієнтації та знайомства з інформацією про підприємства міста та ринок праці. Крім класного керівника та вчителів праці, велику увагу проблемі профорієнтації приділяли працівники соціально-психологічної служби, які проводили індивідуальну роботу з учнями (анкетування, діагностика), допомагали їм у визначенні типу професій (людина-людина, людина-техніка, людина-природа), яка найбільше підходить учню за його здібностями.

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у закладі організовано  гурткову роботу. З 15 вересня 2018 року у закладі працює 4 гуртка різних напрямків (вокальний гурток «Пісенний зорепад», «Паперопластика»Кві-орі», , «Мініатюрна скульптура», «Фотогурток»).

З метою забезпечення прав неповнолітніх громадян району на здобуття повної загальної середньої освіти проведений аналіз кількості дітей та підлітків шкільного віку в мікрорайоні закладу. Класні керівники 1-11 класів склали соціальні паспорти класів. Відповідно – соціальний педагог склала соціальний паспорт закладу. Згідно соціального паспорту закладу на обліку є такі категорії учнів:

діти, позбавлені батьківського піклування  та діти-сироти ;

діти-інваліди;

діти з багатодітних сімей;

діти з малозабезпечених сімей;

діти АТО

чорнобильці

З даними категоріями дітей проводять систематичну профілактичну роботу класні керівники, соціальний педагог, заступник директора з навчально-виховної роботи.

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі протягом семестру класні керівники проводять батьківські збори, на яких розглядаються питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

Згідно плану проводяться засідання Ради профілактики правопорушень. На першому засіданні РПП розглянутий та поновлений банк даних учнів внутрішньошкільного обліку.

На належному рівні була організована робота з дітьми «групи ризику» та  з їх батьками. Згідно плану працювала Рада профілактики правопорушень. В рамках роботи з учнями, схильними до скоєння правопорушень, проводилися профілактичні заходи. Члени Ради профілактики співпрацювали з Батьківськими комітетами, діє Батьківський лекторій, проводилися психолого-педагогічні консультації для батьків. Протягом року було проведено чотири засідання Ради профілактики.

Постійно проводились рейди «Що розповів твій портфель?», «Зовнішній вигляд», рейд «Урок». На виконання закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним колективом проводилася системна  робота з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, а саме: класні керівники щоденно вели облік відвідування учнями навчальних занять у книзі обліку відвідування занять, в яку після першого уроку заносили відомості про відсутніх учнів. Інформація про систематичні пропуски окремих учнів використовувалася під час проведення засідання Ради Профілактики, для індивідуальних бесід з учнями та батьками, під час проведення батьківського лекторію. З учнями, які пропускають заняття без поважних причин, систематично проводилася профілактична робота, а також з їх батьками.

Протягом 2018-2019 навчального року системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони  праці учасників освітнього процесу», комплексних заходів по закладу щодо збереження життя та здоров’я учнів. Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з БЖ, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я, про що робили відповідні записи у  журнали встановленого зразка, планів класних керівників, класних журналів.

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-гігієнічного режиму в закладі, профілактичних медичних оглядів учнів, здійснення контролю за проведенням уроків фізкультури та трудового навчання.

Недостатня увага приділялася класними керівниками проведенню з учнями таких форм роботи як тренінги, опитування, тестування.

З учнями закладу було організовано відвідування обласної філармонії , центру зайнятості, драматичного театру ім. М.Кропивницького.

У 2018-2019 навчальному році учнівський та педагогічний колективи плідно працювали за напрямком „Екологічне виховання”. З 01 по 30 квітня у навчальному закладі був проведений Місячник  благоустрою з озеленення, прибирання та благоустрою території міста Кропивницького.

Під час проведення Місячника учні виконали велику практичну природоохоронну роботу, яка спрямована на покращення екологічного стану території мікрорайону та території біля навчального закладу.

Екологічне виховання учнів вчителі проводять під час уроків природознавства, біології, географії та в позакласній роботі. Згідно з планом роботи пройшли відповідні заходи :

-                     учні 7 класу складали  «Хайку про Землю» до Всесвітнього Дня Землі;

-                     майстер - класи з компостування;

-                     екологічні ігри на свіжому повітрі;

-                     акція « Квіти біля навчального закладу»(прибирання закріплених ділянок та висаджування квітів) , в ході якої учнями 5-11 класів прибрано та висаджено клумби на закріплених ділянках ;

-                     проведено трудовий десант «Чистий мікрорайон» із упорядкуванням території,закріпленої за навчальним закладом .

-                     були проведені тематичні заходи до Дня водно-болотних угідь.                     

Заступником директора з навчально-виховної роботи Мороз А.А. здійснювалась контролююча функція за станом виховної роботи. Альона Анатоліївна  систематично відвідувала виховні заходів у 5-11-х класах, вивчався стан виховної роботи у 5-х класах, видавались накази по закладу з питань контролю за виховною роботою. Приділялась увага контролю за веденням шкільної документації класними керівниками та учнями. Перевірялись щоденники учнів, плани виховної роботи класного керівника, документація з БЖ. Регулярно проводилися консультації та бесіди з класними керівниками, соціально-психологічною службою, педагогом-організатором, бібліотекарем закладу.

Гарним підсумком навчального року було проведено щорічне Свято Честі школи під час якого нагороджують кращих з кращих відмінників, спортсменів, талановитих дітей,  у різних номінаціях. Цього року Свято було проведено у два етапи І день були нагороджені «Зірки початкової школи», а ІІ день був присвячений нагородженню учнів 5-11 класів у таких номінаціях: «Гордість і надія»; «Зірки мистецтва»; «Підкорювачі Олімпу». Не були залишені без уваги батьки та вчителі – наставники, яких також було нагороджено подяками.

Аналіз виховних заходів та виховної роботи з учнями свідчить про те, що виховна робота у закладі ведеться на достатньому рівні.

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що протягом навчального року  всі учні жили цікавим, напруженим щодо різних цікавих справ життям, мали індивідуальні доручення, були залучені до роботи в гуртках до роботи шкільного парламенту дітей.

         І хоча мали місце окремі порушення дисципліни (пропуски уроків без поважних причин, куріння, бійки…), але серйозних правових порушень, здійснених нашими учнями, не виявлено. А рівень ефективності виховних заходів та участі у них класів був досить високим. 

       Проводити постійно роз’яснювальну роботу щодо використання мобільних телефонів під час освітнього процесу, дотримання єдиних вимог щодо зовнішнього вигляду учнів, щодо дотримання правил внутрішкільного розпорядку.

        Проаналізувавши стан виховної роботи у 2018 -2019 навчального році, слід зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом класних керівників, за участі учнівського самоврядування та при активній підтримці батьків активно долучаються до проведення класних, позакласних та позашкільних заходів різного спрямування. Із задоволенням діти готуються до проведення різних виховних заходів. Особливий інтерес викликає підготовка та участь у ярмарках, концертах, акціях милосердя, флешмобах, днях учнівського самоврядування, вечорах, святах, шкільних конкурсах художньої дитячої творчості.

           Педагоги закладу докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя та йти обраним шляхом.

     Реалізовуючи програму школи та пріоритетні напрямки виховних цінностей особистості педагогічний колектив за допомогою інтерактивних методів та тренінгів намагається досягнути позитивних результатів у вихованні молодого покоління.

        Виходячи з вищесказаного, можна зазначити, що виховна діяльність у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 на належному рівні, але поряд з позитивними моментами у виховній роботі  спостерігається ряд недоліків:

це не систематичне залучення членів учнівського самоврядування до виконання громадських доручень та участі у соціальних проектах;

це відсутнє посилення уваги з боку педагогів та батьків до учнівської молоді щодо формування в них навичок само презентації та самостійної діяльності;

це недостатня шефська  робота  учнів-старшокласників з молодшими школярами;

над якими потрібно спільно попрацювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього.

      Проаналізувавши  роботу школи за 2018/2019 навчальний рік, можна визначити коло питань,  над якими необхідно працювати з шкільним колективом  у 2019/2020 навчальному році, а саме:

виховувати повагу до Конституції та законодавства України, державної символіки;

формувати особисті риси громадянина України, патріота рідної землі, носія народних традицій;

забезпечувати умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їх природних задатків, нахилів;

у виховному процесі забезпечувати духовну єдність поколінь, збереження родинних традицій, залученню дітей до народних звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості та самосвідомості;

 спрямовувати роботу закладу, на збереження і зміцнення здоров’я учнів та формування  у них навиків здорового способу життя;

 залучати учнівську молодь до соціально-культурного оздоровчого простору засобами навчальних предметів, позаурочною роботою;

  вихователям-наставникам продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів, урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати батьків до позакласної роботи школи. Слід ретельніше готуватися до проведення виховних годин, активно залучати до підготовки учнів, батьків, громадськість, урізноманітнити форми проведення виховних годин, використовуючи інноваційні технології, чітко ставити  виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.

Цивільний захист

Цивільний захист України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного природного та воєнного характеру.

        Цивільний захист в освітньому закладі організовується за тим самим принципом, що й на об’єктах народного господарства, але з навчальною метою та  певними завданнями.

        З метою організованого  ведення цивільного захисту в навчальному закладі  у 2018-2019 навчальному році був створений  штаб в кількості 11 осіб та групи: громадського порядку й евакуації, ланки домедичної допомоги,  рятувальної та пожежогасіння, які  виконуючи директивні вказівки Міністерства НС України, організаційні вказівки управління освіти,. спрямовували свою діяльність на виконання плану основних заходів з ЦЗ, а саме, на: 

- організацію перевірки стану протипожежного захисту та техногенної  безпеки закладу,  їх готовності до проведення навчального процесу в умовах осіньо - зимового  періоду  (вересень, жовтень);

- участь в організації та проведенні акцій «Запобігти.Врятувати.Допомогти» (протягом року);

-                     організацію навчання працівників закладу з цивільного захисту в навчально-методичному центрі  цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області (протягом року);

-                     проведення навчальних консультацій з працівниками навчального закладу (протягом року);

-                     організацію та проведення у закладі Дня ЦЗ, Тижнів безпеки  життєдіяльності ( протягом року, День ЦЗ - квітень);

-                     участь у міському етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних;

-                     організацію та проведення просвітницької роботи з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями (отруєннями);

-                      готовність до дій за призначенням при загрозі  виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, в умовах можливих терористичних актів;

-                     організацію проведення системи цивільного захисту з мирного на воєнний стан для спільного управління  під час поставлених завдань;

-                     підвищення якості знань учнів і постійного складу працівників школи, способів захисту від різноманітних надзвичайних ситуацій, забезпечення їхньої готовності до негайного реагування  на надзвичайні ситуації.

Як доводить практика, успішно виконати  вищевказані заходи, можливо лише від якісної  готовності керівного складу та адміністрації закладу, які мають відповідальне завдання  організовувати  та проводити навчання  працівників  школи.

             Відповідно до Порядку здійснення  навчання  колективу діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 26.06 2013 №444  навчання в навчальному закладі у 2019 році здійснювалося у формі консультацій з таких тем:

№1 «Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення  НС»

(теорія – Основні поняття про надзвичайні ситуації, практика - Евакуація – порядок її проведення.

№2 Правила поведінки працівників під час надзвичайних ситуацій природного  характеру  (теорія – безпечні дії працівників під час надзвичайних ситуацій природного характеру)

№3 Безпека працівників під час радіаційних аварій і радіаційного забруднення

№4 Правила поведінки працівників при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин.

№5 Вибухо та пожежонебезпека на виробництві. Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі

№6 Правила поведінки і дії в умовах масового скупчення людей в осередках інфекційних захворювань.

Статистика свідчить, що до 80% випадків аварій, катастроф відбувається за свідомих чи несвідомих дій людини. Головною причиною такого становища є низький рівень обізнаності населення з існуючою небезпекою техногенного і природного характеру.

Чим раніше людина вивчить основні принципи самозахисту та усвідомить свою відповідальність за дії у період лиха, тим ефективніше будуть результати.

Таким чином, упродовж року в навчальному закладі з питань  цивільного захисту з дітьми та підлітками постали важливі суб’єкти  інформаційних та навчальних програм, які проводяться в системі освіти України, а саме: Закону України «Про цивільний захист», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про охорону праці», Положенням  «Про функціональну підсистему  «Освіти та науки України», Єдиної Державної системи запобігання і регулювання на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

З метою навчання школярів 1-11 класів правил безпечної поведінки  та набуття ними практичних навичок в умовах виникнення  надзвичайних ситуацій, зважаючи на військову напругу в в зоні ООС на Сході України, протягом року у навчальному закладі проводились Тижні безпеки життєдіяльності:

З 10-14.09 вересень Тиждень Правил дорожнього руху

з 05.-09 листопада Тиждень знань безпеки життєдіяльності

з 11-15 лютого Тиждень  сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності;

з 15-19 квітня проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності ( в рамках якого проходив День ЦЗ, під час якого проводилось практичне відпрацювання  дій учасників навчально-виховного процесу).

З 20-24. травня Тиждень знань Правил дорожнього руху,

День цивільного захисту є завершальним етапом щорічного навчання учнів з  курсу «Основ безпеки життєдіяльності»

У 2019 році День цивільного захисту  проводився 15 квітня. Основними цілями та завданнями якого було визначити:

практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти з метою захисту свого здоров’я та життя у надзвичайних ситуаціях;

виховання впевненості учнів у ефективності заходів з цивільного захисту;

морально-психічні якості учнів: відвагу, мужність, витримку, ініціативу, спритність, здатність самовіддано виконувати завдання цивільного захисту;

удосконалення учнями та педколективом теоретичних знань та практичних навичок, дій в умовах екстремальних ситуацій;

 практичну перевірку здатності учнів діяти за сигналом оповіщення ЦЗ, користуватися  засобами колективного та індивідуального захисту.

До участі в Дні цивільного захисту були залучені  керівний склад ЦЗ навчального закладу та  постійний склад педагогічного колективу, учні 1-10 класів. Всі заходи проводились відповідно плану, а саме:  

Розпочався День цивільного захисту з інформаційного повідомлення начальника штабу керівному складу про готовність  його проведення  та організаційного збору шкільного колективу    на якому було оголошено план дій  Дня ЦЗ.

Цікаво і змістовно були проведені  єдині класні години в 1-11 класах «Дії учнів за можливих аварій, катастроф, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій».

Активними учасниками рольової гри «Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні»   були  учні  початкової школи.

З участю представника товариства Червоного Христа Пузиря Валерія Валентиновича з учнями 9-11 класів провели практичні заняття  «Надання першої допомоги в екстремальних ситуаціях»  під час яких випробували себе в ролі  потерпілих та рятувальників.

Знання з техніки безпеки, ЦЗ  продемонстрували учні 8-11 класів  під час проведення вікторини – конкурсу «Запобігти, врятувати, допомогти!»,  переглянувши фільм «Правила евакуації під час виникнення надзвичайних ситуацій». 

Всі свої старання  та вміння виразили учні початкової школи в мозаїці дитячих малюнків на асфальті «День цивільного захисту в школі», в яких відобразили свої знання з техніки безпеки.

Протягом навчального процесу штабом ЦЗ було проведено практичне відпрацювання аварійної евакуації учнів по сигналу «Гази!» та «Пожежа!» 

Свої практичні знання  здобуті на уроках з основ здоров’я  показали учні 5-11 класів  під час квесту «Школа безпеки»,  організованого представниками  Державної служби надзвичайних ситуацій міста.

Заключним етапом стала демонстрація Галереї  агітаційних листівок «Безпека у твоєму житті».

Усі учасники різноманітних заходів Дня ЦЗ були нагороджені  грамотами та подяками за перемогу та активну участь у конкурсах.

Аналізуючи підготовку та проведення заходів під час Дня  цивільного захисту, слід зазначити хорошу підготовку початкової школи (кл. кер. Лунгул Я.А., Скрипниченко Л.М., Доленко І.О., Клюшніченко О.Г., Слівіна Л.Ф.).  учнів 6, 8, 9, 10, класів (кл.кер. Ласковський С.В., Лабутіна А.А., Ковальська К.В. Стародубцова О.І.), але поряд з позитивними сторонами помічались ряд недоліків, а  саме:  

неорганізоване  відпрацювання практичних дій аварійної евакуації учнів  по сигналу «Пожежа!» 5-б клас (кл.кер Худякова А.С.),

не були подані списки класними керівниками  для участі команд у квесті  «Школа безпеки» (5а Бродецька Л.Г, .5б Худякова А.С.,,6, Ласковський С.В., 9кл. Ковальська К.В. 11кл.Сулімова К.М.)

За підсумками роботи щодо безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в навчальному закладі був виданий підсумковий наказ  від 15.04.2019р  №.144-о.

Отже, аналізуючи роботу з питань цивільного захисту, можна зазначити, що план основних заходів підготовки цивільного захисту у 2019 році в основному виконаний.

Але незважаючи на комплекс заходів, відповідно плану роботи  навчального закладу з  ЦЗ в 2019 році, в деяких напрямах помічались ряд істотних недоліків, а саме;

Не повністю поновлена документація з цивільного захисту, відповідно  до  вимог єдиної державної системи запобігання і реагування на НС  техногенного та природного характеру;

Через відсутність  бюджетних коштів на належне фінансування освітньої галузі на недостатньому рівні  є забезпечення навчально–матеріальної  бази  навчального закладу.

Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров'я учнів та педагогів

Процес розвитку особистості залежить від навколишнього соціального середовища, суб'єктами якого є сім'я, школа, однолітки, сама дитина. Співвідношення позитивних та негативних впливів у цьому просторі визначає можливі варіанти формування особистості.

Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, від стану охорони дитинства залежить доля кожної людини і розвиток суспільства загалом.

Пріоритетом у діяльності соціально-психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу з метою компетентнісного самовдосконалення вчителя і учня на гуманістично – інноваційних засадах, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Робота соціально-психологічної служби була організована відповідно до річного плану роботи практичного психолога та соціального педагога на 2018/2019 н.р.

З метою оптимізації умов для формування особистості учнів соціально-психологічна служба школи  спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до всіх учасників освітнього процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення, яка сприяла їх гармонійному розвитку.

