Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Освітня програма закладу

 

СХВАЛЕНО                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

Педагогічною радою закладу                                                                                             Директор школи _______І.Базеко

Протокол № 1

 від 28 серпня 2020 року 

 

 

 

Освітня програма

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

Кіровоградської міської ради

Кіровоградської області

 

на 2020/2021 навчальний рік

            Метою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, що дає базову загальну середню освіту, є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
             Базова загальна середня освіта загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:
                  початкова освіта тривалістю чотири роки;
                  базова середня освіта тривалістю п’ять років.
           Досягнення мети, тим самим призначення закладу, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:
                   - вільне володіння державною мовою;
                  - здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
                  - математична компетентність;
                  - компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
                  - інноваційність;
                  - екологічна компетентність;
                  - інформаційно-комунікаційна компетентність;
                  - навчання впродовж життя;
             - громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
                 - культурна компетентність;
                 - підприємливість та фінансова грамотність;
                -інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.
          Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Повний текст освітньої програми.