Соціально-психологічна служба школи у 2018/2019 н. р. ставила перед собою такі завдання:

брати участь в освітній роботі, спрямованій на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного здоров'я;

проводити психологічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої;

впроваджувати корекційно-розвивальні програми навчально-виховної діяльності, враховуючи індивідуальні, статеві, вікові особливості різних категорій дітей;

сприяти вибору підлітками професій відповідно до їх ціннісних орієнтації, здібностей, життєвих планів і можливостей, готувати учнів до свідомого життя;

здійснювати профілактику злочинності, алкоголізму, наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків, пропагувати здоровий спосіб життя;

проводити психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх;

формувати психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків, консультувати з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу;

керуватися Етичним кодексом психолога;

дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного і психологічного насильства;

будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри з усіма учасниками педагогічного процесу;

підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків;

зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може зашкодити дитині та її оточенню;

постійно підвищувати свій професійний рівень, запобігати випадкам здійснення діагностичної роботи, особам, які не мають відповідної фахової підготовки або права на таку діяльність;

активно вивчати науково-методичний досвід колег та підвищувати власний самоосвітній рівень знань;

запроваджувати інноваційні форми роботи з педагогічним та учнівськими колективами.

проходження атестації на здобуття ІІ кваліфікаційної категорії;

створення єдиної системи психологічного супроводу дітей з особливими потребами;

організація та створення шкільної служби розв’язання конфліктів;

вдосконалити роботу серед учнівської молоді з питання збереження фізичного та психічного здоров’я;

проводити просвітницьку роботу з питань виховання моральних та національно-свідомих ідеалів серед учнівської молоді шляхом проведення корекційно-розвивальних занять щодо підвищення рівня ціннісних орієнтацій, рівня вихованості та самосвідомості;

приділити увагу формуванню в дітей патріотичного мислення та розвитку навичок самореалізації як духовно багатої особистості;

сприяти усвідомленню підлітками унікальності природи емоцій і почуттів, відповідального ставлення до міжособистісних взаємин;

попередження та профілактика виникнення ризику суїцидальної поведінки шляхом розвитку вміння самоаналізувати власну поведінку та само презентувати власні можливості;

проведення профілактичних  заходів з попередження кібербулінгу, формування високого рівня медіа грамотності, збереження онлайн репутації учня;

розробка та проведення розвивальних занять з зменшення виникнення випадків агресивного поводження та лихослів’я серед школярів;

продовження вдосконалення власного фахового рівня : участь у майстер-класах, тренінгах, вебмінарах, конференціях, дистанційному навчанні.

  Ураховуючи пріоритетні напрямки діяльності соціально-психологічної служби в 2018/2019 навчальному році, практичний психолог проводила діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційну,  консультаційну роботу та навчальну діяльність.

У рамках психодіагностичної роботи були проведені анкетування та застосовані методики, спрямовані на визначення особливостей рівня і змісту адаптації учнів 1, 5 та 10 класів до умов навчаня у школі, особливостей навчальної мотивації, особливостей готовності випускників початкової школи до переходу у середню школу, пізнавальних можливостей, міжособистісних стосунків учнів різного віку, дослідження професійних схильностей та психологічної готовності випускників до життєвого самовизначення, діагностика схильності окремих учнів до проявів девіантної поведінки.

Відповідно до отриманих результатів діагностичної роботи була побудована корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, яка здійснювалася у груповій та індивідуальній формі.

Профілактична та корекційна робота була спрямована на зняття стресів, попередження проявів девіантної поведінки, допомога в адаптації школярів до умов навчання, розвиток комунікативних навичок учнів тощо.

Психологічна просвіта зорієнтована на формування уявлень про дружбу, доброту, підтримку, на позитивне ставлення до навчання та до школи (у початкових і середніх класах). Просвітницька робота з підлітками присвячена міжособистісним взаєминам з однолітками і дорослими, попередженню конфліктів, формуванню позитивних ціннісних орієнтацій.  Психологічна просвіта батьків здійснювалась у вигляді виступів на батьківських зборах, оформлення і розповсюдження пам’яток на різну тематику.  

Протягом року проводились заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

- залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;

-  рейд-огляд школи, медичний огляд , бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;

- проведення спортивних змагань;  проведення фізкультхвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;

- випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя;

- робота учнівського самоврядування щодо залучення учнів школи до зменшення факторів негативного впливу на здоров’я учнів.

Діагностична робота включала в себе психологічне обстеження дітей, умов навчання та розвитку.

Вступ до школи і молодший шкільний вік є важливим етапом життєвого шляху дитини оскільки пов’язаний він з значними змінами. До важливих змін належать зміни, що пов’язані з характером його спілкування з оточуючими людьми, зміни соціальної позиції та соціального інституту навчання і виховання, зміна провідної діяльності, розширення прав та обов’язків дитини.

Адаптація дітей, які прийшли в перший клас - це найскладніший період для найменших школярів. Зі вступом дитини до школи перебудовується весь хід її життя: безтурботний час дозвілля змінюється обов’язковими справами, які вимагають відповідальності, дитина починає ходити до школи, виконувати вимоги програми, робити на уроці те, чого вимагає вчитель, неухильно дотримуватись шкільного режиму.

З метою оптимізації умов для формування особистості учнів соціально-психологічна служба школи спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до всіх учасників освітнього  процесу на основі його психологічного вивчення, яке сприяло їх гармонійному розвитку.

Для попередження можливих негативних явищ на цьому етапі, та виявлення труднощів адаптації, психологом проведено спеціальне психологічне дослідження.  Метою дослідження було виявлення загальних зон труднощів у адаптації першокласників до навчання в школі, а також дітей, що мають ознаки дезадаптації учнів-першокласників, а саме:

виявити рівень мотивації та адаптації дитини до школи;

з’ясувати особистісні труднощі;

виявити ознаки дезадаптації;

визначити рівень шкільної адаптації.

Діагностичне обстеження проводилось протягом  жовтня - листопада 2018 року в 1-х класах. Діагностика охоплювала повністю трикутник співпраці: вчителі-учні-батьки, на початку мало місце спостереження, анкетування батьків та заповнення педагогічної картки поведінки. І тільки після цього було проведено обстеження учнів перших класів. У дослідженні брали участь: 1-а клас - 27 учнів (14 хлопчиків і 13 дівчаток); 1-б клас – 26 учнів (12 хлопчиків і 14 дівчаток). Загальна кількість респондентів становила 53 учня.

В межах даного обстеження використовувалися наступні психодіагностичні методики:

Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації  Н.Г. Лусканової (досліджує: рівень мотивації та адаптації дитини до школи);

Методика «Що мені подобається в школі» (досліджує рівень шкільної адаптації);

Проективна методика «Мій клас» (досліджує положення дитини в колективі);

Проективна методика «Сім’я звірів» (визначає сформованість внутрішньо сімейних відносин);

Картка адаптації першокласника для класного керівника;

Анкета для  батьків щодо самопочуття дитини після школи.    

Аналіз результатів показав:

В 1-а  класі (класний керівник Демешкевич Марина Андріївна) навчається 27 учнів, із них:  високий рівень психологічної адаптації мають 12 учнів; середній – 13 учнів і зовнішню мотивацію до навчання 2 учня.

В 1-б класі (класний керівник Лунгул Яна Анатоліївна) навчається 26 учнів, із них: високий рівень психологічної адаптації мають 10 учнів; середній – 14 учнів та 2 учня мають зовнішню мотивацію до навчання.

У більшості респондентів  відсутня психосоматична симптоматика. 

У 10% учнів спостерігаються психосоматичні симптоми загальної втомленості: діти вранці сонні, часто хворіють, довго просинаються або навпаки довго не можуть заснути, мають поганий апетит.

 75 % учнів мають оптимальну працездатність, відрізняються бадьорістю, здоровою активністю, готовністю до енергозатрат. Навантаження цих учнів відповідає можливостям.

 15  % мають занадто високий вегетативний коефіцієнт, що  свідчить про те, що часто діти працюють на межі своїх можливостей і це призводить до швидкого виснаження. Учням потрібна нормалізація темпу діяльності, режиму праці і відпочинку, а інколи і зниження навантаження. 

За результатами проективних методик 8 % учнів мають негативнее відношення до навчання (в основному через домашній тип виховання та вимушену розлуку з батькам на час навчання) і 54 % учнів позитивне сприйняття процесу навчання. В 25 % учнів виявляється амбівалентне ставлення  до процесу навчання та вчителя, 10 % мають занижену самооцінку, у 3 %  проблеми у стосунках з однокласниками.

За результатами опитування за методикою Л. Ковальової, Н. Тарасенко 61 %  учнів мають високий ступінь адаптації. Ці діти адаптувалися до школи протягом перших двох місяців навчання, швидко влилися в колектив, освоїлися  в школі, набули друзів в класі, у них майже завжди гарний настрій, вони доброзичливі, сумлінно і без напруги виконують всі вимоги вчителя.

 27 %  учнів мають середній ступінь адаптації. Період адаптації цих дітей  в школі затягується: діти не можуть прийняти ситуацію навчання, спілкування з вчителем, дітьми. Як правило, ці діти зазнають труднощі в засвоєнні навчальної програми. Середній рівень адаптації може перейти в легкий до кінця першого півріччя завдяки доброзичливому і тактовному відношенню вчителя.

12 % учнів мають  зовнішню мотивацію, дана категорія дітей  позитивно ставляться до школи її відвідування не викликає негативних емоцій, розуміють навчальний матеріал, якщо вчитель пояснює його детально та наочно, засвоюють основний зміст навчальних програми, зосередженні і уважні при виконанні завдань, але при умові контролю з боку дорослих; зосередженні тільки тоді, коли займаються чимось цікавим; готуються до уроків та готують домашні завдання майже завжди; дружать з багатьма однокласниками, але переважає ігрова мотивація (школа сприймається як цікава гра).

Учнів з високим показником дезадаптованості не виявлено, в окремих випадках стосовно формування емоційно-вольової сфери дитини та вплив психологічних травм на розвиток і поведінку дитини в колективі було проведено декілька індивідуальних консультацій для батьків з надання рекомендацій з вирішення даних питань.

         Отже, в цілому рівень адаптації першокласників до навчання в школі є достатній, оскіль дітей проявами дезадаптації не виявлено. Учні, які мають високі  показники тривожності або труднощі в спілкуванні потребують подальшого супроводу з боку вчителів, батьків та психолога.

По закінченню тестування класний керівник одержав первинну інформацію та рекомендації.

Діти, які переходять з початкової школи в середню стають більш розсіяні, неврівноважені, знижується успішність. Особливо це спостерігається в середній школі, так як початкові класи знаходяться в іншому корпусі. Там ще почували себе найстаршими, а тут вони наймолодші.

Дітям 5 класів важко привикнути до всіх вчителів, так як в молодшій школі мали одного класного керівника; набагато більше предметів, інші назви. Вони більше переживають з приводу свого статусу в класі. Тут виникає зростання стресового навантаження, як самих учнів так і їх батьків.

Якщо вчасно виявити дезадаптованих дітей, які важко пристосовуються до нових умов навчання в середній школі, то можна попередити можливі негативні явища на даному етапі розвитку особистості школяра: полегшити процес адаптації, уникнути стресів, негативних переживань, надмірних емоцій, конфліктів та погіршень фізичного здоров’я, яке залежить від стану психіки дитини, які можуть виникнути в подальшому процесі навчання.

Для попередження можливих негативних явищ на даному етапі розвитку особистості школяра, виявлення труднощів адаптації психологічною службою проведено спеціальне психологічне дослідження.

         Отже, перед психологічною службою стоїть завдання першочергової уваги до учнів, які знаходяться  у стані «часу змін».

Задачі психологічної служби:

1.     Визначити рівень адаптації п’ятикласників.

2.     Визначити рівень шкільної тривожності п’ятикласників.

3.     Визначити соціометричний статус учнів.

4.     Аналізувати причини дезадаптації учнів до школи.

5.     Спостереження за новоприбулими учнями та включення їх до психодіагностики.

6.     Надання консультативної допомоги учасникам навчально-виховного процесу з питання адаптації учнів та попередження неуспішності навчання.

Для досягнення поставленої мети була розроблена програма дослідження, яка складається із:

визначення характеру психологічного комфорту учня у класі, емоційного стану (проективна методика «Неіснуюча тварина»).

діагностики структури взаємин в учнівському колективі, виявлення «зірок» та «знехтуваних» («Соціометрія»);

діагностики особистісної адаптації школярів (методика Фурмана);

діагностики шкільної тривожності (методика Філліпса);

визначення рівня пізнавальної активності за  «Опитувальником для вивчення пізнавальної активності учнів» Б.К. Пашнєва.

Дослідження проводилося протягом жовтня-листопада 2018 року.  Обстеженню підлягали учні 5-а (класний керівник Бродецька Лілія Генадіївна) в кількості 23 учнів – з них 15 хлопчиків та 8 дівчат  та 5-б класу (класний  керівник Худякова Аліна Станіславівна) в кількості 23 учнів – з них 13 хлопчиків та 10 дівчат.

Загальна кількість респондентів склала 46 осіб.

Із них: дівчаток – 18, хлопчиків – 28.

У результаті проведеного діагностування учнів з високими показниками дезадаптованості не виявлено. Високий рівень тривожності в загальному становить 6% всіх респондентів, з даними учнями рекомендовано провести індивідуальну роботу з формування навичок емоційної регуляції тривожності та підвищення рівня самооцінки. З середнім рівнем тривожності  85 % учнів та 9% з низьким рівнем тривоги, в основному завдяки вродженим характеристикам типу темпераменту.

За результатами дослідження шкільної мотивації не виявлено учнів, які мають негативне ставлення до школи, але 10 % учнів мають зовнішню мотивацію, тобто школа для них – місце для спілкування з друзями, ігор та шал остей, але не для навчальної діяльності.

За соціометричними дослідженнями виявлено 2-х  ізольованих та відторгнутих дітей (Вейчук М. та Гусак Є), що дає змогу зробити припущення через підвищену конфліктність та агресивність з боку даних учнів до інших у класі. З даними учнями проводилась неодноразово індивідуальна робота та надані рекомендації батькам і вчителям, а також групова робота з класом стосовно командо утворення колективу.

В ході діагностики особистісної адаптації п’ятикласників було виявлено учнів з  високим рівнем адаптованості -   35%, з середнім рівнем – 55%  та з зовнішньою мотивацією –  10% осіб. Пізнавальна активність  становить:  учнів з середнім рівнем  62%,  з високим 33% та з низьким  рівнем – 5%.

 Отже, у підсумку ми бачимо, що адаптованість –  високий рівень    мають -  52% учнів,  середній  рівень мають – 35%, та 10% учнів з зовнішньою мотивацією.

Під час відвідування уроків спостерігалась сприятлива психологічна атмосфера, доброзичливе ставлення до учнів. За результатами дослідження надані рекомендації класному  керівникові щодо індивідуального підходу до кожної де дитини відповідно результатів. Проведено ряд розвивальних занять з  покращення перебігу адаптаційного періоду, для розвитку пізнавальної та емоційно-волової сфери,  формування ефективного спілкування в колективі за програмою «5 клас від адаптації до успіху».

Більшість учнів 5-х класів мають середній рівень адаптації. Діти позитивно ставиться до школи, її відвідування не викли­кає негативних переживань; розуміють навчальний матеріал, якщо вчитель викладає його детально і наочно; засвоюють головний зміст навчальних програм; само­стійно розв'язують типові задачі; бувають зосе­редженим тільки тоді, коли зайняті чимось для них цікавим; громадські доручення виконують сумлінно; товаришують з багатьма однокласниками.

Допомогти дітям найменш болісно пройти період адаптації до нових умов, пов’язаних зі зміною зовнішніх обставин і внутрішніми змінами, - важливе завдання для всіх дорослих, що беруть участь у навчанні й вихованні школярів.

Розуміючи важливість вчасного виявлення дезадаптації учнів та залучення всіх учасників освітнього процесу до її недопущення або подолання  психологічною службою проводилась психологічна просвіта батьків за такими темами: « Перехід від початкового навчання до середньої школи. Адаптація п'ятикласників до умов навчання у середній школі». «Самостійна робота учнів та допомога батьків. Налагодження продуктивної взаємодії з учителями».

         Для вчителів постійно проводяться групові та індивідуальні консультації з питань виявлення та попередження дезадаптації, відбуваються психологічні практикуми з здобуття навичок ефективного спілкування, планування своєї професійної діяльності та підвищення рівня самоосвіти. Наприклад за такою тематикою: «Шкільна дезадаптація в підлітковому віці. Розумовий розвиток і успішність. Мотивація навчання. Навчальні вміння і навички», «Самостійна робота учнів та допомога батьків. Налагодження продуктивної взаємодії з учителями».

        Такі заходи дають можливість полегшити процес адаптації, уникнути деформації формування особистості, утрати контакту з дітьми і зниження мотивації до навчання.      

Відповідно до плану роботи соціально-психологічної служби  на 2018 /2019 навчальний рік, у грудні  2018 року практичними психологам було проведено дослідження адаптаційного процесу  у 10 класі, метою якого було визначити готовність учнів до навчання у старшій школі в умовах профільного навчання  та визначення  форм і методів  педагогічного впливу та взаємодії учасників освітнього  процесу для створення  середовища, спрямованого  на саморозвиток особистості. :

Для цього були використані наступні  методи вивчення:

1.     Спостереження за психологічним кліматом та поведінкою учнів на уроках, аналіз навиків самопідготовки.

2.     Бесіди з учителями – предметниками  і класними керівниками за підсумками навчальної діяльності та аналіз даних, отриманих у результаті співбесіди.

3.     Індивідуальні бесіди з батьками за потребою та аналіз підсумків цих бесід.

4.     Проведена діагностична робота по наступним методикам:

-   Методика для діагностики особистісної тривожності (Кандаш, 1973р., А.М. Парафіян);

-   Соціометрія (Дж. Морено);

-   Анкета визначення мотивів навчальної діяльності;

     -    Опитувальник професійної спрямованості (ОПС) (Д. Голанда);

     - Орієнтаційно-діагностична анкета інтересів (ОДАНІ-2) ( С.Я. Карпіловська, Б.О. Федоришин);

     Анкета  А. Йовайш «Що мені подобається?».

                    У діагностиці брали участь 25 учнів, серед них 10 хлопців та 15 дівчат.

            Тривожність у 10-му  класі вивчалася по чотирьох напрямках: шкільна тривожність, особистісна, міжособистісна і загальна. Найвищі показники отримані по шкалі «шкільна тривожність» - 56%, найменша міжособистісна 8%. Слід зазначити, що в дівчат діагностується більш висока тривожність у порівнянні з хлопцями.

            В ході соціометричного дослідження  учнів з статусом ізольованих не виявлено, рівномірно розподілені ролі формальних і неформальних лідерів.

В результаті вивчення профорієнтаційного спрямування виявлено такі показники: 31% учнів схильні до гуманітарних; 24 – до точних; 12% мають спортивні схильності; 27% - природничих дисциплін;6% - естетичних.

За опитувальником професійних установок розподілено інтереси учнів по типах професій: людина-знак 32%; людина-техніка 20%; людина-природа 5%; людина-художній образ 8%; людина-людина 35%.

За опитувальником Л. Йовайши визначено, що 30% учнів мають здібності до планово-економічних видів діяльності, 17% - технічних, 14% - до професій, що зорієнтовані на роботу та спілкування з людьми, 10% - до естетичних видів діяльності, 6% - до розумової праці та орієнтовані на інтелектуальну активність, 23% - до роботи на виробництві.

За методикою Голанда результати визначення  професійного типу особистості становлять: 24% учнів мають реалістичний тип; 8% - інтелектуальний (дослідницький); 25% - соціальний; 7% - конвенціальний; 14% - підприємницький; 12% -  артистичний.

Психологічною службою школи з’ясовано, що 85% учнів адекватно ставляться до себе як суб’єкта професійного самовизначення.

Отримані результати свідчать про те, що у більшості учнів переважає впевненість у своєму професійному виборі; перевага обґрунтованості, раціоналізму, готовності діяти за планом; погляди на своє професійне майбутнє, у переважаючої більшості учнів спостерігається тенденція до незалежності стосовно свого професійного вибору .

На початку другого семестру з учнями 9 класу було проведено діагностування профорієнтаційного спрямування, яке мало на меті визначити тип схильності особистості до певного виду професій та діяльності, творчий потенціал, тип мислення та рівень креативності, а також відповідність типу темпераменту відповідно перспективам майбутнього професійного вибору.       На основі даних результатів персонально по кожному учню було складено та озвучено коротку характеристику професійного спрямування та надано відповідні рекомендації.

Також протягом року проводилась діагностика в рамках програми протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації: визначення соціальних установок учнів (низька ймовірність того, що діти будуть негативно відноситись до людей іншої національності і віроісповідання.); індекс толерантності – середній (в одних соціальних ситуаціях діти повели б себе толерантно, в інших – ні).

Проводилось опитування відношення старшокласників до актуальних проблем сучасності (якщо в попередні роки були відповіді , що люди курять і вживають алкогольні напої бо їм сумно і нічим зайнятись або це престижно, то зараз майже всі відповіли, що це шкідливо).

Анкета «Чи потерпаєте ви від насилля» виявила, що учні нашої школи не підвержені жодного з видів насилля і досить комфортно себе почувають як в школі так і дома.

Особлива увага була приділена діагностиці педагогічних працівників, які атестуються, що базувалась на визначенні творчого потенціалу, стилю педагогічної діяльності та психологічних характеристик особистості.

Консультаційна робота включала в себе консультації педагогічних працівників, учнів та батьків. Проводились також консультації батьків з проблемних питань, які їх цікавили. Так як діти перебувають в нашому закладі постійно, батьків ми бачимо досить рідко і в результаті цього вони звертаються до психолога рідко, тільки в гострих ситуаціях.

В наступному році потрібно приділити більше уваги цьому аспекту.Проводилось особистісне консультування, необхідність в якому виникала періодично в учнів старших класів з таких питань, які глибоко зачіпають людину як особистість, викликають в неї сильні переживання, які, звичайно, приховуються від сторонніх. Результатом є те, що в цьому році кількість консультацій значно зросла, діти стали частіше звертатись за допомогою, хотіли бути вислуханими. І якщо раніше більше було звернень серед старшокласників, то зараз і молодші школярі стали звертатись частіше.

Основною формою проведення групових консультацій з батьками є батьківський лекторій, який проводиться один раз в кожному класі, основними проблемами, які розглядаються є:  «Криза семи років: особливості та шляхи подолання»;«Психологічна готовність дітей до шкільного життя»; «Поради батькам майбутніх першокласників від світлани Ройз,  арт-терапевтичні поради для підготовки дитини до школи від Вікторії Назаревич; «Безумовне прийняття дитини як запорука її психічного благополуччя»; «Самостійна робота учнів та допомога батьків,  налагодження продуктивної взаємодії з учителями»,  «Психологічні особливості старших підлітків. Новий етап у фізіологічній перебудові організму, якісні перетворення в характері, самоствердження підлітка»; «Розвиток і стимулювання творчих інтересів та здібностей у сім'ї. Підготовка підлітка до вибору професії».

 Індивідуальні консультації для батьків проводились з таких питань:: «Батькам про гіперактивність дітей»; «Запобігання важковиховуваності в підлітковому віці. Роль сім'ї у подоланні важковиховуваності»; «Сімейне виховання в підлітковому віці. Авторитет батьків. Типові помилки сімейного виховання»; «Юнацький вік і взаємостосунки з дорослими. Статус в сім'ї та стосунки з батьками. Конфлікти, їх причини і способи подолання»; «Психосексуальний розвиток в юнацькому віці. Статеве дозрівання і юнацька сексуальність. Психосексуальна ідентифікація та засвоєння статевої ролі. Залицяння і любов. Підготовка до шлюбу й статева освіта»

З боку учнів розглядалися такі питання: «Психологічні аспекти вибору майбутньої професії»; «Формування часової перспективи та здатності до планування майбутнього в юнацькому віці»; «Корисні звички – перший крок до емоційної саморегуляції»; «Якщо не подобається власна зовнішність та самооцінка» та групові консультації за результатами діагностики з адаптації, надання рекомендацій щодо вибору професії за характерологічними особливостями.

Велику увагу на нарадах при директору, педагогічних радах та засіданні методичного об’єднання класних керівників було приділену надання рекомендацій стосовно алгоритму дії педагога в ситуації виникнення насилля в родині, психологічні особливості учнів, можливі вікові мотиви деліквентної поведінки та поради щодо встановлення довіри між учнями і класним керівником, відвідування навчальних  а також ознайомлення з нормативно-правовими нормами захисту дитини від булінгу та домашнього насильства.

Окремим пунктом потрібно виділити консультаційні бесіди стосовно проблеми з дисципліною на уроці, певні неадекватні поведінкові прояви учні, низька соціалізація та техніка правильного оцінювання, профорієнтаційна підтримка, а також індивідуальні консультації дітей, які пережили психологічну травму через втрату близької людини.

На кожну індивідуальну консультацію складається протокол з проведеної роботи та наданими рекомендаціями, який завіряється психологом та клієнтом, що є необхідним для подальшої роботи з зазначеної проблеми.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота.

Стрімко змінюється час, змінюється суспільство та відносини між людьми. Виховання та розвиток є одними із найважливіших компонентів освіти в інтересах людства.

Головне завдання сучасної школи – допомогти дитині реалізувати свої здібності, для цього між педагогом та дитиною, на мій погляд необхідно встановити такі взаємовідносини, які б сприяли розвитку, створювали умови для його руху вперед. Таке важливе завдання необхідно щоденно конкретизувати в планомірній системно здійснюваній роботі.

Тому з метою допомоги дітям найменш болісно пройти період адаптації до нових умов, пов’язаних зі зміною зовнішніх обставин і внутрішніми змінами було проведено ряд розвивальних занять з організації безконфліктної взаємодії та створення емоційного комфорту під час навчання за програмою «Стежинами до адаптації» в 1-х класах з урахуванням вимог розвитку дитини в Новій Українській Школі, а також заняття за програмою адаптаційних зустрічей для п’ятикласників «Перший раз – у п’ятий клас»із учнями 5-х класів.

Протягом року учні початкової ланки формували модель здорового способу життя подорожуючи країною міцного здоров’я, закріплювали навички ефективної міжособистісної взаємодії на занятті розвивали пізнавальну сферу розвитку, емоційно-вольову саморегуляцію та долали труднощі в подоланні комунікативних бар’єрів, а саме на таких заняттях, як «Наука про здоровий спосіб життя», година психолога з елементами фототерапії «бебіпапарації» «На знімальному майданчику», тренінгові заняття на закріплення навичок ефективної міжособистісної взаємодії: «Розумний товариш – половина дороги».

Учні середньої школи опановували навики керування власною поведінкою, усвідомлення насильства і ненасильства як стратегії поведінки та взаємин між людьми методом психологічної гри «Кришталеві люди», розвивали навички з протидії булінгу в дитячому середовищі,  займалися за програмою з профілактики торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», а також важливим етапом є емоційне розвантаження під час освітнього процесу: «Корекція емоційних розладів засобами музичної терапії «Моя музична аптечка». Заняття з елементами тренінгу  «Профілактика конфліктів в соціальних мережах» мало на меті ознайомити вихованців з небезпеками в соціальних мережах та способами їх вирішення. Практичне заняття «Кольоротерапія, як засіб активізації розумово-творчої діяльності у системі випереджувальної освіти» активізувало учнів на мотивацію до виконання домашніх завдань.

Старшій школі була приділена увагу більше з активізації процесу формування психологічної готовності учнів до професійного самовизначення, проектування особистісних перспектив подальшого розвитку та усвідомлення відповідальності за власне майбутнє «Світ професій і твій вибір», з профілактики негативних явищ та сприяння особистісному зростанню «Контроль та самоконтроль», формування адекватної самооцінки учнів як умови самореалізації кожної особистості за корекційно-розвивальною програмою «Самооцінка та їх роль у розвитку особистості», розвиток  у школярів позитивного ставлення до іспитів,  вміння організувати самостійну діяльність - «Екзаменаційний стрес: психологія подолання.

Багато часу в цілому було присвячено темі «Профілактика насилля і кібербулінгу» та збереження психічного здоров’я і попередження виникнення суїцидальних тенденцій за програмою «Моє майбутнє».

Проведено ряд розвивальних  занять з усвідомлення важливості прийняття свого «Я» з усіма перевагами і недоліками; відчуття часової перспективи і опанування навичок проектування свого майбутнього за розвивальною програмою «Самотворення «Я» - образу старшокласника», з усвідомлення відповідальності за свого життя, вибір життєвого шляху, професії «Моє життя-мій вибір» та  заняття з елементами тренінгу з профілактики стресу перед скдалання ЗНО: «Підготовка до ЗНО».

Для підлітків, які потрапили в складні життєві обставини організовано тренінг з розвитку необхідних умінь та навичок для ефективної взаємодії підлітка з оточуючими його людьми у складних життєвих ситуаціях за  «Програмою соціально-профілактичного     тренінгу   з поведінки».

З виконання програми «Обдарована дитина» вже три роки на базі освітнього закладу функціонує студія соціально-психологічного театру «Соціолла», учасниками якої є учні 9-11 класів. За період 2018/2019 навчального року з метою профілактики негативних поведінкових явищ серед учнівської молоді, учасниками було відвідані 5 навчальних закладів, розширено репертуар на 3 нових спектаклі з проблеми торгівлі людьми,  комунікації в колективі , толерантного ставлення, а також відзняті два соціальних ролика з проблеми профілактики булінгу та соціальний фотосет з профілактики шкідливих звичок під назвою «Людські залежності».

На початку грудня 2018 року стали учасниками міського семінару з протидії булінгу в шкільному середовищі з постановкою «Німий біль» та зайняли ІІІ місце в конкурсі на кращий соціальний ролик з протидії булінгу  за що отримали подяку від міського відділу Національної поліції. До міжнародного дня Толерантності разом з представниками обласних Євроклубів переглянули постановку від учасників студії «Серце в долонях».

В лютому 2019 році команда учнів 8-10 класів «Sociolla» взяла участь у міському квесті на базі кіровоградського колегіуму з проблеми безпеки в Інтернеті «Safe online 2018», де зайняли ІІІ місце.

Ефектним завершенням проекту був підсумковий виступ, де старші учасники студії передали естафету молодшим, які вже в цьому році організували власну студію «Фреш драйв» та дебютували з постановкою з інтернетзалежності «Онлайн не в онлайні» та взяли участь у зйомці соціального фотосету «Ми те, що ми їмо».

Особлива увага приділяється психологічній просвіті учнівського, учительського та батьківського колективів. Для вчителів систематично відбуваються психолого-педагогічні семінари з проблем вікової психології, застосування системного підходу до зміни форм, методів і прийомів організації освітнього  впливу на учня. Практикуються семінари-практикуми, учнівські форуми,  тренінгові заняття, засідання батьківського клубу, просвітницькі ігри, круглі столи, мною започатковано та щорічно проводиться тиждень психології.

Цього року увага з боку просвітницьких заходів увага була приділена такій проблематиці:

З батьківською громадою протягом року було проведено ряд такий просвітницьких заходів: виступ на батьківських зборах: «Перші шкільні труднощі: проблема адаптації першокласників», заняття батьківського клубу «Спілкуємось з любов’ю» на тему: «Знаходимо спільну мову з дітьми»; батьківський університет педагогічних знань: «Як уникнути проблем і конфліктів при спілкуванні батьків і дітей. Правила ефективної взаємодії в родині», психологічний практикум для батьків другого класу «Гендерні стереотипи в вихованні хлопчиків і дівчаток та їх вплив на формування особистості дитини», участь у  загальношкільних батьківських  зборах з виступом:«Негативний вплив засобів масової інформації. Позитивний вплив гуртків»,  коучинг для батьків «Як навчити дитину вчитись»,  Заняття з елементами тренінгу з батьківським активом учнів 5 класу: «Фактори ризику ускладнень в процесі адаптації. Родинні проблеми або проблеми пов’язані з сім’єю»,  ділова гра з батьківським активом «Уміння виховувати – це мистецтво» та просвітницький форум для батьків «Інклюзивна освіта в Україні».

 Педагогічний колектив: виступи на засіданні МО класних керівників за темою: «Умови успішної адаптації першокласника в умовах Нової Української школи», «Комунікативна культура педагога його очима та очима дітей »,  «Професійна мобільність педагога – вимога часу» «Профілактика, виникнення та подолання проявів булінгу в дитячому середовищі»;

Майстер-класи для педагогічних працівників: «Емоційна компетентність, як запорука успішної діяльності педагога», «Тайм-менеджмент в роботі сучасного педагога»;

Педагогічні практикуми: «Інноваційна діяльність у роботі класного керівника з дітьми,   що потребують підвищеної психологічної уваги»

Виступ на педагогічній раді: «Організаційна модель комплексного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у закладі освіти».

 Виступи на нараді при директору «Взаємодія школи й соціального середовища, як провідна умова соціалізації дитини», «Розвиток позивної мотивації, як запорука успішної реалізації Державного стандарту  початкової освіти», «Особливості адаптаційного періоду учнів п’ятих класів до навчання у середній шкільній ланці».

Буклети та пам’ятки: «Формування критичного мислення школярів». «Інклюзивне навчання – нормативні аспекти», «Педагогічна підтримка обдарованих дітей», «Встановлення контакту з дитиною», «Як вдало провести батьківські збори», «Характеристика стилів спілкування».

Учнівський колектив:

Випуск буклетів та пам’яток: «Як подолати власні негативні емоції та як протидіяти агресії?», «Як займатися особистісним саморозвитком» «Як покращити власні комунікативні навички», «Як не стати жертвою насилля», «Стрес перед ЗНО, як його уникнути»,«Керуйся методом мислення з «нуля», «Лідерські якості: як виховати їх в собі?».

Проведення  просвітницького форум-театр «Толерантність – шлях до миру»,  психологічної студії «Мистецтво позитивнного мислення», уроків мудрих порад: «Як упоратися зі страхом перед публічним виступом», інформування про кримінальну відповідальність неповнолітніх в Україні та   виступ агітбригади до Міжнародного Дня людей з інвалідністю на тему «Толерантність і емпатія – сила в боротьбі з невіглаством», організація круглого стола з учнівським самоврядуванням  «Молодь в медіа просторі» та театралізації подій до дня пам’яті жерт Голодомору – «Грішна каюсь».

Відвідування та виступи  на батьківських зборах плануються відповідно до запитів класних керівників. Основною формою здійснення психологічної просвіти учнів є проведення «годин психолога», які відбуваються відповідно до затвердженого графіку. 

Окремим пунктом психологічної просвіти потрібно виділити проведення протягом року психолого-педагогічних семінарів, як важливої складової самоосвіти педагога, адже даний вид роботи передбачає не тільки теоретичну частину, але психологічний практикум, який дає можливість набуті навички в процесі роботи використовувати на практиці.

У 2018/2019 навчальному році вчителі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2  у рамках постійно діючого психолого-педагогічного семінару працювали над проблемною темою «Психологічна готовність педагогічного працівника до впровадження однієї з складових формули «Нової Української школи» - педагогіки партнерства методом тимбілдінгу та  шляхом подальшої особистісної реалізації інноваційних технологій».

Таким чином були проведені 3  засідання, спрямовані покращити рівень взаємодії вчителів та учнів у спільній пошуково-пізнавальній діяльності, оволодіння навиками з впровадження нових форм роботи, реалізації інноваційних технологій та педагогіки партнерства методом тимбілдінгу.

 За даний період були проведенні такі психолого-педагогічні семінари: «Тимбілдинг як складова успішної реалізації концепції «Нова українська школа», «Готовність вчителя до інноваційної діяльності в контексті впровадження нового Державного стандарту в початковій та старшій школі», Психолого-педагогічний семінар з елементами флештренінгу «Вплив успіху вчителя на розвиток життєвої компетентності учнів».

Таким чином, з метою підвищення самоосвіти вчителів і уникнення можливих стресів та конфліктних ситуацій між учасниками навчально-виховного процесу, вчителі взяли участь у тренінгах, провели самоаналіз, що безперечно сприяло створенню комфортніших умов освітнього процесу.

Враховувались індивідуальні можливості вчителів, їх методична підготовка, професійний рівень, методична робота здійснювалась через колективну, групову, індивідуальну форми роботи.

Одним з головних завдань роботи семінару було створення сприятливих умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань .

На кожному засіданні вчителі ділилися новинками науково-методичної та науково-педагогічної літератури.

Під час занять психолого-педагогічного семінару, було забезпечено атмосферу творчості, неформального спілкування. У деяких випадках після творчого повідомлення відбувались дискусії, диспути.

Отже, враховуючи обрану тему та аналізуючи результати попередніх досліджень і досвіду учасників засідань діючого семінару, ми плануємо продовжувати діяльність семінару, як однієї з самих ефективніших форм педагогічної просвіти.

Аналіз проведеної роботи показує правильність обраної стратегії роботи соціально- психологічної служби. Охоплення роботи зростає у зв’язку з тим, що психолог має чітко поставлені завдання і конкретні цілі своєї роботи, а також завдяки тому, що батьки активніше залучаються до суспільного та шкільного життя учнів, проводиться безліч заходів з їх участю, активно працює щомісяця консультпункт та батьківський клуб з проблем сімейного виховання.

Діяльність соціально - психологічної служби має сприяти повноцінному особистісному й інтелектуальному розвиткові дітей на кожному віковому етапі, створенню умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, забезпеченню індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення, профілактиці й корекції відхилень в інтелектуальному й особистісному розвиткові дитини. Це передбачає створення умов для успішної соціалізації та адаптації дитини як процесу набуття нею соціально-психологічного статусу, формування і ствердження її як особистості, входження в активне громадське життя. 

Охоплення учнів харчуванням

Відповідно до структури роботи  навчального закладу,  в закладі освіти діє комісія  контролю  за  організацією  та  якістю  харчування  учнів  в  кількості  7 осіб.  

 На  першому засіданні члени комісії підвели підсумки роботи  за 2018/2019 навчальний рік та чітко визначили основні пріоритетні напрямки своєї діяльності на 2018/2019 навчальний рік, а саме:

вивчення нормативно-правових документів щодо організації харчування дітей в навчальному закладі га 2018/2019 начальний рік.;

здійснення оплати за харчування дітей на групі продовженого дня;

щомісячне здійснення рейдів на харчоблок щодо систематичного контролю за організацією та якістю харчування учнів;

аналіз моніторингу з батьківською громадськістю щодо раціонального меню харчування дітей у шкільній їдальні;

здійснення контролю ведення документації на дітей пільгових категорій;

інформування про проведену роботу комісії на загальношкільних батьківських зборах та нарадах при  директорові;

проведення інформаційних профілактичних повідомлень в класних колективах та випуск санбюлетнів.

Виходячи з вищеназваних завдань поставлених перед членами комісії щодо   організації контролю та якості харчування учнів у школі, в 2018/2019 році були організовані та проведені такі заходи:

                         Зміст   роботи

Дата  проведення

І

 

 

Засідання комісії:

 Організаційне засідання комісії з порядком денним:

аналіз роботи комісії контролю за організацією і якістю харчування учнів  у шкільній їдальні за 2017/2018  та завдання на 2018/2019 навчальний рік;

нормативно – правові документи  щодо організації харчування учнів  у системі загальної середньої школи;

організація раціонального харчування учнів школи та питного режиму;

матеріально-технічне забезпечення шкільного харчоблоку.

 Друге засідання з порядком денним:

аналіз контролю за організацією повноцінного, збалансованого харчування учнів;

наявність списків на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та  пільгових категорій;

санітарний стан харчоблоку;

чергування учителів та учнів у шкільній їдальні.

Третє засідання  з порядком денним:

підсумки проведеної роботи членами комісії по організації  харчування дітей за І-й семестр 2018/2019 н. року;

дотримання умов та термінів збереження продуктів, які швидко псуються. Терміни їх реалізації;

про поновлення інформаційного стенда «організація  харчування у шкільній їдальні».

Четверте засідання з порядком денним:

організація роботи харчоблоку під час оздоровчої кампанії учнів у  таборі денного перебування при навчальному закладі;

про заходи по запобіганню спалахів гострих кишкових отруєнь .

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

ІІ

Проведені рейди комісією з таких питань:

забезпечення посудом;

санітарний стан підсобних приміщень,  овочесховищ;

обладнання місць для миття рук;

забезпечення миючими та дезінфікуючими засобами;

забезпечення спецодягом;

наявність меню над  вікном видачі;

наявність документів. що засвідчують якість сировини, сертифікати якості, накладні;

зберігання добових норм та контрольних страв;

відповідність меню видачі їжі та ваги пропорцій;

наявність документів на дітей пільгових категорій.

 

 

Протягом

року

ІІІ

 Виховні години та міні-лекції на теми:

«Їжа – джерело енергії, росту здоров’я»

«Гепатит -  хвороба брудних рук»

«Харчуємося правильно: корисні продукти»

«Помірність в їжі – запорука здоров’я і довголіття»

 

Вересень

Листопад

Січень

Березень

 

IV

  Санбюлетні

«Обережно отруйні гриби!»;

«Продукти харчування – наші друзі і вороги»;

«Високоцінні харчові продукти»;

«Народні традиції харчування»;

З метою інформування громадськості про організацію харчування учнів виготовлений «Куточок  споживача»;

 

Вересень

Грудень

Лютий

Березень

Листопад

V

Наради при директорові

Розглядались питання:

 «Про організацію харчування окремих категорій учнів  у загальноосвітньому навчальному закладі»;

 «Нормативно-правові документи, які підтверджують статус пільгових категорій дітей»

«Організація роботи харчоблоку під час оздоровчої кампанії учнів у таборі денного перебування при навчальному закладі».

 

 

Вересень

 

Жовтень

 

Квітень

VІ

 Батьківські збори

Звіт комісії контролю за організацією якості харчування учнів  у навчальному закладі в 2018/2019 навчальному році на загальношкільних батьківських зборах;

Інформаційні повідомлення про організацію та якість харчування дітей пільгових категорій на класних батьківських зборах.

  

Вересень

 

 

Жовтень

VІІ

             Охоплено  харчуванням

Діти пільгових категорій:

АТО – 21;

діти-сироти та ПБП -6;

діти з малозабезпечених сімей 21;

діти ЧАЕС -2

Всього: 50

Охоплення  учнів   гарячим харчуванням

ГПД- 60;

Безкоштовно і за кошти батьків 130;

Всього охоплено учнів усіма видами харчування:289

 

Охоплено харчуванням  дітей  90%

 

Виконання Указу Президента України «Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей»

 На виконання закону України « Про оздоровлення і відпочинок дітей» від 04.09.2008року №37 5-VI,  рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 травня 2019 року № 269 «Про організацію відпочинку дітей влітку 2019 року», наказу управління освіти Міської ради міста Кропивницького  «Про організацію відпочинку дітей влітку 2019 року» від 14 травня 2019 року №287/о з метою організації та проведення відпочинку дітей влітку 2019 року  при ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 був відкритий дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Прометей».

Робота дитячого закладу відпочинку «Прометей» тривала з 03.06.2019по 21.06.2019 рік без денного сну. Організовано 3 загони, в яких за період роботи дитячого закладу відпочинку «Прометей» відпочило 125 учні, з них:

дітей позбавлених батьківського піклування (2 учні);

діти з багатодітних та малозабезпечених сімей (30 учнів);

діти учасників АТО (17 учнів), діти ЧАЕС( 1);

діти з інвалідністю (1)

Кадрове забезпечення пришкільного табору з денним перебуванням «Прометей»:

Начальник пришкільного табору відпочинку «Прометей» –  Ковтуненко О.О.

Старший вихователь – Ковальська К.В.

Вихователі: Слівіна Л.Ф., Доленко І.О., Ткаченко Т.В., Лабутіна А.А.  Ласковський С.В., Скрипніченко Л.М., Колобутіна Л.В., Бродецька Л.Г., Клюшніченко О.Г., Сулімова К.М., Стародубцова О.І., Худякова А.С., Смоколіна Н.А., Лунгул Я.А., Високіх А.А.

Інструктор фізкультури  – Армашов П.С.

Керівник вокального  гуртка – тисленко О.Ю.

Медична сестра  – Єременко Л.Г.

Кухар: Баранова С.І.

Комірник: Зеленська З.В.

Підсобний робітник: Вєрьовкіна Л.Л.

Бібліотекар: Титаренко Л.В.

Прибиральниці: Підляскіна В.О., Семенова Л.В.

Завгосп: Безвершко В.А.

Відповідальний з харчування: Мороз А.А.

Робочий: Курянов А.П.

Найважливішим питанням у роботі дитячого закладу відпочинку залишається охорона життя та здоров’я дітей.  Протягом роботи табору вихователями проводились бесіди та інструктажі з техніки безпеки, випадків травматизму та інфекційних захворювань не було.

 Для дітей було організовано дворазове харчування (сніданок, обід), яке було різноманітним, збалансованим та смачним. Харчування дітей здійснювалось згідно з меню, затвердженого міською СЕС. На харчування дітей пільгових категорій виділено 25 грн. на день, інші діти харчувались за кошти батьків  . Медичний персонал та відповідальна за організацію та якістю харчування постійно стежили за станом здоров’я дітей, за повноцінним харчуванням.

  ДЗВ «Прометей» працював відповідно до плану роботи, який складався з урахуванням побажань дітей і включав виховні, спортивні, оздоровчі заходи, екскурсії, конкурси, розваги, майстер-класи, гуртки.

 Враховуючи всі об'єктивні та суб'єктивні можливості, рівень розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у таборі «Прометей» має на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямів виховання, зокрема патріотичного, морального, естетичного, фізичного, екологічного, які тісно взаємопов'язані, доповнюють одне одного.

Всі діти поділені на загони «Промінці»(1-2), «Веселка» ( 3-4 кл), «Невгамовні» ( 5 – 8 кл.).  Вихователі свої заняття проводили у цікавій формі. із використанням ігрових моментів, створення проектів. Кожен загін розміщувався в окремому класному приміщенні, переобладнаному під ігрову кімнату. Затишок і комфорт у цих приміщеннях - це окрема гордість вихованців, бо створювався безпосередньо за їх участі.

Діти з великим бажанням працювали над іміджем свого загону. Ця робота сприяла мобілізації та згуртуванню, усвідомленню, що кожен - член однієї команди.

Із першого дня в таборі розпочиналися змагання між загонами. На ранковій лінійці оголошувався план заходів на день, а на денній - підбивалися підсумки, оголошувались переможці конкурсів і змагань.

Виховна робота у ДЗВ «Прометей» базується на розвитку дитячої ініціативи, самодіяльності, колективної творчої справи й полягає у проведенні кожного дня змістовної, цікавої, активної справи. Звичайно, що реалізація завдань змісту роботи залежить від педагогічного колективу, його виховного потенціалу та майстерності.

Велику увагу вихователі приділяли інструктажам з безпеки життєдіяльності на теми: «Вода – необхідна складова людини», «У лісі», «У поході», «Безпека довкілля», «Як поводитися на випадок нападу», «Пожежна безпека», «Газ у побуті», «Спосіб життя і здоров’я», «Основні правила поведінки на воді»,  «Електричний струм», «Як запобігти отруєння грибами?», «Небезпека на дорогах»

Екскурсії одне з найбільш улюблених захоплень дітей, а тому вихователі спланували та провели такі екскурсії: 04.06.19 екскурсія в сквер Покровський, 07.06. 19 р. екскурсію до краєзнавчого музею, 12.06.19 рю екскурсія до музею Кропивницького, 13.06.19. р. екскурсію до бібліотеки Шевченка, 18.06.2019, екскурсію до Ковалівського парку. Учні отримували під час екскурсій заряд веселого настрою, море яскравих емоцій та нових відчуттів

У таборі працювала художня студія, заняття якої сприяли збагаченню культури, розвитку естетичних смаків у вихованців. Діти з задоволенням відвідували студію.

Підсумком роботи табору стала ігрова програма «В пошуках скарбу». Захоплюючим заходом для дітей  було колективне заповнення «скарбнички відгуків та побажань» «Залишаю вам на згадку».

Чітка та злагоджена робота адміністрації, учителів, працівників шкільної їдальні, технічних працівників дозволило зробити незабутнім і корисним відпочинок для дітей, які відвідували ДЗВ «Прометей».

Реалізація програми «Обдарована дитина»

Досвід та практика суспільного життя свідчать про те, що наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості людей, яка фіксується у дитячому віці. Представник гуманістичної психології К. Роджерс визначив ідею роботи з обдарованими дітьми так: «Якщо сучасне суспільство не буде мати людей, здатних реагувати на найменші зміни в суспільному розвитку, ми можемо загинути, і це буде та ціна, яку ми всі заплатимо за відсутність креативності». Саме тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми.

У нашому навчальному закладі  вже багато років діє система роботи з обдарованими дітьми у відповідності до Програми, метою якої є  створення в школі сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дітей, пошуку, підтримки й стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді. Пролграма  включає:

виявлення обдарованих дітей (конкурсний відбір, діагностика, створення банку даних з урахуванням типів обдарованості);

створення умов для розкриття потенційних можливостей дітей  (інтерактивні форми роби на уроці, позакладсна робота, залучення сім'ї, робота психолога, факультативи, індивідуальні консультації, конкурси, олімпіади, фестивалі, змагання);

формування шкільного колективу і колективу вчителів, який готовий працювати з обдарованими дітьми. Науково-дослідницька робота вчителів (участь учителів у роботі журі олімпіад, конкурсів);

критерії результативності (участь в олімпіадах, МАН, вступ до ВНЗ України, статистичний аналіз);

моральне і матеріальне стимулювання саморозвитку (рейтинг, відзначення на святі Честі школи та Останнього Дзвоника, вручення стипендів депутата міської ради Шамардіної К.О.,  висвітлення на сайті закладу).

Досвід реалізації Програми показує, що основні напрями та механізми реалізації передбачених нею заходів визначено вірно. Протягом навчального року педагогічний колектив намагався створити умови для пошуку, виявлення, розвитку і підтримки здібних дітей, обираючи такі форми, зміст, методи та засоби навчання й виховання, за яких розвивається творча особистість.

Залишається великою проблемою нашої школи результат участі команди школи у міському етапі предметних олімпіад, у цьому навчальному році жодного призового місця. Результативність команди школи свідчить про низький рівень підготовки учнів та недостатню й несистематичну роботу вчителів щодо підготовки дітей саме до олімпіад.

Участь у конкурсах учнівської творчості дала можливість проявити свої здібності і вибороти  перемогу

на Міжнародному рівні та  на Всеукраїнському рівні:

ПІП учня

Клас

ПІП вчителя

Назва конкурсу

Місце

1

Вокальний гурток «Пісенний зорепад»

7

Тисленко О.Ю.

20 Міжнародний фестиваль -конкурс «Квітуча Україна «Весняна фантазія»

ІІ місце

2

Зюнзя Єлизавета

7

Тисленко О.Ю.

ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого , юнацького та молодіжного мистецтва «Планета мрій» в рамках мистецького проекту «SPLASH of ART»

ІІ місце

3

Бутенко Діана

7

Стародубцова О.І.

І міжнародний дитячий літературний фестиваль «LITERATURE FUTURE»

Лауреат

4

Савенко Анастасія 

8

Самофалова О.А.

конкурс малюнків "Космічні канікули" від Noosphere

Лауреат

5

Криворучко Поліна

3

Клюшніченко О.Г.

Міжнародний конкурс  «Квітуча Україна»

Лауреат

6

Савенко Анастасія 

8

Самофалова О.А.

Програма “Діти Створюють Країну”

Лауреат

             

 

на обласному рівні:

ПІП учня

Клас

ПІП вчителя

Назва конкурсу

Місце

1

Беспалова Маргарита

7

Лабутіна А.А.

Обласному конкурс «Шкільна журналістика»

ІІ місце

2

Кубальська- Доленко Злата

8

Лабутіна А.А.

Обласному конкурс «Шкільна журналістика»

ІІ місце

3

Оковита Анастасія

7

Лабутіна А.А.

Обласному конкурс «Шкільна журналістика»

ІІ місце

4

Семеняка М.

10

Ланчуковська Л.А.

Обласному конкурс «Шкільна журналістика»

ІІІ місце

5

Спортивна команда закладу

6-8

Армашов П.С.

Обласні змагання «Олімпійське лелеченя»

І місце

 

на міському рівні:

ПІП учня

Клас

ПІП вчителя

Назва конкурсу

Місце

1

Савенко Анастасія

8

Базеко І.М.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно», з роботою  «Мої спогади » в номінації «Об’єкти живої природи»

І місце

2

Цудзенко Микита

6

Мороз А.А.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно», з роботою  «Чудові краєвиди» в номінації «Пейзаж»

ІІІ місце

3

Мажаєва Валерія

10

Стародубцова О.І.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно», з роботою «Велич театру» в номінації «Архітектура»

І місце

4

Семеняка Марія

10

Стародубцова О.І.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно», з роботою «Щастя в середині нас» в номінації «Портрет»

ІІ місце

5

Бабій Єлизавета

10

Стародубцова О.І.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно», з роботою «Моя душа квітує» в номінації «Вільна тема»

ІІІ місце

6

Чігряй Тимур

1-Б

Лунгул Я.А.

Міський конкурс малюнку «Чорнобиль з пам’яті не стерти»

ІІ місце

7

Бутенко Діана

7

Стародубцова О.І.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії»

І місце

8

Ткаченко Вадим

10

Самофалова О.А.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії»

І місце

9

Калінічева Марія

7

Захарїна Ю.В.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії»

ІІ місце

10

Зозуля Владислава

2

Доленко І.О.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу новорічно-різдвяної виставки у номінації «Новорічна композиція»

ІІ місце

11

Ковальов Кирило

1-Б

Лунгул Я.А.

Міський етап Всеукраїнського конкурсу новорічно-різдвяної виставки у номінації «Український сувенір»

ІІІ місце

12

Криворучко Поліна

3

Клюшніченко О.Г.

Міський етап Всеукраїнської виставки –конкурсу «Знай і люби свій край»

ІІІ місце

13

Бутенко Діана

7

Захарїна Ю.В.

Міський етап конкурсу «Національне вбрання – дзеркало народу»

ІІ місце

14

Єршова Валерія

11

Ласковський С.В.

Міський етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя батьківщина Україна» з історичного напрямку

ІІІ місце

15

Плахотній Антон

9-11

Ковтуненко О.О.

VІІ міському  військово-патріотичному конкурсі учнівської молоді «Майбутній захисник України»,

ІІІ місце

 

Командні

Вокальний ансамбль «Пісенний зорепад»

ІІ місце

Тисленко О.Ю.

Міський конкурс вокально-хорового мистецтва «Зіркові голоси» у номінації «Вокальне мистецтво хорове виконання»

Команда навчального закладу

ІІ місце

Армашов П.С.

Міський спортивний фестиваль школярів  «Старти надій»

Команда навчального закладу

І місце

Армашов П.С.

Міські спортивні змагання «Олімпійське лелеченя»

Команда навчального закладу

ІV  місце

Армашов П.С.

Міські змагання «Спортивне місто - здорова нація»

Зюнзя Єлизавета

І місце

Армашов П.С.

Участь у фізкультурно - оздоровчих заходах «Спортивна зима»

Федорченко Анастасія

І місце

Армашов П.С.

Участь у фізкультурно - оздоровчих заходах «Спортивна зима»

Команда навчального закладу, 2007 р.н.

ІІІ місце

Армашов П.С.

Участь у міських змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч»

Команда навчального закладу

ІІІ місце

Армашов П.С.

Участь у міських змаганнях з футболу «Шкіряний м’яч»

 

Учителі навчального закладу залучають учнів до інтерактивних конкурсів:

Назва конкурсу

Учасники

Відмінний результат

Добрий результат

Організатори

 з математики “Кенгуру”

48

9

30

Сулімова К.М., Ковальська К.М.

з української мови “Соняшник”

77

4

10

Стародубцова О.І.

з англійської мови “Гринвіч”

23

7

5

Бродецька Л.Г., Смоколіна Н.А.

з інформатики “Бобер”

39

11

10

Самофалова О.А., Високіх А.А.

із зарубіжної літератури «Sunflower»

10

2

4

Лабутіна А.А.

Інтерактивні олімпіади “Олімпік”

16

 6

3

Лунгул Я.А.

З природознавства “Колосок”

27

18

8

Караванець Н.О.

 

Серед основних завдань, які стоять перед педагогами, є забезпечення необхідних умов для різнобічного гармонійного розвитку кожного учня,  розвитку його здібностей та обдарувань, збагачення інтелектуального потенціалу й духовності, формування творчої активності. Важливу роль у цьому відіграє позакласна робота,  як  різноманітна діяльність учителів, спрямована на виховання учнів і здійснювана в позаурочний час.

Її мета полягає у задоволенні інтересів і запитів дітей, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкування. Позакласна робота спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду.

Організовуючи позакласну роботу з предмету, учителі закладу використовують безліч варіантів проведення позакласної роботи: екскурсії, виставки, свята, вечори, конкурси, ігри, змагання, вікторини, захист творчих робіт, шкільний театр та ін. У кожного з них є своя методика та специфіка проведення. І кожний з них, за умови правильної організації, має потужний виховний потенціал.

Слід відмітити найбільш вдалу підготовку до проведення тижнів, місячників:

-  української мови і писемності (заходи вчителів української мови Стародубцової О.І., Ткаченко В.І.)

-  науки, техніки і виробництва (заходи вчителів Сулімової К.М., Ковальської К.В., Самофалової О.А., Високіх А.А.)

-  морально-правового виховання (заходи Ковтуненко О.О., Ласковського С.В.);

-  зарубіжної літератури та іноземної мови (заходи вчителів Лабутіної А.А., Смоколіної Н.А., Бродецької Л.Г.);

-  тиждень шкільних наук (заходи вчителів: Демешкевич М.А., Лунгул Я.А., Доленко І.О., Клюшніченко О.Г., Слівіної Л.Ф.);

-  тиждень естетичних наук (виставка творчих доробок учнів, підготовлена вчителями трудового навчання Колобутіною Л.В. та Кірєєвою Т.С.);

-  місячник фізкультури та спорту (спортивні змагання, підготовлені вчителям фізичної культури Армашовим П.С.).

Одним із напрямком роботи зі здібними учнями  в цьому навчальному році є залучення їх до проходження Всеукраїнських онлайн олімпіад та конкурсів, а саме:

Назва

Кількість учасників

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Учитель

«#ТГШ205: Таємниця генія Шевченка»

44

8

6

8

Стародубцова О.І.

«Екологічна грамотність» від «ВСЕОСВІТА»

9

6

3

0

Самофалова О.А.

II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з фізики

9

2

3

2

Самофалова О.А.

ІII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з біології

 

 

 

 

Базеко І.М.

«Всеосвіта Зима 2018-2019.Географія»

8

1

3

3

Мороз А.А.

II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури

11

4

2

2

Лабутіна А.А.

II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики

10

 

3

2

Ковальська К.В.

«Всеосвіта Весна 2019. Математика»

15

3

2

5

Ковальська К.

«Фінансова грамотність» від ОП «На Урок»

5

2

3

0

Ковальська К.

«Слово до слова» від ОП «На Урок»

28

10

10

2

Доленко І.О.

«Екологічна грамотність» від «ВСЕОСВІТА»

22

1

3

9

Доленко І.О.

«Беспечний інтернет» від ОП «На Урок»

21

20

1

0

Доленко І.О.

«Всеосвіта Весна 2019. Українська мова»

20

3

2

2

Стародубцова О.І.

 

ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДУ

Підвищення якості загальної освіти перебуває в прямій залежності від рівня професійної компетентності педагогічних кадрів. За сучасних умов реформування освіти радикально змінюється статус педагога, його освітні функції, відповідно змінюються вимоги до його професійно-педагогічної компетентності, рівня його професіоналізму. На сьогодні ми відзначаємо затребуваність педагога творчого, компетентного, здатного до розвитку свого особистісного потенціалу в сучасній системі загальної освіти. Успіх роботи навчального закладу багато в чому залежить від творчої активності педагогів, від їх професійної зрілості.

Створюючи атмосферу творчості в педагогічному колективі закладу освіти, необхідно забезпечити сприятливі умови, за яких у кожному педа­гогові бачать особистість, поважають його вибір, спонукають аргументувати, пропонувати, аналізувати, надають можливість стати архітекторами власного професійного життя. За словами Г. Товстоногова, «… необхідно створювати найбільш сприятливі умови, щоб частіше прокидалось натхнення». Тож завдання методичної роботи ‒ допомогти кожному педагогові знайти в собі сили і нереалізовані можливості для підвищення своєї професійної майстерності.

Система методичної роботи в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 спрямована на створення професійно-особистісної зони успіху кожного педагога, підви­щення рівня мотивації до саморозвитку і творчості за використання таких факторів:

облік результатів діагностики професійних та індивідуально-психологічних особливостей педагогів;

індивідуалізація стосунків із колегами;

диференціація взаємодії різних груп педагогічного колективу;

орієнтування на позитивні можливості особистості педагога;

особистий приклад адміністрації.

Методична робота у 2018/2019 навчальному році здійснювалася відповідно до наказу по школі від 31.08. 2018 р. №  245/о «Про структуру методичної роботи з педкадрами та її організацію в 2018/2019 навчальному році ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2», метою якої є стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя. У своїй роботі навчальний заклад керувався Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про шкільний методичний кабінет, методичними рекомендаціями щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, затвердженими МОН України від 03.07.2002 року за №1/9-316 та рекомендаціями комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної освіти педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського», центру методичної соціально-психологічної служби управління освіти міської ради міста Кропивницького та планом роботи закладу. Методична робота в закладі спрямовувалася на формування інноваційної внутрішньошкільної освітньої політики, удосконалення професійної компетентності педа­гогічних працівників та підвищення ефективності освітнього процесу.

Діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на забезпечення подальшого розвитку навчального закладу, зокрема шляхом роботи над єдиною педагогічною проблемою: «Реалізація особистісно орієнтованої системи навчання через формування життєвих компетентностей особистості учня на основі використання методів активного навчання та виховання». Основною метою педагогічного колективу було розвиток учня, як творчої особистості, яка здатна використовувати здобуті знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя. Школа повинна підтримати, захистити дитину, озброїти механізмами, технологіями розробки життєвих стратегій, спрямованих на формування гармонійної компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, вміє повноцінно жити у новому світі, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюється, намагається змінити на краще своє життя та життя своєї країни, а саме виховати компетентну особистість.

Демократичною формою внутрішньошкільного управління,  яка  передбачає включення педагогів у вирішення повного обсягу важливих проблем життя і діяльності школи з урахуванням і максимальним зближенням інтересів кожного учителя з інтересами держави і суспільства є педагогічна рада. Саме там відбувається організація спільної роботи педагогів по досягненню реальних результатів освітньої роботи на основі удосконалення стилю спілкування, взаємної поваги і співпраці, високого професіоналізму та єдності педагогічних поглядів учительського колективу.

Згідно плану роботи закладу в цьому навчальному році в рамках роботи над єдиною педагогічною проблемою, були проведені такі тематичні педагогічні ради:

- круглий стіл (19.10.2018 р.): «Творчий пошук педагогічним колективом шляхів формування високо компетентної особистості учасників освітнього процесу», під час якого педагогічний колектив проаналізував інноваційну діяльність школи в системі формування компетентної особистості, визначив  основні аспекти концепції «Нова українська школа», шляхи розвитку творчої особистості учнів, нові ролі вчителя в парадигмі сучасної освіти та роль інтерактивних технологій у розвитку інтересів учнів до навчання.

- лабораторія вирішення проблем (09.01.2019 р.): «Спрямованість педагогічного колективу та створення умов всебічного розвитку здорової особистості через упровадження здоров'язберігаючих технологій». Учителі проаналізували організацію роботи закладу з формування здорового способу життя та зміцнення здоров'я учнів. Визначили роль учасників освітнього процесу в формуванні культури здоров'я, умови для здоров'язбереження та особистісного розвитку учнів та розробили пам´ятку «Як запобігти перевантаженню освітнього процесу».

Координує усю методичну роботу навчального закладу методична рада на чолі з заступником директора, Самофаловою О.А. До складу якої ввійшли Базеко І.М., директор школи, Мороз А.А. та Бойко О.Ф., заступники директора, Стародубцова О.І., Сулімова К.М., Доленко І.О., Лабутіна А.А., керівники медодичних формувань.

На своїх засіданнях методична рада розглядала такі питання:

- стан науково-методичної роботи в закладі;

- аналіз роботи шкільного колективу;

- стан викладання предметів;

- стан самоосвіти вчителів, діяльність методичних об'єднань, результативність роботи методичних формувань.

Важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога займає робота методичного об’єднання, бо саме під час засідань МО кожний учитель набуває навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Відповідно до структури методичної роботи в школі передбачено роботу таких шкільних циклових методичних об’єднань:

ü   циклове МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД – керівник Доленко І.О.;

ü   циклове МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу – керівник Стародубцова О.І.;

ü   циклове МО вчителів  природничо-математичного циклу – керівник Сулімова К.М.;

ü  МО класних керівників  – керівник Лабутіна А.А.

До складу методичних об'єднань входять вчителі суміжного циклу предметів, різних вікових груп, із різним рівнем теоретичної підготовки, практичним досвідом роботи: це створює сприятливі умови для обміну думками, досвідом, дає змогу позбавитись формалізму в роботі, ефективно використовувати цю продуктивну традиційну форму науково-методичної роботи.

Організація роботи ШМО починається із аналізу роботи, діагностики вчителя та складання чіткого плану. На засіданнях використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи науково-методичної роботи (круглі столи, тренінги, диспути, доповіді, консультації, ділові педагогічні ігри, практичні заняття, мозкові штурми, огляди та обговорення методичної літератури). Усе це допомогає здійснити науково-методичне забезпечення викладання предметів, вести творчу пошукову, теоретичну та експериментальну роботу з предмета, залучає вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, спонукає до творчої ініціативи, виявлення й поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи.

На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, серпневої міської конференції, особливості викладання предметів у 2018/2019 навчальну році,  підготовка і проведення шкільних олімпіад, предметних тижнів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання, питання психології школяра, проблеми дидактики уроку.

Упродовж навчального року всіма ШМО було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Крім запланованих засідань проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів, обговорення інформації, отриманої на міських семінарах-практикумах тощо.

Методична робота спонукає вчителів школи до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічних колективів педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег. З цією метою була створена педагогічна лабораторія з проблеми: «Нова українська школа: на шляху до здійснення». На заняттях якої вчителі спроектували, як організувати комфортне освітнє середовище в новій українській школі, визначили особливості реалізації змісту типових освітніх програм у підручниках для початкових класів, познайомилися з основними аспектами психологічного супроводу освітнього процесу в умовах Нової української школи   та виокремили критерії професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

Та продовжила свою роботу творча група з проблеми: «Інноваційний розвиток освітнього простору школи за рахунок впровадження сучасних педагогічних ідей, інтерактивних методик  та інформаційно-комунікаційних технологій». Члени творчої групи намагалися показати позитивні та негативні сторони  впровадження дистанційного навчання засобами  GoogleApps.

Сьогодення вимагає від вчителя гнучкості, мобільності, творчих якостей, навичок швидкого опрацювання інформації, яка невпинно зростає. Вчитель «нового» типу повинен відзначатися різнобічною компетентністю й опанувати сучасні освітні технології. Сучасній школі потрібен учитель, який є самодостатньою особистістю, взірцем високої духовної і педагогічної культури, прагне до професійного розвитку та творчої самореалізації. Оскільки від професійного зростання педагога залежить якість освіти підростаючого покоління, то прагнення вчителя до самоосвітньої діяльності і саморозвитку має стати його внутрішньою потребою. Однак діяльність сучасного педагога перенасичена різноманітними стресогенами, до яких можна віднести інтелектуальне напруження, невпевненість у завтрашньому дні, невідповідність результатів продуктивності професійної діяльності матеріальному стимулюванню і соціальній оцінці, низький авторитет вчителя в суспільстві, відсутність належних умов у навчальному закладі, виконання педагогом невластивих йому функцій, авторитаризм з боку керівництва. Наявність подібних стресових чинників призводить значною мірою до розвитку заниженої самооцінки вчителя, невпевненості в собі, до появи механізмів психологічного захисту, самоізоляції, відсутності активної життєвої позиції. Саме психологічну культуру вчителів формують шляхом проведення психолого-педагогічних семінарів, організатором яких є практичний психолог закладу Ланчуковська Л.А.

У 2018/2019 навчальному році вчителі закладу у рамках постійно діючого психолого-педагогічного семінару працювали над проблемною темою «Психологічна готовність педагогічного працівника до впровадження однієї з складових формули «Нової Української школи» - педагогіки партнерства методом тимбілдінгу та  шляхом подальшої особистісної реалізації інноваційних технологій». В рамках даної проблеми вчителі опрацювали питання: «Тимбілдинг як складова успішної реалізації концепції «Нова українська школа»; «Готовність вчителя до інноваційної діяльності в контексті впровадження нового Державного стандарту в початковій та старшій школі»; «Вплив успіху вчителя на розвиток життєвої компетентності учнів».

Педагоги закладу активно залучаються до роботи в міських та обласних семінарах, засіданнях творчих груп, науково-практичних конференціях тощо. Своїм досвідом роботи 3 вчителя закладу поділились під час науково-практичної Інтернет-конференції «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку», а саме:

Базеко І.М., директор школи з проблеми «Використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в управління освітніми закладами та підвищення професійної майстерності сучасного вчителя»;

Клюшніченко О.Г., учитель початкових класів з проблеми «Використання ідей В.О.Сухомлинського вчителями початкових класів в контексті Нової української школи»;

Ковальська К.В., учитель математики з проблеми «Реалізація спадщини В.О. Сухомлинського учасниками освітнього процесу на уроках математики основної та старшої школи».

В обласній міжвузівській науково-практичній конференції «Компетентністний, діяльнісний та інтегрований підходи до викладання предметів у початкових класах відповідно до Концепції НУШ» взяла участь Демешкевич М.А., учитель початкових класів, з проблеми «Організація комфортного освітнього середовища в НУШ».

Свій досвід, професійну майстерність педпрацівники показують під час педагогічної практики на базі закладу. Так у цьому навчальному році було проведено:

27.11.2018 р. практичну частину обласного семінару-практикуму учителів української мови та зарубіжної літератури з проблеми «Модернізація та технологізація уроку української мови, літератури та зарубіжної літератури» (учителі: Стародубцова О.І. та Лабутіна А.А.).

28.11.2018 р. міський семінар-практикум заступників директора з виховної роботи з проблеми «Педагогічна спадщина В. Сухомлинського  як джерело ідей для виховання дітей та учнівської молоді в сучасному закладі освіти» (заступник директора Мороз А.А., практичний психолог Ланчуковська Л.А., класні керівники: Лабутіна А.А., Доленко І.О., Демешкевич М.А.);

11.02.2019 р. міський семінар-практикум учителів української мови та літератури  з проблеми «Інтегроване навчання в процесі вивчення української мови та літератури» (учителі Стародубцова О.І., Лабутіна А.А., Бойко О.Ф.).

27.02.2019 р. міський семінар голів МО класних керівників з проблеми «Національно-патріотичне виховання як складова сучасного виховного процесу закладу загальної середньої освіти» (заступник директора Мороз А.А., педагог-організатор Ковтуненко О.О., класні керівники Лабутіна А.А. та Клюшніченко О.Г., керівник вокального гуртка Тисленко О.Ю.).  

Атестація педагогічних працівників

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 р. № 930 зі змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.11 р. № 1473 та з метою комплексної оцінки професійної діяльності педагогічного працівника, визначення його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації; активізації безперервного підвищення професійного рівня та творчої професійної діяльності вчителя; підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання та виховання учнів.

Атестація вчителів в школі проводиться відповідно складеного на 5 років графіка  атестації. У 2018/2019 навчальному році  до атестаційної комісії на проходження атестації були подані заяви від таких педагогів:

 учителя біології Базеко І.М. (на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст  першої  категорії»;

учителя хімії та біології Караванець Н.О. (на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст  першої  категорії»);

учителя математики Ковальської К.В. (на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст  першої  категорії»;

вчителя початкових класів Клюшніченко О.Г. (на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст  першої  категорії»;

вихователя ГПД Колобутіної Л.В. (на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст  першої  категорії».

    Під час атестаційного періоду з 20 жовтня по 15 березня вчителі, які атестувалися:

Ø давали показові уроки, виховні та позакласні заходи, готували та проводили предметні тижні:

№ п/п

П.І.Б. вчителя

Дата проведення

Графік  показових  уроків

Клас

1

Базеко Інна Мусіївна

12.10.2018

Урок доброти «Гуманне ставлення до тварин»

6-10

13.12.2018

Біологія. «Загальна характеристика класу Амфібії»

7

28.01.2019

Біологія. «Сучасні молекулярно-генетичні методи дослідження»

10

28.02.2019

Лабораторне дослідження з біології: «Мохи. Будова моху»

6

20.03.2019

Біологія. «Слухові сенсорні системи. Вухо. Гігієна слуху»

8

2

Караванець

Наталя Олександрівна

18.12.2018

Хімія. «Обчислення масової частки елементів в складі речовини»

7

31.01.2019

Біологія. «Закони Менделя»

9

21.03.2019

Хімія.  «Значення вуглеводів у житті людини»

9

3

Клюшніченко Оксана Григорівна

22.12.2018

Математика. Урок-подорож «Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд»

3

24.01.2018 

Основи  здоров’я. Урок-тренінг «Як залагодити конфлікт»

3

27.02.2019

Виховний захід «Благослови, мати, весну закликати»

3

20.03.2019

Українська мова. Урок-дослідження «Прикметник як частина мови»

3

4

Ковальська Катерина Вікторівна

07.12.2018

Математика. «Об’єм прямокутного паралелепіпеда, куба»

5-А

30.01.2019

Математика. «Пряма та обернена пропорційна залежність»

6

22.02.2019

Позакласний захід. Квест «Математичний олімп»

7

22.03.2019

Геометрія.  «Коло вписане в трикутник»

7

5

Колобутіна Людмила Володимирівна

12.12.2018

Колективно-творча справа «Будь видимим!»

1

20.03.2019 

Пізнавальна бесіда «Толерантність або вчимося співчувати»

1

25.03.2019

Вікторина «У світі казки чарівної»

1

Ø готували доповіді та виступали на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань:

Караванець Н.О.:

виступи на методичному об’єднанні вчителів природничо-математичного циклу з проблем: «Шляхи вдосконалення роботи учителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій» та «Досвід В.Сухомлинського при викладанні природничих наук»; на засіданні педагогічної  ради з проблеми: «Створення умов для здоров'язбереження та особистісного розвитку учнів».

Клюшніченко О.Г.:

виступ на засіданні педагогічної ради з проблеми: «Роль учасників освітнього процесу в формуванні культури здоров'я».

Ковальська К.В.:

виступи на засіданнях педагогічної ради: «Створення умов для здоров'язбереження та особистісного розвитку учнів» та засіданні МО: «Теоретичні аспекти проектних технологій навчання», «Інноваційні форми та методи розвитку життєвих компетентностей особистості школяра».

Колобутіна Л.В.:

виступ на педагогічній раді: «Роль учасників освітнього процесу в формуванні культури здоров'я».

Ø  ділилися досвідом роботи на сторінках ЗМІ:

Базеко І.М.:

конспекти уроків на освітньому порталі «На урок»

стаття з проблеми «Використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в управління освітніми закладами та підвищення професійної майстерності сучасного вчителя» на міську науково-практичну Інтернет-конференцію: «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку»» (2019 р.).

Клюшніченко О.Г.:

стаття з проблеми: «Використання ідей В.О.Сухомлинського вчителями початкових класів в контексті Нової української школи» на сайті ЦМСПС в матеріалах міської науково-практичної інтернет-конференції: «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку» (2019 р.).

Ковальська К.В.:

стаття «Реалізація спадщини В.О. Сухомлинського учасниками освітнього процесу на уроках математики основної та старшої школи» в рамках міської науково-практичної Інтернет-конференції: «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку» (2019 р.);

стаття «Використання інтегрованих уроків при викладанні математики та інформатики» в рамках міської науково-практичної Інтернет-конференції: «Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі» (2016 р.);

стаття «Використання елементів  інформаційно-комунікаційних технології на уроках інформатики» в рамках Міжнародної  науково-практичної Інтернет-конференції: «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»;

конспекти уроків на освітньому порталі «На урок», за активне поширення власного педагогічного досвіду нагороджена Грамотою ТОВ «Освітній проект «На урок».

Ø Брали участь у  міських педагогічних заходах:

Клюшніченко О.Г. представила показовий виховний захід «Благослови, мати, весну закликати» на міському семінарі-практикумі для класних керівників (27.02.2019 р.).

Заключним етапом проходження атестації в школі з 18 по 29 березня 2019 року була проведена методична декада «Від професійного вчителя до креативної особистості педагога», в рамках якої вчителі представили свою творчу лабораторію:

виставку творчих доробок вчителя та його учнів;

презентували досвід з проблеми самоосвіти перед педагогічним колективом на педагогічній раді «Особисте продуктивне зростання вчителя як мета педагогічного процесу».

Обговорюючи питання про атестацію вчителів 2018/2019 навчального року на педагогічній раді (22.03.2019 р.), керівники циклових методичних об'єднань, учителі школи реально дали оцінку роботи вчителів, які атестувалися.

Учителі, які атестувалися, виявили ґрунтовний рівень професіоналізму: забезпечують засвоєння учнями навчальних програм, знають основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології, в своїй роботі використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів, застосовують елементи інноваційних технологій в освітньому процесі, сприяють підвищенню їхнього інтересу до вивчення предмета,

Відповідно до результатів атестації 2019 року:

Атестовано на відповідність займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»  учителю біології Базеко І.М., учителю початкових класів Клюшніченко О.Г., учителю математики Ковальській К.В., вихователю ГПД Колобутіній Л.В.

Атестовано на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії» вчителя біології та хімії Караванець Н.О.

За результатами атестації 2019 року Подякою управління освіти міської ради міста Кропивницького нагороджено Базеко І.М., учителя біології та Клюшніченко О.Г., учителя початкових класів.

Робота з молодими вчителями

З метою допомоги молодим вчителям, а їх в закладі 3 (Худякова А.А., учитель англійської мови, педстаж – 2 роки, Високіх А.А., учитель інформатики, педстаж – 1 рік, Захарїна Ю.В., учитель образотворчого мистецтва – педстаж 1 рік), надання їм допомоги в проходженні ступенів становлення й розвитку системи роботи, згідно річного плану в закладі було організовано консультпункт для малодосвідчених учителів, стаж роботи яких 3 роки. Роботою консультпункту керувала заступник директора з навчально-виховної роботи Самофалова О.А., яка намагалася створити молодим учителям умови для набуття практичних навичок, необхідних у педагогічній роботі на посаді, яку вони займають; мотивувати самоосвітню діяльність молодого педагога.

 Молодих спеціалістів було орієнтовано на виконання таких основних завдань:

набуття практичних навичок та уміння застосовувати теоретичні знання конкретно на практиці;

набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми;

засвоєння різноманітних методів, форм, прийомів навчання та реалізація їх під час уроку; 

використання сучасних засобів навчання, впровадження елементів нових педагогічних технологій. 

Протягом року у методичній роботі з молодими вчителями було організовано та проведено:

бесіди, з питань ведення шкільної документації, наукового змісту предмета, методики викладання;

обмін думками щодо змісту нових здобутків психолого-педагогічної науки, педагогічної практики;

спільне моделювання системи уроків з теми або окремого уроку, виховного заходу;

випереджальне проведення уроків для молодого коллеги;

відвідування уроків, позакласних занять із подальшим детальним їх аналізом тощо.

Стимулювання професійного розвитку молодих учителів відбувається завдяки участі в різноманітних конкурсах, засіданнях ШМО, проведенні тематичних тижнів, відкритих уроків.

Так, з 25 вересня по 25 жовтня 2018 року проведено Місячник молодого педагога з проблеми «В.О. Сухомлинський – діалог із сучасністю», присвячений 100-річчю з дня народження великого педагога Василя Сухомлинського, метою якого було: ознайомити молодих учителів з досягненнями педагогічного колективу та показати напрямки роботи закладу. У рамках Місячника було проведено ряд заходів:

практичним психологом Ланчуковською Л.А. діагностування щодо вивчення стану методичної  підготовки малодосвідчених вчителів та психолого-педагогічний тренінг «Мотивація професійного зростання молодих вчителів»;

заступником директора Самофаловою О.А. дискусія «Основні фактори, які впливають на рівень навчання та виховання школярів. Роль учителя в освітньому процесі»;

учителем музичного мистецтва Тисленко О.Ю. майстер-клас «Використання елементів новітніх технологій навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці»;

досвідченими учителями Слівіною Л.Ф., Доленко І.О., Лабутіною А.А.,Ткаченко В.І.  відкриті уроки;

бібліотекарем школи Титаренко Л.В. літературна вітальня «Стежками  педагогічної мудрості В.О.Сухомлинського»;

створені умови для ознайомлення з педагогічним досвідом учителів міста;

З метою пропаганди досвіду роботи молодих учителів, з 12 по 28 березня 2019 року в закладі проходила Декада з проблеми «Ініціатива і творчість молодих».

У рамках декади молоді вчителі запросили на уроки:

Худякова А.С. з англійської мови «Що це за тварини» (2 клас);

Високіх А.А. з інформатики «Створення та опрацювання подій» (6 клас);

Захар’їна Ю.В. з образотворчого мистецтва в 6 класі «Квітковий натюрморт».

Взяли участь у майстер-класі Лабутіної А.А з проблеми «Інтеграція навчання». Попрацювали під керівництвом Самофалової О.А. та Ланчуковської Л.А. на семінарському заняттія з елементами флештренінгу «Вплив успіху вчителя на розвиток життєвої компетентності учнів». Представили свій творчий звіт «Мої перші кроки до педагогічної майстерності» та презентували досвід «Видатні особистості педагогіки Кіровоградщини» на педагогічній раді.

Але не дивлячись, на постійне консультування, дапомогу, навчання, молодим вчителям Худяковій А.С. та Високіх А.А. рекомендовано звернути увагу на:

 ведення шкільної  документації;

 форми оцiнювання ЗУН учнів;

 диференційований пiдхiд до навчання;

 дотримання дисциплiни на уроцi;

 чергування навчання i вiдпочинку учнiв на уроцi;

 бiльше уваги придiляти учням з низьким рiвнем знань;

 слiдкувати за дотриманням санiтарно-гiгiєнiчних норм;

 умiння об’єктивно оцiнити знання учнів;

 чiтке пояснення змiсту домашнiх завдань;

 мовлення вчителя;

 врахувати вiдзначенi пiд час проведення урокiв та заходiв поради досвідчених вчителiв, працювати над їх усуненням;

 працювати над підвищенням власної педагогічної майстерностi шляхом покращення рівня самоосвiти, проведення самоаналiзу кожного уроку, відвідування урокiв колег, знайомство з досвiдом роботи.

Креативом і харизмою вразила суддів Худякова А.С., учитель англійської мови, яка стала переможницею міського етапу педагогічного конкурсу «Міс освітянка-2019».

Підвищення фахового рівня вчителів

Підвищення дидактичної компетентності педагогів також можливе через професійне самовдосконалення вчителя, що містить такі складові, як самоосвіта, самовиховання, саморозвиток. У кожного педагога з'являється можливість прогнозувати та моделювати особистий розвиток, забезпечуючи неперервне професійне зростання. Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно підвищується професійна майстерність учителя і, як наслідок, формується авторитет педагога серед учнів, батьків, колег. «Творчість ‒ це виживання», ‒ вказує К. Роджерс. Таким чином, творчо працюючий педагог сам створює свій особистий імідж. Імідж вчитель можна створити, займаючись самоосвітою.

Відповідно до планів підвищення кваліфікації педагоги 1 раз на 5 років кожен учитель зобов'язаний пройти спеціальне навчання в інституті післядипломної освіти.

Відповідно до графіка проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників підвищили свій фаховий рівень вчителі школи, самостійно обираючи тематику курсів:

Ковальська К.В. – курси учителів математики з проблеми: «Використання інноваційних он-лайнових освітніх інструментів для забезпечення продуктивності та інтеграції навчання»;

Слівіна Л.Ф. – курси учителів початкових класів з проблеми: «Інноваційні підходи  до формування предметних компетентностей у молодших школярів як основа реалізації концептуальних засад сучасної освіти»;

Лунгул Я.А. – курси учителів початкових класів з проблеми: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах функціонування НУШ»;

Мороз А.А. – курси учителів географії, економіки та природознавства з проблеми:  «Сучасні технології навчання географії, економіки та природознавства як основа реалізації завдань Концепції «Нова українська школа»;

Демешкевич М.А. – курси учителів початкових класів з проблеми: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах функціонування НУШ»;

Ковтуненко О.О., – курси учителів основ здоров'я з проблеми: «Шляхи оптимізації особистісно зорієнтованої системи навчання в контексті викладання предмета«Основи здоров’я» та превентивних проектів»;

Титаренко Л.Ф. – курси завідувачів бібліотекою навчальних закладів з проблеми: «Сучасні технології як засіб підвищення ефективності ведення бібліотечної справи у закладах освіти»;

На засіданнях методичних об’єднань, нарад при директору, вчителі ділилися враженнями, знаннями та вміннями, які отримали під час навчання на курсах.

План проходження курсів підвищення кваліфікації у 2018/2019 навчальному році виконано.

Вчитель повинен відзначатися відповідним рівнем готовності до самостійної роботи над собою та до професійного самовдосконалення впродовж всієї його педагогічної діяльності.

Відповідно до Закону України «Про освіту», підвищення кваліфікації вчителя має скласти 150 годин на 5 років і має відбуватись щорічно, тому вчителі нашої школи протягом року проходили різноманітні курси, тренінги, підвищуючи кваліфікацію з питань ІКТ, психології та психології, інклюзивного навчання, тощо.

Назва курсу, тренінгу

Де, коли

Кількість годин

Базеко І.М., директор                                                                                      149,5 год.

вебінар «Інтелектуальна карта: використання в освітній діяльності»

14.09.2018,

ЦВ «MCFR»

1,5

тренінг «Впровадження економічних підходів в управлінні для керівників закладів середньої освіти «Ефективний керівник»

22.10.2018, УО МРКропивницького, компанія інтелектуальних технологій «КІНТ»

6

онлайн курс для вчителів початкової школи

20.01.2019, студія онлайн-освіти ЕdEra

60

онлайн курс «Ефективні комунікації для освітніх управлінців»

27.01.2019, студія онлайн-освіти ЕdEra

 

вебінар «Про сертифікацію директору школи: навіщо педагогам проходити»

09.04.2019,

ЦВ «MCFR»

1

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

09.04.2019, платформа Prometeus

80

вебінар «Як ефективно планувати та організовувати освітній процес: лайфхаки методичного конструктора»

23.04.2019,

ЦВ «MCFR»

1

Самофалова О.А., заступник директора                                                     147 год.

вебінар «Неоплачувальні відпустки – коли, кому і як надавати»

11.07.2018,

ЦВ «MCFR»

 

вебінар «Як запровадити фінансову автономію школи: дії директора»

21.08.2018,

ЦВ «MCFR»

1,5

вебінар «Створення команди психолого-педагогчного супроводу в школі»

29.11.2018,

ЦВ «MCFR»

1,5

онлайн курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами»

16.12.2018, студія онлайн-освіти ЕdEra

30

онлайн курс «Ефективні комунікації для освітніх управлінців»

10.03.2019, студія онлайн-освіти ЕdEra

 

онлайн курс «Недискремінацйний підхід у навчанні»

17.03.2019, студія онлайн-освіти ЕdEra

32

вебінар «Про сертифікацію директору школи: навіщо педагогам проходити»

09.04.2019,

ЦВ «MCFR»

1

вебінар «Як ефективно планувати та організовувати освітній процес: лайфхаки методичного конструктора»

23.04.2019,

ЦВ «MCFR»

1

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

09.04.2019, платформа Prometeus

80

Мороз А.А., заступник директора                                                                    176 год.

онлайн курс для вчителів початкової школи

20.01.2019, студія онлайн-освіти ЕdEra

60

тренінг «Впровадження економічних підходів в управлінні для керівників закладів середньої освіти «Ефективний керівник»

22.10.2018, УО МРКропивницького, компанія інтелектуальних технологій «КІНТ»

6

онлайн курс «Запробігання торговлі людьми»

20.01.2019, студія онлайн-освіти ЕdEra

 

онлайн курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами»

20.01.2019, студія онлайн-освіти ЕdEra

30

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

21.05.2019, платформа Prometeus

80

Стародубцова О.І., учитель української мови та літератури                            169 год.

вебінар «Організація ігор та вправ спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей (методика «пластичного дзеркала»)

23.11.2018,  ТОВ «Всеосвіта»

2

Навчально-методичний семінар «Формування компетентностей на уроках української мови та літератури в умовах переходу до НУШ»

27.03.2019, КОІППО

9

онлайн курс «Медіаграмотність для освітян»

07.04.2019, платформа Prometeus

60

вебінар «Інтернет-олімпіади як інструмент урізноманітнення освітнього процесу»

10.04.2019,  ТОВ «Всеосвіта»

2

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

04.05.2019, платформа Prometeus

80

Ткаченко В.І., учитель української мови та літератури                                 144 год.

вебінар «Інтерактив і креативність в освіті: як через гру зацікавити дітей знаннями»

25.02.2019,  ТОВ «Всеосвіта»

2

вебінар «Арт-терапія в педагогічній практиці. Діагностичні техніки»

12.03.2019,  ТОВ «Всеосвіта»

2

онлайн курс «Медіаграмотність для освітян»

17.05.2019, платформа Prometeus

60

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

17.05.2019, платформа Prometeus

80

Лабутіна А.А., учитель зарубіжної літб-ри, української мови та літ.-ри     92 год.

вебінар «Геокешинг на уроках зарубіжної літератури. Подорож світами Данте Аліг'єрі і Дена Брауна»

21.09.2018, інтернет-жур-л «Заруб.літ-ра в школах України»,

2

вебінар «Особливості вивчення поезії в школі (на прикладі творчості Ш.Бодлера, П.Верлена, А.Рембо та Й.Тумаса Транстремера)»

24.10.2018, інтернет-жур-л «Заруб.літ-ра в школах України»,

2

вебінар «Школа без дискримінації: як вчителю спілкуватися з учнівством»

12.10.2018, ТОВ «ОП «На урок»,

2

вебінар «Гамлет: Шекспір та Андрухович)»

03.11.2018, інтернет-жур-л «Заруб.літ-ра в школах України»,

2

вебінар «Емоційний інтелект та його особливості»

04.12.2018,  ТОВ «Всеосвіта»

2

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

17.05.2019, платформа Prometeus

80

вебінар «Психологія: читаємо дитину за почерком»

27.05.2019,  ТОВ «Всеосвіта»

2

Бродецька Л.Г., учитель англійської мови та зарубіжної літератури              192 год.

онлайн курс для вчителів початкової школи

22.07.2018, студія онлайн-освіти ЕdEra

60

навчальний захід «Інформаційна сесія з питань СОГІ»

09.10.2018, БФ «Гендер Зед»

2

очні тренінги з підготовки вчителів до навчання англійської мови в початковій школі в новому контексті

16-18.11.2018, КОІППО

24

Онлайн-курс «Англійська для вчителів початкової школим»

17.11.2018

20

фестиваль нестандартних та дієвих ідей навчання англійської мови у сучасній українській школі

04.04.2019, ТОВ «Dinternal Education»

4

Семінар «Слухання – це пасивний процес?»

20.05.2019 «Лінгвіст»

2

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

28.05.2019, платформа Prometeus

80

Худякова А.С., учитель англійської мови                                               66 год.

онлайн курс для вчителів початкової школи

26.08.2018, студія онлайн-освіти ЕdEra

60

тренінг «Цифрове середовище в освітньому процесі НУШ»

24.11.2018,  академія інноваційного розвитку освіти АІР

6

Смоколіна Н.А., учитель англійської мови                                                    14 год.

Семінар «Початок навчання в НУШ»

19.08.2018,  ТОВ «Dinternal Education»

2

тренінг «Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування мовної особистості учня початкової школи»

21.11.2018,  академія інноваційного розвитку освіти АІР

6

фестиваль нестандартних та дієвих ідей навчання англійської мови у сучасній українській школі

04.04.2019, ТОВ «Dinternal Education»

4

Семінар-практикум «Сучасні освітні стратегії ефективного навчання англійської мови»

16.05.2019, вид-во «Ранок»

2

Ласковський ., учитель історії                                                                      80 год.

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

28.05.2019, платформа Prometeus

80

Ковальська К.В., учитель математики                                                               215 год.

вебінар Електронні освітні ігрові ресурси інклюзивної освіти

08.06.2018, 

ОП «На урок»

2

вебінар QR-коди в освітній діяльності – перший крок у доповнену реальність

14.08.2018, 

ОП «На урок»

2

онлайн курс Додатки Google в професійній діяльності викладача закладу освіти

НМЦ Білоцерковської міської ради 31.08.2018

60

дистанційний тренінг Створення онлайнових інтерактивних вправ

КОІППО 28.01.2019,

7

вебінар «Інтернет-олімпіади як інструмент урізноманітнення освітнього процесу»

10.04.2019,  ТОВ «Всеосвіта»

2

вебінар «Інтернет-олімпіади як засіби мотивації учнів»

24.04.2019,  ТОВ «Всеосвіта»

2

онлайн курс «Медіаграмотність для освітян»

07.05.2019, платформа Prometeus

60

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

07.05.2019, платформа Prometeus

80

Базеко І.М., учитель біології                                                                        144 год.

дистанційний курс «Сучасні теоретичні та методичні засади проведення практичних робіт на уроках географії»

27.06.2018, КОІППО

15

онлайн курс «Медіаграмотність для освітян»

24.02.2019, платформа Prometeus

60

онлайн курс «Освітні інструменти критичного мислення»

10.03.2019, платформа Prometeus

60

Навчально-методичний семінар «Формування компетентностей на уроках біології в умовах переходу до НУШ»

27.03.2019, КОІППО

9

онлайн курс «Сексуальна освіта»

09.04.2019, платформа Prometeus

 

Караванець Н.О., учитель  хімії  та  біології                                                     72 год.

вебінар «Безпека дітей та підлітків онлайн»

ТОВ «ОП«Ну урок», 21.09.2018

2

вебінар «Ефективне запам’ятовування: інструменти і можливості»

ТОВ «Оп«Ну урок», 24.09.2018

2

вебінар «Дудлінг як ефективний засіб розвитку креативності учнів»

ТОВ «ОП«Ну урок», 26.09.2018

2

вебінар «Застосування інноваційних технологій для формування ключових компетентностей на уроках природничого циклу»

ТОВ «ОП«Ну урок», 11.03.2019

2

вебінар «Читати модно: як заохотити школярів до читання»

ТОВ «ОП«Ну урок», 18.03.2019

2

вебінар «Профілактика та подолання емоційного вигорання»

ТОВ «Всеосвіта»

19.03.2019

2

дистанційний курс «Медіаграмотність для освітян»

освітня платформа Prometeus, 22.03.2019

60

Самофалова О.А., учитель  фізики                                                               136 год.

тренінг «Професійне і духовне зростання вчителя НУШ: глобальна компетентність, втілюючи діалогічність, професійна креативність, особиста відповідальність, надихаюча майстерність»

19.11.2018,  академія інноваційного розвитку освіти АІР

6

онлайн курс «Медіаграмотність для освітян»

16.03.2019, платформа Prometeus

60

онлайн курс «Освітні інструменти критичного мислення»

17.03.2019, платформа Prometeus

60

вебінар «Інтернет-олімпіади як інструмент урізноманітнення освітнього процесу»

11.04.2019,  ТОВ «Всеосвіта»

2

тренінг для вчителів математики та фізики: «Математичні методи розв’язання фізичних задач»

05.06.2019, КОІППО

8

Мороз А.А., учитель  географії                                                                  195 год.

тренінг «Як встигнути все або тайм менеджмент для педагога НУШ»

22.11.2018,  академія інноваційного розвитку освіти АІР

6

онлайн курс «Медіаграмотність: практичні навички»

23.01.2019, платформа Prometeus

30

онлайн курс «Загальна географія»

03.02.2019, студія онлайн-освіти ЕdEra

30

Навчально-методичний семінар «Формування компетентностей на уроках біології в умовах переходу до НУШ»

27.03.2019, КОІППО

9

онлайн курс «Медіаграмотність для освітян»

27.03.2019, платформа Prometeus

60

онлайн курс «Освітні інструменти критичного мислення»

30.03.2019, платформа Prometeus

60

Високіх А.А., учитель  інформатики                                                                 80 год.

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

11.05.2019, платформа Prometeus

80

Онлайн «Кибербезпека»

05.02.2019, Cisco

 

Тисленко О.Ю., учитель  музичного мистецтва                                      114 год.

вебінар «Критичне мислення для вчителів: навчання через досвід»

ТОВ «ОП «Ну урок», 01.08.2018

2

онлайн курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами»

29.09.2018, студія онлайн-освіти ЕdEra

30

Всеукраїнський вебінар «Розвиток педагогічної майстерності вчителя мистецтва в процесі реалізації навого змісту інтегрованого курсу «Мистецтва» у 1-2 класах на засадах НУШ

01.03.2019, вид-во «Богдан»

2

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

16.05.2019, платформа Prometeus

80

Армашов П.С., учитель фізичної культури                                                   80 год.

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

28.05.2019, платформа Prometeus

80

Доленко І.О ., учитель початкових класів                                                        434,5 год.

онлайн курс Додатки Google в професійній діяльності викладача закладу освіти

НМЦ Білоцерковської міської ради 31.08.2018

60

вебінар «Інтелектуальна карта: використання в освітній діяльності»

14.09.2018,

ЦВ «MCFR»

1,5

онлайн курс «Недискремінацйний підхід у навчанні»

16.09.2018, студія онлайн-освіти ЕdEra

32

онлайн курс «Участь батьків в організації інклюзивного навчання»

23.09.2018, студія онлайн-освіти ЕdEra

3

онлайн курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами»

24.09.2018, студія онлайн-освіти ЕdEra

30

вебінар «Організація ігор та вправ спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей (методика «пластичного дзеркала»)

23.11.2018,  ТОВ «Всеосвіта»

2

тренінг «Впровадження STEM-технологій у початковій школі в рамках реалізації  НУШ»

23.11.2018,  академія інноваційного розвитку освіти АІР

6

Навчання за програмою підготовки педпрацівників початкової школи

27.11.2018, КОІППО

60

вебінар «Створення команди психолого-педагогічного супроводу в школі»

29.11.2018,

ЦВ «MCFR»

1,5

онлайн курс «Медіаграмотність: практичні навички»

13.01.2019, платформа Prometeus

30

онлайн курс «Освітні інструменти критичного мислення»

14.01.2019, платформа Prometeus

60

онлайн курс «Медіаграмотність для освітян»

15.01.2019, платформа Prometeus

60

онлайн-марафон «НУШ: перші підсумки та прогнози»

26.02.2019, вид-во «Ранок»

 

вебінар «Вчимося навчати на засадах компетентнісного підходу»

05.03.2019,

ЦВ «MCFR»

1,5

вебінар «Інтернет-олімпіади як інструмент урізноманітнення освітнього процесу»

11.04.2019,  ТОВ «Всеосвіта»

2

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

07.05.2019, платформа Prometeus

80

Демешкевич М.А., учитель початкових класів                                           101 год.

вебінар «Інтелектуальна карта: використання в освітній діяльності»

14.09.2018,

ЦВ «MCFR»

1,5

навчальний захід «Інформаційна сесія з питань СОГІ»

09.10.2018, БФ «Гендер Зед»

2

тренінг «Електорнний підручник в системі сучасних засобів навчання  НУШ»

17.11.2018,  академія інноваційного розвитку освіти АІР

6

тренінг «Цифрове середовище в освітньому процесі  НУШ»

24.11.2018,  академія інноваційного розвитку освіти АІР

6

вебінар «Навчаємо дітей розповідати: наві підходи»

21.01.2019,

ЦВ «MCFR»

1,5

вебінар «Створення команди психолого-педагогічного супроводу в школі»

29.11.2018,

ЦВ «MCFR»

1,5

вебінар «Вчимося навчати на засадах компетентнісного підходу»

05.03.2019,

ЦВ «MCFR»

1,5

вебінар «Математика для дітей в інтегрованих дидактичних модулях»

26.04.2019,

ЦВ «MCFR»

1

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

01.06.2019, платформа Prometeus

80

Лунгул Я.А., учитель початкових класів                                                  92 год.

тренінг «Електорнний підручник в системі сучасних засобів навчання  НУШ»

17.11.2018,  академія інноваційного розвитку освіти АІР

6

тренінг «Як встигнути все або тайм менеджмент для педагога  НУШ»

27.11.2018,  академія інноваційного розвитку освіти АІР

6

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

28.05.2019, платформа Prometeus

80

Клюшніченко О.Г., учитель початкових класів                                                152 год.

Тренінг «Підготовка та проведення уроків-тренінгів в рамках реалізації НУШ»

18.11.2018, ТОВ «Академія інновацйного розвитку освіти»

6

Тренінг «Професійне зростання педагога НУШ від початківця до майстра»

19.11.2018, ТОВ «Академія інновацйного розвитку освіти»

6

Навчання за програмою підготовки педпрацівників початкової школи

27.11.2018, КОІППО

60

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

23.05.2019, платформа Prometeus

80

Слівіна Л.Ф., учитель початкових клаів                                                              76  год.

Тренінг «Підготовка та проведення уроків-тренінгів в рамках реалізації НУШ»

18.11.2018, ТОВ «Академія інновацйного розвитку освіти»

6

Тренінг «Професійне зростання педагога НУШ від початківця до майстра»

19.11.2018, ТОВ «Академія інновацйного розвитку освіти»

6

Навчання за програмою підготовки педпрацівників початкової школи

27.11.2018, КОІППО

60

вебінар «Інтернет-олімпіади як інструмент урізноманітнення освітнього процесу»

10.04.2019,  ТОВ «Всеосвіта»

2

вебінар «Інтернет-олімпіади як засіби мотивації учнів»

24.04.2019,  ТОВ «Всеосвіта»

2

Колобутіна Л.В., вихователь ГПД, учитель труд. навчання                         110 год.

он-лайн курс «Критичне мислення для освітян»

платформа Prometeus, 21.03.19

30

онлайн курс «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти

07.05.2019, платформа Prometeus

80

 

Крім того, з вчителя закладу є активними учасниками міжкурсових міських, обласних та всеукраїнських заходів:

обласної творчої групи з проблеми «Проблеми унормування сучасної української мови. Лексика» та міської творчої групи з проблеми «Літературне краєзнавство на уроках словесності»  Стародубцова О.І.;

обласного методичного коучингу з проблеми «Підвищення ефективності уроку в умовах модернізації освітнього процесу» Лабутіна А.А.;

обласної творчої майстерні з проблеми «Інформаційні технології в роботі вчителя української мови і літератури» Ткаченко В.І.;

обласної творчої групи з проблеми «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» на концептуальних засадах НУШ» Тисленко О.Ю. ;

регіональної (не)конференції EdCamp у місті Світловодськ за темою «Як змінити свідомість шкільних педагогів» та у м. Полтава «Збагачуємо нен лише власне життя, а й робимо світ кращим для всіх» Старордубцова О.І.

На превеликий жаль, в закладі є 3 вчителя (11%), які протягом року не підвищили кваліфікацію ні на 1 академічну годину, що є обов’язково.

Робота педагогічного колективу не обмежується рамками школи, так:

Тисленко О.Ю., учитель музичного мистецтва, член експортної групи з атестації працівників міста;

Стародубцова О.І., учитель української мови та літератури, член журі конкурсів учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням та  «Сузір'я»-«Космічні фантазії»;

Ткаченко В.І., член групи з перевірка відкритої частини  робіт з української мови.

Крім того, вчителі школи проявляли свої педагогічні здібності та фахову майстерність У Всеукраїнських заходах, а саме:

Базеко І.М., Самофалова О.А., Мороз А.А., Тисленко О.Ю., Ковальська К.В., Бродецька Л.Г.,  посіли 1 рейтингове місце, склавши на відмінно  «Педагогічний профтест», який проводився на Інтернет-порталі рейтингу освітніх закладів України;

Освітній проект «На урок» відмітив Свідоцтвами за якісну підготовку учнів:

 до Всеукраїнської інтернет-олімпіади: Доленко І.О., учителя початкових класів, за підготовку 17 переможців; Самофалову О.А., учителя фізики, за підготовку 8 переможців; Лабутіну А.А., учителя зарубіжної літератури, української мови та літератури, за підготовку 1 переможця; Базеко І.М., вчителя біології; Ковальську К.В., учителя математики, Високіх А.А., учителя інформатики; Слівіну Л.Ф., учителя початкових класів;

до Всеукраїнського конкурсу «#ТГШ2015: Таємниця генія Шевченка» Стародубцову О.І., учителя українськї мови та літератури;

до Всеукраїнського конкурсу «Фінансова грамотність» Ковальську К.В., учителя математики;

до Всеукраїнського конкурсу «Слово да слова» та «Безпечний інтернет» Доленко І.О., учителя початкових класів.

ТОВ «Всеосвіта» засвідчила свідоцтвами про підготовку учнів до конкурсів:

Самофалову О.А., учителя фізики, про підготовку 10 переможців Всеукраїнського конкурсу «Екологічна грамотність»;

Мороз А.А., учителя географії, про підготовку переможців до Всеукраїнської інтернет-олімпіаді «Всеосвіта Зима 2018-2019»;

Стародубцову О.І., учителя української мови та літератури, про підготовку переможців до Всеукраїнської інтернет-олімпіаді «Всеосвіта Осінь 201» та  «Всеосвіта Весна 2019»;

Ковальську К.В., учителя математики, про підготовку переможців до Всеукраїнської інтернет-олімпіаді «Всеосвіта Весна 2019»;

Доленко І.О., учителя початкових класів, про підготовку переможців до Всеукраїнської інтернет-олімпіаді «Всеосвіта Весна 2019», Всеукраїнського конкурсу «Екологічна грамотність», Всеукраїнського конкурсу «Безпечна дорога до школи».

Важливим фактором вияву педагогічної майстерності вчителів є конкурси педагогічної майстерності, оскільки спрямовані на розвиток творчої діяльності педагогів, поширення досвіду їх роботи, підвищення професійної майстерності, сприяння творчого пошуку, розповсюдження педагогічного досвіду. У цьому навчальному році свою педагогічну майстерність проявили:

Тисленко О.Ю., керівник гуртка, переможець міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2019»;

Самофалова О.А., учитель фізики, отримала найкращі результати за підсумками конкурсного відбору до кадрового резерву вчителів математики та фізики.

Активно вчителі закладу поширюють власний досвід, цим самим створюючи онлайн-бібліотеки методичних матеріалів. Конспекти уроків, сценарії виховних та позакласних заходів, навчальні плани опубліковано на сайтах електронних видань:

ПІБ,

фах

Тема (назва)

Джерело, де друкувалася стаття

(назва, номер та рік видання, сторінки)

Базеко Інна Мусіївна, учитель біології

Стаття «Використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в управлінні освітніми закладами та підвищення професійної майстерності сучасного вчителя»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/78334

 

Розробка уроку «Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/85048

 

Розробка уроку та презентації «Амфібії»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/89647

https://naurok.com.ua/publ/89648

Мороз Альона Анатоліївна, учитель географії

Позакласний захід «Географічний марафон»

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ -105447.html

Конспект уроку «Масштаб»

«Всеосвіта»https://vseosvita.ua/library/ 107336.html

Конспект уроку «Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни у тропосфері. Вимірювання атмосферного тиску»

«Всеосвіта»https://vseosvita.ua/library/ -107387.html

Конспект уроку «Північна Америка»

«Всеосвіта»https://vseosvita.ua/library/ 115473.html

Конспект уроку «Вторинний сектор економіки»

«Всеосвіта»https://vseosvita.ua/library/ -121551.html

Виступ на МО Поговоримо про це…

«Всеосвіта»https://vseosvita.ua/library/ 126217.html

Самофалова Ольга Андріївна, учитель фізики

Позакласний захід «Фізика в професіях»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/108201

Урок з фізики «Деформація. Сила пружності. Закон Гука» (7 клас)

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/108227

Стародубцова Оксана Іванівна,

учитель української мови та літератури

Розробка уроку «Орфоепічні норми української мови. Наголос» (10 клас)

Проблеми унормування сучасної української мови. Наголос [навч.-метод. посібник для вч. укр. мови і літ-ри] / за наук. ред. О.М. Вікторіної. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені В. Сухомлинського», 2019. – с.24-32

Конспект медіа уроку з української мови в 5 класі

«Всеосвіта»https://vseosvita.ua/library/ -98192.html

Лабутіна Анна Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/63737

https://naurok.com.ua/publ/64103

https://naurok.com.ua/publ/64590

https://naurok.com.ua/publ/64095

https://naurok.com.ua/publ/64033

Виховна година «Дружба. Любов. Кохання»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/64595

Розробка уроку та презентації «Мужніми будьте…» Тіртей (VІІ ст.. до н.е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної красїни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/65519

https://naurok.com.ua/publ/65529

 

Розробка уроку та презентації «Життєвий і творчий шлях Чарльза Діккенса. Що було темними і світлими силами в житті письменника?»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/65545

https://naurok.com.ua/publ/65622

 

Бродецька Лілія Геннадіївна, учитель англійської мови та зарубіжної літератури

Розробка уроку «Гендерні особливості поведінки хлопчиків та дівчаток»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/110374

 

Розробка позакласного заходу «English in our life»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/110376

Розробка уроку та презентації «Казка-повість «Аліса у Країні Див» Льюіс Керролл. Герої казки. Особливості художньої мови твору»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/110381

https://naurok.com.ua/publ/110383

 

Ковальська Катерина Вікторівна, учитель математики

Календарно-тематичне планування з математики 6 клас

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/55859

Розробка уроку «Шкала. Координатний промінь»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/57721

Презентація до уроку «Чотирикутник»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/57899

Розробка уроку «Многочлен. Степінь многочлена. Подібні члени многочлена їх зведення»

Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/publ/64831

Доленко Ірина Олександрівна, учитель початкових класів

Інтегрований урок математика+англійська

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34888.html

Додавання і віднімання чисел частинами

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34891.html

Урок «Різання паперу ножицями. Різання по прямій лінії і по лінії згину»

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34904.html

Урок «Ми їздили в Канів» В.Сухомлинський

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ -34743.html

Конспект уроку з образотворчого мистецтва «Малювання композиції «Зимова казка»

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 101136.html

Методичні матеріали: завдання з навчання грамоти

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34893.html

Методичні матеріали: дидактичні ігри на уроках читання

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/didakticni-igri-na-urokah-citanna-34920.html

Модель особистісно орієнтованої педагогіки в початкових класах

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34776.html

Практичне заняття з правил пожежної безпеки

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34667.html

Дружимо ми зі знаками

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34870.html

Заняття Озеро чарівних фарб»

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34802.html

«Зернятко» - голодомор

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ -34767.html

Казка «Ріпка»

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ -34921.html

Гра-подорож «Права дитини»

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ -34659.html

Гра-подорож «Україна – моя Батьківщина»

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34633.html

Година-презентація «Козацькому роду – нема переводу»

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34651.html

Посвята в першокласники

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ -34883.html

Дружнє коло з елементами тренінгу «Скажемо насильству «Ні!»

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34662.html

Гра-подорож у країну Чистоти і Порядку

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34880.html

Практичне заняття-гра «Вітаміни та мінерали – родина»

«Всеосвіта» https://vseosvita.ua/library/ 34737.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система внутрішнього контролю

Величезну роль в удосконаленні й ефективності навчання, у підвищенні якості знань учнів відіграє контроль за освітньою діяльністю. Систематичний, ретельно продуманий контроль дозволяє вчасно виявити і закріпити успіхи вчителя або вчасно попередити недоліки, допомогти педагогу їх усунути. Внутрішкільний контроль дисциплінує і вчителя, й адміністрацію й учнів. Внутрішкільний контроль – головне джерело інформації для діагностики стану освітнього процесу, основних результатів діяльності навчального закладу. Контроль повинен бути стимулом до підвищення якості й ефективності роботи.

Під час внутрішкільного контролю аналізуються всі аспекти роботи педагогів: проведення контрольних зрізів знань із основних предметів; вивчення стану викладання окремих предметів; проведення атестації педагогічних працівників. як методу оцінювання цілісного педагогічного процесу закладу освіти; моніторинг результативності навчальної діяльності учнів; виконання навчальних програм; ведення шкільної документації; дотримання норм організації охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарних норм; функціонування шкільної їдальні; відвідування учнями навчальних занять. Застосовуються різні форми контролю: тематичний, персональний, оглядовий, оперативний, цільовий, класно-узагальнюючий. Результати контролю зафіксовані в книгах контролю адміністрації школи, відображені у відповідних наказах та обговорені на нарадах при директорі, заступниках директора, засіданнях МО, індивідуальних бесідах, консультаціях.

Важливе місце в системі контролю за станом навчально-виховної роботи посідає контроль за викладанням шкільних курсів основ наук, який здійснювався декількома шляхами: персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування та аналіз уроків та тематичний контроль (в ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках).

Так в цьому навчальному році вивчено стан викладання таких предметів: образотворче мистецтво 1-7 класах (Наказ від 20.12.2018 р. № 449/о); історія у 5-11 класах, громадянська освіта у 10 класі та «Людина і світ» у 11 класі  (Наказ від 25.01.2019 р. № 43-о); зарубіжна література у 5-11 класах (Наказ від 11.04.2019 р. № 140-о); «Я у світі» у 3-4 класах (Наказ від 20.05.2019 р. № 195 ); географія у 6-10 класах (Наказ від 10.06.2019 р. № 220). Наслідки вивчення свідчать про те, що вчителі мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета. На уроках забезпечується засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь та навичок, вчителі прагнуть підвищення якості навчання, застосовують елементи сучасних технологій викладання, форм та методів навчання.

Контрольні зрізи знань з предметів показали відповідність оцінювання учнів під час навчання.

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з вище зазначених предметів заслуховувався на методичній раді, засіданнях ШЦМО, нарадах при директорі та заступниках, де був даний глибокий аналіз стану викладання та рекомендації вчителям щодо підвищення якості навчання з даного предмета.

 

Робота бібліотеки

В навчальному році бібліотека навчального закладу працювала над проблемою: «Формування творчого потенціалу школярів засобами співпраці шкільної бібліотеки і педагогічного колективу».

Головним завданням бібліотеки було:

-  надання допомоги у вивченні та засвоєнні шкільної програми, організація навчальної діяльності та дозвілля дітей;

-  надання методично-консультативної допомоги педагогам, учням і батькам;

-  популяризація книжок, формування світогляду учнів;

-  допомога кожному у задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів.

В своїй роботі бібліотека керується вимогами національної програми  «Освіта, Україна ХХ1 століття».

-   Конституцією України;

-   Законом України «Про мову»;

-   Законом України «Про загальну середню освіту»;

-   Положенням  «Про шкільну бібліотеку».

Шкільна бібліотека працює в тісному контакті з педагогічним колективом школи. Робота бібліотеки спрямовано на популяризацію книг, формування світогляду дітей, реальну допомогу кожному в задоволенні читацьких потреб, інтересів, запитів. Всю роботу бібліотека проводила згідно річного плану. Для забезпечення читачів необхідною для освітнього процесу літературою, постійно вивчались читацькі потреби.

Школа укомплектована 13 класами.

Бібліотечний фонд (без урахування підручників) -  5262.

З них за видами - книги та брошури  5100 ;

- періодичні видання    162.

Фонд підручників – 7781.

Загальна кількість користувачів     -  428 , в тому числі:

- учні             350,

- учителі          29,

- батьки           6,

- інші               19.

Загальна кількість відвідувань: -  3328

Кількість книговидачі (примірників)   - 2602 , в тому числі:

-   книги, брошури -  2066;

-   журнали, газети -  536.

Обертаність основного фонду (без підручників) – 0,51.

Загальна кількість виданих підручників    4346.

Інформаційно-бібліографічна робота:

-   тематичні картотеки: «Превентивне виховання», «Подвижники освіти», «Виховних заходів», «Літературознавство», «Народознавство», «Моя Україна», «Бібліотечна справа», «Краєзнавство», «Нових надходжень», «Родинне виховання», «Періодичних видань», «Безпека життя».

-   рекомендаційні списки літератури: «Під небом клаптик рідної землі», «Сучасна дитяча проза» (для молодшого, середнього та старшого шкільного віку), «Ми – друзі природи» (свята екологічного спрямування),з превентивного виховання, до педагогічних рад, до уроків позакласного читання, «Видавництва пропонують», «Крилаті скарби України»;

-   години інформації:  «Як стати успішним» (формула щастя), «Серце курця зупиниться раніше», «Одвічний біль Афганістан», «Земля – наш спільний дім», «Якби нас було тільки сто!», «Вода ума не мутить та й голови не смутить»;Бібліотекав

-   викладки матеріалів: «Джерела толерантності», «Хто попереджений – той захищений», «Вишиванка – душа України», «Здорові звички – здорове життя», «Ті, що врятували світ»(до дня вшанування ліквідаторів Чорнобильської аварії);

-   предметні тижні: екології, зарубіжної літератури, іноземних мов, природничих наук, науки і техніки;

-   бесіди: «Лелека – символ України», «Через тиждень – Великдень», «Готуємось до здачі підручників».

Популяризація книги:

-   презентації : «Чарівний світ Параски Хоми», «Батарейка вбиває не гірше кулі»,  «Ми турбуємось про книги», «Вічний Каменяр», «Герої не вмирають !», «Історія в пам’ятних дошках»;

-   книжкові виставки: «Україна суверенна і незалежна держава», «Безпечний дорожній рух – життя!»,  «Світ без насильства» (до Міжнародного дня миру), «Твої герої, Україно!» (до Дня партизанської слави) , «І пам’ять згадкою черкне»,  «Стежинами любові і добра»(В. Сухомлинський), «Вогонь наш друг і ворог», «Письменники – ювіляри 2019», «Друг – це частинка мене» (до Міжнародного дня здобування друзів», «Україна – територія гідності», «Милосердя і доброта людства два крила», «Жінка. Мати. Берегиня!», «Крути, і біль, і сум, і вічна пам’ять», «Славетні шляхи українського козацтва», «Тарас Шевченко – Кобзарева дума», «Чорнобиль болем обізветься», «8 травня – день пам’яті та примирення»;

-   огляди літератури: : «Людської пам’яті мости»(до Дня пам’яті жертв голокосту і політичних репресій), «Закон захищає дитинство»(до Міжнародного дня прав дитини), «Дарунки наших читачів» (Міжнародний день дарування книги),  «Сучасна дитяча проза», «Пам’яті жертв голокосту», «Всі ми різні, всі ми рівні», «У вас питання – у нас відповідь»;

-   години спілкування: «Педагог, мислитель, гуманіст», «Герої не вмирають», «Великий Добротворець»;

-   класні години: «Честь, пошана і слава захисникам України», «Пам’ятаємо минуле, віримо в майбутнє»;

-   презентації тематичних поличок: «Для вас, малюки, цікаві книжки», «Письменники – лауреати премії Лесі Українки», «Книги з автографом», «Ідеї для умілих рук», «Письменницька когорта Кіровоградщини», «А сотню вже зустріли небеса», «Книга – іграшка, книга – гра, книга – сюрприз»;

-   читання і обговорення: «Героям Крут» (вірші до дня пам’яті), «Дзвінка струна Лесиного слова», «Читаємо вірші Грицька Бойка»(до Всесвітнього дня читання вголос), «Пригоди солоного Колобка »,  «Казки і легенди про квіти», «Казки Школи під Голубим Небом» В. Сухомлинський;

-   бібліотечні уроки згідно графіка.

Протягом року бібліотека проводила аналіз читання і залучала дітей до відвідування бібліотеки. Були проведені презентації книг: серія «Світ навколо нас», «Червона книга України», «Пригоди писанки та її друзів» Т. Якименко, «Злет. Трагедія. Вічність» (С. Параджанов).

Протягом року бібліотека інформаційно забезпечувала всі напрямки освітнього процесу. Сприяла вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до інтелектуального, фізичного, духовного, творчого розвитку, інформаційна культура. Надавалась допомога у підвищенні фахової майстерності педагогів, популяризувалась педагогічна література.

З аналізу роботи бібліотеки в 2018/2019 н. р. можна визначити такі задачі:

-   систематично працювати над збереженням і поповненням книжкового фонду;

-   підвищувати бібліотечну культуру школярів  шляхом проведення  системи бібліотечних уроків;

-   запроваджувати нові форми і методи індивідуальної і масової роботи з читачами;

-   продовжити співпрацю бібліотеки, вчителів і батьків по залученні дітей до читання книг;

-   з метою впровадження бібліотечно-бібліографічних знань покращити спільну роботу бібліотеки і педагогічного колективу;

-   всебічно використовувати інформаційно-комунікативні технології в діяльності шкільної бібліотеки.

Бібліотека – храм мудрості, в якому ми збагачуємо свій розум. Це невичерпне джерело, з якого ми накопичуємо свої знання. На жаль, кількість юних читачів з кожним роком скорочується, тому бібліотеку потрібно зробити більш сучасною і цікавою для підростаючого покоління. Бібліотека повинна бути комп´ютерізована та підключена до Інтернету. Це б полегшило і осучаснило пошук потрібної інформації. І, звичайно, в бібліотеці має бути спеціальна техніка для роздрукування знайденої інформації. Також комп̕ ютер полегшив би роботу бібліотекарям. А для тих, хто, на жаль, не любить читати, були б аудіо книги. Звичайно, в бібліотеці має бути велике розмаїття книжок, починаючи від дитячих і закінчуючи світовою класикою і творами сучасних письменників. В 2018/2019 навчальному році до бібліотеки надійшов тільки словник.

Комп'ютеризація та інформатизація навчального та управлінського процесів

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 оснащена  20 персональними комп’ютерами. У навчальному закладі працює кабінет інформатики, обладнаний сучасною комп’ютерною технікою: 13 ПК. 3 ПК використовується для адміністрації, 1 ПК – знаходиться в читальному залі, по 1 ПК – в кабінеті естетичних наук, української мови та літератури,1 ПК в кабінеті № 20 (природничих наук). З 2012  року заклад повністю  підключений до світової мережі Інтернет. Вчителі й учні  активно застосовують  дистанційні, інформаційні та телекомунікаційні технології. З 2011 року створено й працює сайт школи (http://klasna.com). З  2017 року створено та розвивається шкільний сайт в соціальній мережі Facebook. Всі вчителі навчального закладу мають навики роботи на комп'ютері, апробують та впроваджують новітні методики організації освітнього процесу  з використанням комп’ютерних технологій, сумлінно вивчають основні сервиси Google Apps for Education, викладають власні наробки на канал “Youtube”; адміністрація навчального закладу розпочала впроваджувати  роботу  з  мультимедійною  дошкою за допомогою навчального програмного  забезпечення mozaBook  та порталу mozaWeb.

Фінансово-господарська діяльність

Фінансове забезпечення діяльності закладу забезпечується згідно кошторису, затвердженого управлінням освіти міської ради міста Кропивницького.

Виділено коштів 2018 рік – згідно кошториса 5 650 369,00 грн. (у т.ч. заробітна плата, комунальні послуги).

Виділено коштів 2019 рік  - згідно кошториса 6 445 298,00 грн. (у т.ч. заробітна плата, комунальні послуги).

Щорічно проводиться інвентаризація збереження та поповнення шкільного майна.

Оплата комунальних послуг здійснюється відповідно до лімітів, які надаються управлінням освіти міської ради міста Кропивницький.

Матеріальна база поповнюється позабюджетними надходженнями  за рахунок участі у різни конкурсах, які витрачаються і контролюються членами Ради школи.

Учні 1-4 класів та діти пільгових категорій забезпечені гарячим харчуванням, відповідно грошової норми на одного учня.

Учні школи на 100% забезпечуються безкоштовним користуванням навчальними підручниками.

Виконання річного плану

Аналіз результатів роботи навчального закладу за 2018/2019 навчальний рік свідчить про виконання в цілому річного плану роботи школи.

За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 10 педрад, 11 нарад при директорові, де було розглянуто питання роботи закладу, надавалися індивідуальні та колективні консультації вчителям, класним керівникам, вихователям ГПД, батькам. Перевірено викладання всіх запланованих предметів, та проведено моніторинг якості знань учнів. Надавалась соціально-психологічна допомога учням різних категорій. Відповідно до положення про атестацію педпрацівників проведено атестацію 5 учителів. На достатньому рівні проводились засідання ШЦМО школи. Учителі активно працювали в динамічній групі з питань ефективного впровадження нових Державних стандартів; на засіданнях психолого-педагогічного семінару; удосконалювали навики роботи з ІКТ та опановувалися сервіси Google Apps for Education; вичали систему роботи вчителя музичного мистецтва Тисленко О.Ю. з використання ІКТ під час проведення сучасного уроку та позакласного заходу та вчителя української мови та літератури  Стародубцової О.І. з використання інноваційних технологій як засобу формування творчих здібностей.

Організовано проведення заходів з початку та закінчення навчального року. Організовано пройшла ДПА у 4, 9 класах. Вивчено питання щодо адаптації шестирічних дітей до навчання в навчальному закладі, надані рекомендації батькам дезадаптованих дітей.

 Здійснювався  персональний контроль учителів, які атестуються, та інших категорій учителів. Щомісяця контролювалося ведення класних журналів, журналів ГПД, гуртків, відвідування учнями закладу освіти. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання. За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслуховувалися на засіданнях методичних об’єднань  вчителів-предметників, на нарадах при директорові та заступниках.

Однак деякі заплановані заходи виконано на не належному  рівні:

- не завжди деякими вчителями своєчасно виконувалися накази, розпорядження адміністрації щодо здачі інформації,  документів, матеріалів;

- участь вчителів-предметників у конкурсах педагогічної майстерності;

-участь учителів, які атестувалися у січневій інтернет-коференції;

- недостатньо результативною є робота з обдарованими учнями;

- робота з організації учнівського самоврядування у міському парламенті дітей.